Zoeken

HBA: ""Tweede Kamer duwt Nederland terug naar prehistorie

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) luidt de noodklok. Als de Tweede Kamer het voorstel van de VVD aanneemt om de product- en ebdirjfschappen af te schaffen, daalt het niveau van een aantal essentiële voorzieningen volgens het HBA naar het peil van de prehistorie.

Elrie Bakker, onafhankelijk voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) waarbij 36 ambachtelijke branches zijn aangesloten, had al moeite met het wetsvoorstel van minister Kamp om de ‘schappen’ af te slanken. Maar de motie die de VVD bij behandeling van dat wetsvoorstel op 14 december indiende om de schappen domweg af te schaffen, noemt ze ‘rampzalig’. Dinsdag 20 december neemt de Kamer hierover besluiten.

“Het HBA heeft zich de afgelopen jaren onder meer met succes ingezet voor behoud en versterking van gespecialiseerde vakopleidingen. Zonder die inspanningen waren deze opleidingen ten onder gegaan in de fusiegolven van de afgelopen jaren, waarbij scholen er steeds vaker voor kiezen om alleen nog opleidingen aan te bieden waarvoor veel belangstelling bestaat. Opheffing van beroepsopleidingen heeft een domino-effect: zonder instroom van nieuwe arbeidskrachten vergrijst een branche en bloedt tenslotte dood,” aldus Bakker.

Zo’n domino-effect is volgens haar zeer schadelijk voor de samenleving. Zelfs in de huidige recessie bestaat al een gebrek aan vakmensen. De komende jaren ontstaan 250.000 vacatures in de ambachtseconomie door vergrijzing en ontgroening. De individuele branches zijn niet in staat daar een antwoord op te geven. Door hun kleinschalige omvang missen ze daarvoor de menskracht en de financiële middelen. Bakker: “En dat is riskant. Wie verzorgt straks de voeten van een diabetespatiënt als er geen gecertificeerde pedicures meer zijn? Wie maakt schoenen voor ‘moeilijke voeten’ als er geen orthopedisch schoenmakers meer zijn? Wie maakt kronen, bruggen en protheses als er geen tandtechnici meer zijn? En wel zo belangrijk: wie betaalt straks de rekening als dat ondeskundig gebeurt? Wie legt straten als er geen stratenmakers meer zijn? Wie gaat het dak repareren bij lekkage? En wie gaat de piano stemmen van Mark Rutte als die vakkennis verdwijnt uit Nederland? Gaat dat straks een Pool, Bulgaar of Roemeen doen?

Bakker benadrukt dat alle betrokken maatschappelijke organisaties haar standpunt delen: “VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV en de betrokken brancheorganisaties hebben deze boodschap zelf ook luid en duidelijk verkondigd in Den Haag. We hebben 100% draagvlak. Kamerleden van nagenoeg alle partijen hebben eerder dit jaar op grote schaal mondeling hun betrokkenheid bij de ambachtseconomie beleden. Deze week nog heeft de Kamer unaniem het D66-voorstel aangenomen over herinvoering van de Meestertitel. Het HBA heeft deze discussie geïnitieerd. Ik reken er daarom op dat de Kamer, nu het erop aankomt, zal kiezen voor behoud van de ambachtseconomie en niet het kind met het badwater weggooit,” aldus de HBA-voorzitter.

FILM: In Duitsland loopt een grootschalige bewustwordingscampagne ten behoeve van het ambacht. Basis van de campagne is een filmpje dat de onmisbaarheid van het ambacht toont. Het brengt dit in beeld door alles wat we met handwerk hebben opgebouwd te laten verdwijnen. Het eindresultaat is een landschap met neanderthalers. Waar zouden we zijn zonder het ambacht?

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren