Zoeken

Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen gepubliceerd

De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan' is gepubliceerd. De norm is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

De norm is bedoeld voor producenten van dakbanen en cacheerlagen bestaande uit een of meerdere dragers die afgewerkt zijn met deklagen van organische coating. En voor de laboratoria die de samenstelling van deze dakbanen en cacheerlagen verifiëren.

Wijzigingen

Ten opzichte van NEN 2087:2011 is het volgende gewijzigd:

  • Het onderwerp en toepassingsgebied beperkt zich niet meer tot alleen dakbanen. De norm is van toepassing voor alle fabrieksmatig vervaardigde, flexibele membranen bestaande uit een of meer wapeningslagen, deklagen en afwerklagen.
  • De bepaling van de hoeveelheid bitumen is vervangen door de bepaling van de hoeveelheid van organisch materiaal.
  • De bepaling van het gehalte aan vulstof in de deklaagmassa is niet meer opgenomen.
  • De tabel met betrekking tot betrouwbaarheid is vervallen.
  • De minimale eisen aan de verslaglegging zijn meer gespecificeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herziening, neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annemarie Mewe, telefoon 015 2 690 161 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Flexibele banen voor waterafdichtingen’ houdt zich bezig met nationale en internationale normen en richtlijnen voor flexibele banen voor waterafdichting van daken, gevels en andere (civieltechnische) bouwwerken. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren