Zoeken

Informatie voor gebouweigenaren over veilig onderhoud aan gebouwen

Op 1 juli 2012 treedt artikel 6.12 van het Bouwbesluit in werking. Dit artikel bevat afspraken om middels bronaanpak, ofwel opnemen van voorzieningen in het ontwerp, te zorgen voor veilig onderhoud op en aan gebouwen in de gebruiksfase. Vooruitlopend op een brede publiekscampagne vanuit het Platform Preventie Valgevaar HBA – met name middels de website http://www.veiligopdehoogte.nl/ – heeft SBD haar informatiebrochure uit 2010 ‘Informatie voor gebouweigenaren. Zorg voor een veilig en gezond dak’ geheel vernieuwd. De brochure is hier te downloaden (pdf).

Nieuwe instrumenten veilig ontwerpen voor architecten en opdrachtgevers

Vanaf begin april worden ook architecten en opdrachtgevers door hun organisaties in samenwerking met Arbouw Bouwend Nederland en de vakbonden voorgelicht over hun verantwoordelijkheden inzake veilig werken in de ontwerpfase. De informatie over de nieuwe afspraak in het Bouwbesluit is hierin verwerkt. Lees meer in het persbericht van Arbouw:

InSus BVBravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren