Zoeken

Informatiebijeenkomsten over inzameling en recycling bitumineus dakafval

Gisteren vond in Amsterdam de eerste van drie informatiebijeenkomsten bitumineus dakafval plaats. De overige twee bijeenkomsten vinden op 18 september in Drachten en op 25 september in Weert plaats. Een rondleiding door de afvalverwerkingslocatie is onderdeel van het programma.

De opbouw van een infrastructuur voor gescheiden inzameling en nuttig hergebruik van bitumineus dakafval vordert gestaag. Alle belanghebbende bedrijven in de sector kunnen meedoen aan deze structuur, dus ook niet-leden van Probasys Benelux en VEBIDAK. Een belangrijke succesfactor van dit initiatief is immers het volume. Zoals bekend hebben Probasys Benelux en VEBIDAK als operationele partner in deze structuur gekozen voor de Van Gansewinkel Groep.

Voor de zomervakantie hebben Probasys Benelux en VEBIDAK een enquête naar 219 dakbedekkingsbedrijven verzonden. Naast de leden van VEBIDAK betrof het ook grotere niet-leden. De vragen hadden betrekking op de hoeveelheid en de sortering van het bitumineus afval. Bovendien werd gevraagd naar de visie op de rol van de opdrachtgever en de voorwaarden waaronder het geënquêteerde bedrijf aan de nieuwe inzamelingsstructuur zou willen deelnemen. De uitkomsten van deze enquête zijn duidelijk: de bedrijven willen een substantieel kostenvoordeel ten opzichte van het aloude storten en een optimale aansluiting bij de bedrijfsvoering. Want al zijn milieubewuste bedrijfsvoering en een duurzaam imago belangrijk, per saldo gaat het om de euro’s.

Inmiddels hebben alle geënquêteerde bedrijven een uitnodigingsbrief ontvangen voor de informatiebijeenkomsten. Indien de bedrijven samen met hun inzamelaar van bitumineus dakafval willen komen is daar alle gelegenheid voor. Het doel van deze informatiebijeenkomsten is dat de aanwezige bedrijven een volledig beeld krijgen van de meerwaarde van het gezamenlijke branche-initiatief voor het eigen bedrijf.

De initiatiefnemers hopen op de belangstelling en vooral ook op de actieve betrokkenheid van een groot aantal bedrijven bij de nieuwe structuur.

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren