Zoeken

Inspectie SZW: Fysieke belasting bouw verminderen blijft belangrijk

De naleving in de bouw rondom fysieke belasting is duidelijk verbeterd. Dit constateert de Inspectie SZW naar aanleiding van een groot aantal inspecties. Verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw heeft nog steeds een hoge prioriteit. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt. Maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. Desondanks constateert de Inspectie nog steeds veel overtredingen.

De Inspectie richt zich met haar acties op de top 15 van beroepen met fysiek zware taken. In 2012 lag de focus op de blokkensteller ruwbouw, betonstaalvlechter, glaszetter, metselaar en de monteur metalen dak- en gevelelementen. In totaal zijn toen 602 inspecties uitgevoerd, 396 voor 1 september 2012 en 208 na 1 september. Bij 364 bedrijven (57%) zijn 397 overtredingen geconstateerd. De meeste daarvan, 305, betroffen overtredingen op het gebied van fysieke belasting.

Naast het uitvoeren van inspecties is tot 1 september 2012 ook veel aandacht besteed aan kennisoverdracht en voorlichting in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties. Ook is toen aangegeven dat de Inspectie na 1 september strenger zou handhaven en bij geconstateerde overtredingen direct een boeterapport zou uitschrijven. Op deze manier wil de Inspectie bereiken dat de niet-willende achterblijvers in de sector de fysieke belasting van hun werknemers gaan terugdringen. Oneerlijke concurrentie wordt op deze wijze aangepakt en voordeel op korte termijn tegengegaan. De gezamenlijke acties hebben een duidelijk effect gehad, is de mening van de Inspectie. Na 1 september nam de naleving van de regels duidelijk toe. Wel heeft de Inspectie in het laatste kwartaal van 2012 nog 46 boetes uitgedeeld aan niet-nalevers van de regels.

Door de Stichting Arbouw en Inspectie SZW is mede naar aanleiding van de bevindingen uit 2012, een toolbox fysieke belasting ontwikkeld. Deze stelt bedrijven in de gelegenheid om fysieke belasting en het gedrag hieromtrent van hun werknemers te beïnvloeden. Deze toolbox is deze week gepresenteerd en aangeboden aan de betrokken brancheorganisaties.

Sinds 1 september 2012 handhaaft de Inspectie SZW strenger. In 2013 richt de Inspectie zich vooral op de beroepen dakdekker platte daken, gipsblokkensteller, wand- en plafondplatensteller, stukadoor en vloerenlegger zand/cement.

Download hier de factsheet Fysieke belasting in de bouw (pdf).

Dach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval december 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren