Zoeken

KOMO kwaliteitsverklaring biedt bouw én bouwconsument objectieve zekerheid – met aansluiting op het Bouwbesluit

Stichting KOMO stelt in een persbericht dat de KOMO kwaliteitsverklaring objectieve zekerheid biedt omtrent de kwaliteit van producten en processen in de bouw-, infra- en installatiesector. Maar ook over aansluiting op het Bouwbesluit.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) speelt de publieke goedkeuring (‘erkenning’) van BRL-en met aansluiting op het Bouwbesluit naar verwachting geen rol meer, omdat de kwaliteitsborging en het toezicht in de bouw onder deze nieuwe wet immers volledig privaat zullen worden. KOMO beperkt zich voortaan dan ook tot goedkeuring door de onafhankelijke deskundigen van de KKTC (de KOMO kwaliteit en toetsingscommissie), die de private goedkeuring van BRL-en voor haar rekening neemt. De aansluiting op het Bouwbesluit in het private domein blijft gewoon bestaan.

Tegelijk wordt de huidige Erkenning (publieke toetsing) vervangen door een Erkende aansluiting. Het aansluit-document dat de basis vormt voor een erkenning, wordt in de nieuwe regeling opgesteld onder verantwoordelijkheid van een certificatie instelling. Vervolgens vindt, net als tot nu toe het geval was, beoordeling plaats door SBK. Bij goedkeuring wordt door de ci dan een verklaring van Erkende aansluiting afgegeven. Deze heeft dezelfde status als de vroegere Erkenning.

Hiermee zijn alle KOMO kwaliteitsverklaringen en KOMO attesten onderdeel geworden van het private domein terwijl de markt de beschikking houdt over een Erkende aansluiting.

Objectieve waarmerken voor kwaliteit

KOMO heeft meer dan een halve eeuw ervaring in het certificeren van producten en processen voor en in de bouw. Met het KOMO-keurmerk geeft elke schakel in de bouw zekerheid over de kwaliteit van producten, processen, systemen, diensten en managementsystemen. Zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde van de bouw wordt KOMO daarom gerespecteerd als dé expert op dit gebied. Slechts voor een beperkt aantal bouwproducten werden tot nu toe ‘erkende’ kwaliteitsverklaringen afgegeven. De reguliere KOMO-kwaliteitsverklaringen (zonder erkenning), objectieve waarmerken voor kwaliteit, maken circa 70% van het totaal aantal kwaliteitsverklaringen uit. In de toekomst zal dat zelfs 100% zijn. Met het loslaten van de publieke goedkeuring bereiden KOMO en de Nederlandse bouw- en installatiesector zich voor op de stelselverandering die het gevolg is van de Wkb.

Volwassen markt: verstandige zelfregulering

De Nederlandse bouwsector is een volwassen markt met een hoge mate van verstandige zelfregulering, waarin vraag- en aanbodzijde, samen met andere belanghebbenden, bepalen aan welke (kwaliteits)criteria producten en processen moeten voldoen. De markt vraagt KOMO, onafhankelijk en zonder last of ruggespraak, deze kwaliteiten objectief vast te laten stellen. Dat gebeurt uit vrije wil en in ieders belang: leveranciers, afnemers, overheid en, niet in de laatste plaats, de bouwconsument. De KOMO Kwaliteitsverklaringen zijn daarmee het fundament voor het kwaliteitsniveau dat de Nederlandse bouw biedt.

Klaar voor de toekomst

De Wet kwaliteitsborging voor de bouw, die de Tweede Kamer binnenkort bereikt, schetst de contouren van een nieuw stelsel, waarin gegarandeerde kwaliteit van gebouwen centraal staat. KOMO kwaliteitsverklaringen zullen in het nieuwe stelsel onveranderlijk zekerheid bieden aan bouw en bouwconsument

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval juni 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren