Zoeken

MVO Manifest Bouwkeramiek ondertekend

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) gaat de komende jaren maatschappelijk verantwoord ondernemen actief in de sector verankeren. KNB ontwikkelde daartoe een Werkprogramma Duurzaamheid dat mede in afstemming met MVO Nederland tot stand kwam. Om de nieuwe samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bekrachtigen werd op 14 januari 2013, tijdens een KNB-ledenbijeenkomst, door beide partijen een MVO partnermanifest ondertekend.

Het manifest voorziet erin, dat KNB samen met MVO Nederland het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen binnen de sector verder versterkt. De eerste stappen hiertoe werden gezet met een MVO-stakeholdersmeeting eind december 2012. Tijdens deze bijeenkomst van MVO Nederland met ketenpartners van de sector, stelde KNB zich kwetsbaar op met als doel reflectie op beleving en betekenis van de keramische industrie en producten. Duidelijk werd dat samenwerking in de keten goede dingen kan brengen.

""We hadden zelf nooit gedacht aan bevordering van biodiversiteit in de bebouwde omgeving"", aldus KNB-voorzitter Dick Tommel. ""Op dit vlak is nu waarschijnlijk meer winst te boeken dan rondom de kleiwinningen. Dit gaan we samen met andere partijen oppakken”.

Het manifest voorziet er verder in dat KNB er aan gehouden is om de reductie van CO2-uitstoot door energiebesparing, innovatie en grondstofgebruik verdergaand te optimaliseren en mogelijkheden tot hergebruik en recycling verder te bevorderen.

De ondertekening van het manifest geeft een veelbelovende start van het nieuwe werkprogramma Duurzaamheid 2012 – 2015 van de brancheorganisatie. Het programma volgt op het eerdere KNB-Actieplan Duurzaamheid. Verder werd begin 2012 een veelbelovende Routekaart 2030 gepresenteerd en committeerde KNB zich eind vorig jaar aan de Europese ‘Ceramic Roadmap 2050’.

Naast energie-efficiency, emissiebeperking en sparend grondstofgebruik zijn andere MVO- speerpunten de arbeidsveiligheid, biodiversiteit en ketenbeheer.

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek is de brancheorganisatie van de gehele Nederlandse keramische industrie. Lid zijn zowel nationale als internationale, deels beursgenoteerde bedrijven die uit klei maatschappelijk relevante producten maken zoals voor toepassing in de bouw. De sector biedt werk aan bijna 3.000 personen en zette in 2012 ca. € 500 mln. om.

FOTO: KNB-voorzitter Dick Tommel en Simone Märtens namens MVO Nederland ondertekenen het MVO Manifest Bouwkeramiek

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren