Zoeken

Nederland onder voorwaarden voor 40 procent minder CO2 in 2030

Met de Klimaatbrief 2050 geeft Nederland invulling aan het verzoek van de Europese Commissie om per lidstaat aan te geven hoe de omslag naar een klimaatneutrale economie kan worden gemaakt. In de brief zet het kabinet uiteen welke uitdagingen een CO2-arme samenleving biedt. Een klimaatneutrale economie schept kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de economie wordt minder kwetsbaar voor prijsschommelingen van schaarser wordende grondstoffen. Tegelijkertijd zijn er nog tal van dilemma’s. Een dilemma is bijvoorbeeld hoe aan de ene kant het bedrijfsleven zekerheid kan worden gegeven dat investeringen in CO2-arme technologie zullen lonen terwijl aan de andere kant ook de flexibiliteit kan worden behouden om op onvoorziene ontwikkelingen in te spelen.

Het kabinet is ervan overtuigd dat de omslag naar een klimaatneutrale, groene economie moet worden gemaakt. Nederland heeft er groot belang bij dat het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd wordt aangepakt. 

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval juni 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren