Zoeken

NEN-commissie Begroeide Daken

Medio vorig jaar is de NEN-normcommissie Begroeide Daken in het leven geroepen. De commissie heeft als doel gedragen afspraken te maken voor prestatie-eisen, functionele eisen en toetsingsmethoden waaraan bouwwerkbegroeiing zou moeten voldoen. In eerste instantie zal de commissie zich richten op begroeide daken, gezien de populariteit en omvang van deze markt. In een later stadium worden daar mogelijk nog begroeide gevels en binnentuinen aan toegevoegd.

Begroeide daken zijn niet nieuw meer in Nederland. Er wordt in Nederland grofweg een miljoen vierkante meter dakvlak per jaar voorzien van een begroeiing of tuin. De oudste ‘moderne’ daktuin is nu ongeveer 40 jaar oud. De huidige techniek is ver doorontwikkeld, met algemeen aanvaarde richtlijnen voor systeemleveranciers en bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen voor uitvoerende partijen. Er bestaan diverse opleidingen, handboeken en een aantal kwaliteitskeurmerken. Weliswaar zijn er nog geen officiële Nederlandse of Europese technische normen waaraan begroeide daken zouden moeten voldoen, de huidige richtlijnen worden markt breed geaccepteerd door de professionals. De NEN-commissie wil zich dan ook met name richten op de effecten van begroeide daken, meer dan de technische opbouwen en details van begroeide daken.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat begroeide daken (en gevels) op diverse manieren bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Begroeide daken kunnen bijdragen aan, of hebben effect op, onder andere:

  • Hydrologische eigenschappen (waterberging en afvoervertraging)
  • Weerstand tegen windbelastingen
  • Brandwerendheid van daken
  • Temperatuursregulatie van de dakconstructie
  • Temperatuurdaling in de stad (urban heat island)
  • Beperking geluidshinder
  • Binding fijnstof
  •  

Dach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval december 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren