Zoeken

NEN pleit voor inwerkingtreding nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012

NEN pleit ervoor dat als het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 is geschreven, deze vervolgens op 1 april 2012 in werking treedt. Dit geeft de markt de mogelijkheid om aan de nieuwe regelgeving te wennen en tegelijkertijd wordt de onduidelijkheid over de te hanteren regelgeving beperkt. Volgens planning zijn alle relevante normen op 1 januari 2012 gereed. Daarom kan wat NEN betreft het Bouwbesluit op 1 januari 2012 worden gepubliceerd en vervolgens op 1 april in werking treden.

Tegelijk met het definitieve Bouwbesluit wordt de ministeriële regeling gepubliceerd. In bijlage 1 van deze regeling staan alle NEN-normen waarnaar wordt verwezen. Deze dienen als ‘best practices’ en maken het voor partijen in de sector gemakkelijker om aan te tonen dat er aan de regelgeving van het Bouwbesluit wordt voldaan.

Er is een aantal nieuwe verwijzingen naar NEN-normen. In het oog springend zijn de NEN 7120 over de energieprestatie van gebouwen, een aantal gas- en waternormen en brandveiligheidsnormen. Maar het meest bekend is nog wel de aanwijzing van Eurocodes in plaats van de TGB-bladen. Deze Europese normen kennen een nationale bijlage die aanvullingen omvat. Niet alle Eurocodes zijn aangewezen, toch zijn zij allemaal voor wat betreft constructieve veiligheid van belang.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren