Zoeken

Nieuw stelsel bouwtoezicht in Nederland

Er komt een nieuw stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Om belanghebbenden in de sector op de hoogte te houden van de vorderingen in het proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel is een informatieblad uitgebracht.

Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Dekker in december 2011 het nieuwe stelsel in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Dit stelsel houdt kort gezegd in dat bouwpartners in de toekomst er voor kunnen kiezen – naast de huidige preventieve toets door het bevoegd gezag – zelf hun kwaliteitsborging te regelen. Het bevoegd gezag kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid van derden, de private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Het informatieblad geeft een beschrijving van de werking van het nieuwe systeem van kwaliteitsborging in de bouwpraktijk op basis van de stand van zaken in de zomer van 2012. Hoewel nog niet alle details zijn uitgewerkt en er nog politieke besluitvorming moet plaatsvinden over wat in dit infoblad beschreven is, geeft dit toch een beeld van de wijze waarop private kwaliteitsborging een plaats kan krijgen in het bouwtoezicht. Onlangs heeft het ministerie van BZK daarvoor drie onderzoeken laten uitvoeren. Drie onderzoeksbureaus hebben vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de voorwaarden waaronder private kwaliteitsborging kan werken. Daarnaast wilde het ministerie meer inzicht krijgen in wat de baten en lasten zijn van het nieuwe stelsel, hoe de toelating van instrumenten voor private kwaliteitsborging vormgegeven moet worden en wat de mogelijke effecten van een zwaardere aansprakelijkheid en een verplichte verzekering kunnen zijn.

BRON: KOMO

Zie hier voor meer informatie.

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval oktober 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren