Zoeken

Nieuwe boeteregels voor de nieuwe Arbowet

Met de per 1 juli 2017 vernieuwde regels van de Arbowet en het Arbobesluit ziet inspectie SZW scherper toe op naleving van de Arbowet. Daarom is per 1 september 2017 de Beleidsregel Boeteoplegging Arbowet aangepast.

Regel geldt voor alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017

In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Ook bedrijfsarts kan boete krijgen

Een andere wijziging in de beleidsregel is dat bedrijfsartsen nu ook beboet kunnen worden als zij nu verplichtingen zoals ze in Arbowet staan, niet nakomen. In de gewijzigde Arbowet is geregeld dat bedrijfsartsen een klachtenprocedure moeten hebben en moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion. Bedrijfsartsen die dit zich hier niet aan houden, krijgen eerst een waarschuwing en de kans om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Lees hier verder.

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren