Zoeken

Nieuwe CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

De partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK, FNV Bouw en CNV Vakmensen hebben op 28 mei 2013 een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de bedrijfstak. Het resultaat heeft betrekking op ruim 2.600 dakdekkers en ongeveer 830 UTA-medewerkers (kantoor-en kaderpersoneel). De CAO heeft een looptijd van één jaar en treedt met terugwerkende kracht in werking van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Beperkte loonstijging

De vakbonden en VEBIDAK zijn een gematigde loonontwikkeling overeengekomen. Per 1 juli 2013 zal het loon van de dakdekker met 0,25% stijgen. Daarnaast krijgen de dakdekkers 0,8% structurele loonsverhoging in ruil voor twee ingeleverde roostervrije dagen. Het aantal roostervrije dagen gaat daarmee van 22 naar 20. Deze afspraak gaat in per 1 juli 2013. Met de beperkte loonsverhoging wordt de sector enigszins tegemoetgekomen. Door de crisis die de bouwsector flink getroffen heeft hebben ook dakbedekkingsbedrijven minder werk en last van dalende inkomsten. Door de crisis is het aantal dakdekkers in loondienst in de eerste drie maanden van 2013 met ruim 7% gedaald van ruim 2800 naar ruim 2600 dakdekkers. Ook het kantoor- en kaderpersoneel (UTA-personeel) liep voor het eerst opvallend terug (met ruim 7%), van 910 eind 2012 naar 837 begin april 2013.

Crisismaatregel

Naast de structurele vermindering van het aantal roostervrije dagen kunnen werkgevers als crisismaatregel drie roostervrije dagen eenzijdig bepalen. Deze dagen kunnen alleen per dag worden vrijgegeven (en niet worden versnipperd in hele of halve uren of halve dagen). De werkgever moet deze dag uiterlijk de werkdag tevoren opgeven. Deze afspraak geldt alleen voor de looptijd van deze CAO.

Gezond en veilig werken

Nieuw is dat de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’ ook moet zijn gevolgd door uitzendkrachten, onderaannemers en hun personeel. Deze krijgen tot 1 juli 2014 de gelegenheid om deze cursus te kunnen volgen. Vanaf die datum moeten alle arbeidskrachten die voor een werkgever onder de CAO BIKUDAK werkzaam zijn aan kunnen tonen dat zij deze cursus (inclusief een driejaarlijkse herhaling) hebben gevolgd. Met de Inspectie SZW wordt gesproken over handhaving van deze maatregel.

Overige afspraken

De overige afspraken uit het principe-akkoord zijn:

· De garantielonen voor jeugdigen met het diploma Primaire Opleiding worden verlaagd. Er wordt bovendien een garantieloon voor 17-jarigen met diploma vakopleiding ingevoerd. Hiermee wordt de loonsprong verkleind die jeugdigen maakten na het behalen van dit diploma. Het wordt daardoor voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers te scholen.

· Een werknemer kan jaarlijks maximaal vijf roostervrije dagen verkopen. Tot dusverre moest dat in onderling overleg tussen werkgever en werknemer gebeuren. Indien een werkgever deze dagen wil kopen, kan deze vanaf nu afspraken maken met de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). De OR of PVT dient dan een verplichte achterbanraadpleging te houden, schriftelijk, waarbij een tweederde meerderheid vóór verkoop behaald dient te worden.

· De systematiek voor de toekenning van seniorendagen loopt synchroon op met de verhoging van de AOW-leeftijd.

· Er komt een scholingsplicht voor preventiemedewerkers.

· Er komt een studie naar zowel de ingangsdatum als de fasering van de zogenaamde 55+- regeling (artikel 8D CAO BIKUDAK). Hieronder valt ook een eventuele gestaffelde toekenning van de extra 9 dagen aan degenen die daarop aanspraak hebben krachtens hun te heroverwegen leeftijd.

Lees hier de berichtgeving van FNV Bouw.

Download hier het principeakkoord cao Bikudak (pdf).

erfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval juni 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren