Zoeken

Nieuwe productielijn Kingspan Unidek symbool voor veranderingen

Kingspan Unidek heeft onlangs een nieuwe productielijn in gebruik genomen. Deze vol- automatische snij-frees-verpakkingslijn kan kleinere series isolatie verwerken en staat daarmee symbool voor de veranderde markt. Tegenover de nog steeds dalende bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen staat de stijgende vraag naar renovatie van bestaande woningen. Kingspan Unidek ontwikkelde twee jaar geleden een Masterplan om bijtijds op deze veranderende vraag uit de markt in te kunnen springen. De uitrol van dit plan is in volle gang en een van de piketpalen is de ingebruikname van deze nieuwe productielijn. Een investering in centralisatie en optimalisatie van de productie.

De productielijn sluit aan op de ontwikkelingen in de markt. Grotere nieuwbouwprojecten vragen om grotere productieorders, terwijl bij renovatieprojecten eerder sprake is van maatwerk waarbij just-in-time leveringen en flexibiliteit gevraagd worden. Deze innovatieve lijn speelt hierop in. Hij snijdt, bewerkt en verpakt zowel grote als kleinere hoeveelheden zodat Kingspan Unidek flexibeler kan opereren. Gevolgen zijn hogere productiesnelheden en constante hoge kwaliteit van producten. Van deze productielijn zijn op dit moment geen andere exemplaren in gebruik in Nederland.

Kingspan Unidek ziet op korte termijn weinig verbeteringen in de economische situatie ontstaan. Toch is managing director Ben Claaszen optimistisch over de toekomst. “Wij geloven in anticyclisch investeren, maar belangrijker is dat de markt hier om vraagt. Op termijn zal de situatie zeker wel verbeteren. Kijk alleen maar naar de herziene Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen van mei 2010, die stelt dat alle nieuwe gebouwen eind 2020 energieneutraal gebouwd moeten worden. Dat resulteert in een fundamenteel andere manier van bouwen die onze onderneming veel kansen biedt. Onze op EPS gebaseerde elementen lenen zich namelijk uitstekend voor combinaties met andere bouwoplossingen waardoor de diverse bouwonderdelen op elkaar kunnen aansluiten. Daarnaast schrijft een van de vuistregels van de Trias Energetica bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen voor, dat de energievraag moet worden beperkt door verspilling tegen te gaan. In de praktijk bereiken we dat door de schil van een gebouw, waarvan het dak een prominent onderdeel is, optimaal te isoleren. Precies de core business van onze onderneming. Deze eerste vuistregel is vanuit onze energiebesparingsconcepten goed te combineren met de tweede vuistregel. Die stelt dat maximaal gebruik gemaakt dient te worden van energie uit duurzame bronnen zoals pv en zonnecollectoren welke eenvoudig op onze dakelementen gemonteerd kunnen worden. Het dak wordt daarmee een optimaal geïsoleerde technologiedrager. Energiebesparing en duurzame opwekking in één.”

Triflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren