Zoeken

Nieuwe trendrapportage Technische Installatiebranche gepresenteerd

OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, presenteert de Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016. Dit jaarlijkse rapport gaat in op de bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en de opleidingen in de branche en beschrijft een vergezicht tot 2020. Conclusie van dit jaar: de branche is herstellende en de werkgelegenheid daalt nauwelijks meer. Maar er zijn strategische keuzes nodig op het terrein van scholing en ontwikkeling.

Branchegroei verwacht

Er zijn diverse signalen dat de branche aan het begin van een werkgelegenheidsherstel zit. De krimp van het aantal werknemers neemt geleidelijk af. In 2013 daalde het aantal werknemers nog met ruim vijf procent, in 2014 met drie procent en in 2015 is het aantal werknemers met nog slechts 1,8 procent afgenomen. De werkgelegenheidsprognoses wijzen erop dat er in 2020 onvoldoende schoolverlaters zullen zijn om tegemoet te komen aan de arbeidsvraag van de bedrijven. Een andere indicatie is de stabilisatie van de werkvoorraad. In 2014 en 2015 is de werkvoorraad stabiel op 17 weken, en is daarmee terug op het niveau van 2010. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is eveneens een indicator voor de economische situatie in de branche. Dit aantal is sinds het uitbreken van de crisis fors gedaald, maar daalt in 2015 niet meer verder.

Upgrading van de branche

Uit het onderzoek blijkt dat volgens bedrijven in de technische installatiebranche de vaktechnische vaardigheden (hard skills) belangrijk zijn voor goed vakmanschap. Maar dit geldt ook voor de soft skills. Inzet en betrokkenheid bij het vak zijn essentieel. De afgelopen jaren is het profiel van de vakman complexer geworden

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren