Zoeken

Norm voor tillen en dragen herzien

Beweging herhaaldelijk tillen, neerzetten en dragen afzonderlijk bekeken

De internationale norm voor tillen en dragen NEN-ISO 11228-1:2003 is herzien. Aan de herziening hebben experts uit 15verschillende landen meegewerkt. De herziening is tot stand gekomen onder begeleiding van een Nederlandse voorzitter en onder secretariaatvoering van NEN. In de norm staan onder andere grenswaarden voor tillen in samenhang 
met het aantal keren dat je tilt en de tilafstand. “Het is een hele concrete  norm die direct toepasbaar is in de praktijk”, zegt Aleid Ringelberg, voorzitter van de normcommissie.

De nieuwe norm NEN-ISO 11228-1:2021 beschrijft vijf stappen voor het opstellen van een risico-analyse.  
De belangrijke wijzigingen die zijn aangebracht in de norm hebben betrekking op de manier van beoordelen van tillen, neerzetten en dragen. Neerzetten wordt voortaan gezien  als beweging en ook wordt er onderscheid gemaakt in  herhaald tillen. “Werknemers moeten beschermd worden. Dat staat in de Arbowet maar ook in het enorm brede spectrum aan normen voor de werkplek. Ergonomie wordt daarbij echter vaak over het hoofd gezien”, zegt Ringelberg in een interview voor de NEN. “Veel rug-, schouder- en nekklachten ontstaan door overbelasting en verkeerde werkhouding. Dat komt in heel veel beroepen voor.  Normen bieden een basis waar je je als werkgever en werk-nemer aan kunt houden. Zo voorkom je een hoog percen-tage aan verzuim. In het verleden is wel eens becijferd dat ziekmeldingen in relatie tot het bewegingsapparaat wel tot 30 procent van het totaal bedroegen. Dat is echt enorm. Het gebruik van normen kan daarbij echt helpen.”

Bewust over belasting

Om verzuim te doen dalen en de gezondheid van werk-nemers te verbeteren, moet er wel een nieuw bewustzijn over het onderwerp ergonomie, en meer specifiek fysieke belasting, worden gekweekt Ringelberg: “Het onderwerp wordt nog steeds onderschat. De nieuwe norm is concreet en direct toepasbaar in de praktijk. Bedrijven kunnen er  meteen mee aan de slag en hij is heel duidelijk.” De norm staat wat Ringelberg betreft model voor de richting die normalisatie van fysieke belasting zou moeten opgaan.  

“Er is zoveel kennis beschikbaar. Het zou mooi zijn, zowel voor het bestrijden van ziekteverzuim als voor het verbete-ren van de fysieke gezondheid van de werknemers, om die kennis te ontsluiten en toe te passen in de praktijk.”

Samenvoegen

Momenteel is Ringelberg met haar werkgroepen bezig om te kijken of de Europese en internationale normen die nu nog een verschillende insteek hebben, samen te voegen zijn. Dat verhoogt de duidelijkheid en toepasbaarheid,  stelt ze. “Door de normen samen te voegen willen we zorgen dat ze toegankelijker en begrijpelijker worden zodat meer partijen ze gaan gebruiken, en ook de drempelvrees om  met fysieke belasting aan de slag te gaan, lager wordt.”
“Ik weet dat de interesse er is, het is een kwestie van het  op de juiste manier toegankelijk maken van de kennis.  Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kleine inkijk te krijgen in een norm, waarvoor niet betaald hoeft te worden. Van die mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt.” NEN werkt aan nieuwe manieren om normen nog toegan-kelijker te maken. Ze adviseert bedrijven die met normen aan de slag gaan zich te laten bijstaan door bijvoorbeeld een ergonoom of productontwikkelaar. “Het is niet zomaar een onderwerp waar je even op een regenachtige zondag-middag mee aan de slag gaat. Het vergt veel kennis en kunde om een norm goed toe te passen.” Informatie over  de norm is te vinden op nen.nl.

Gratis Risico Inventarisatie- en Evaluatie
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst  met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s specifiek voor  
uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen  daarvan. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle werkgevers vanaf 1 FTE! Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met vaste mensen, tijdelijke krachten, uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. De RI&E is verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers.

Werkgevers die lid zijn van Gebouwschil Nederland, sectie daken (GNL), Vakfederatie Rietdekkers (VFR) of Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL) en afdragen aan het SFHD kunnen gratis gebruik maken van de digitale RI&E. 

Snel scannen
De site ergonomiesite.be/iso11228-1/ biedt handige toegang tot snelle risico-analyse van het tillen en dragen van lasten. Door het invullen van tabellen uit de NIOSH methode en  een link naar de calculator kunt u zelf al aan de slag met  de analyse. 

Als elke vraag met ja is beantwoord, dan is er geen verdere  berekening nodig en is het risico van tillen van lasten  aanvaardbaar. Wanneer de situatie niet ideaal is (groen),  maar ook niet extreem (rood), dan kan men het risico op overbelasting kwantificeren aan de hand van een uitgebreide NIOSH methode.

InSus BVBravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren