Zoeken

Oproep 'Extreem begroeide daken'

Via deze weg willen wij graag uw aandacht vragen voor onze zoektocht naar relevante projecten voor onderzoek binnen de NEN-normcommissie ‘Begroeide Daken’.

De NEN-normcommissie ‘Begroeide Daken’ is medio 2012 in het leven geroepen. De commissie heeft als doel een norm te ontwikkelen voor prestatie-eisen, functionele eisen en toetsingsmethoden van begroeide daken. Bureau Groenadvies is samen met een volledige vertegenwoordiging van de markt nauw betrokken bij deze ontwikkeling en de daarbij behorende onderzoeken. Eén van de onderwerpen is het onderzoek naar de weerstand van begroeide daken tegen windbelastingen. Dit gerichte onderzoek voert Bureau Groenadvies uit in samenwerking met RDM Sustainable Solutions en Hogeschool Rotterdam.

Concreet onderzoeken wij welke krachten de wind uitoefent op een begroeid dak en op welke manieren het begroeide dak hier weerstand tegen biedt. We streven naar het ontwikkelen van een methode waarmee de windvastheid van begroeide daken bepaald kan worden. Eén van de aspecten binnen het onderzoek is het in kaart brengen van gerealiseerde dakbegroeiing binnen Nederland. We zoeken situaties waar schade optreedt of juist extreme situaties waar het wél goed gaat. Door deze extreme situaties te onderzoeken hopen we inzicht te krijgen in bezwijkmechanismen die optreden. Hiervoor willen we u vragen of u bekend bent met de volgende situaties:

  • Projecten waarbij sprake is van schade aan het begroeid dak veroorzaakt door wind
  • Projecten waarbij sprake is van een begroeid dak op grote hoogte of op extreme wind locaties en waar geen schade ontstaat

Mocht u bekend zijn met projecten die voldoen aan de deze criteria, zou u dan contact op willen nemen met:

Bureau Groenadvies

Mail:

a.j.kerssen@bureaugroenadvies.nl (Bureau Groenadvies)

of

jasonkoppelle10@hotmail.com (Hogeschool Rotterdam)

Tel.: 

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren