Zoeken

Project Preventie Diefstal Steigermateriaal officieel van start

Op 24 april jl. tekenden de sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) en Hoffmann Bedrijfsrecherche de overeenkomst die de basis vormt voor het project Preventie Diefstal Steigermateriaal. Met het project, dat eind mei officieel van start gaat, willen beide partijen proactief een halt toeroepen aan de toenemende diefstal van steigermateriaal.

In het kader van het project zullen de diefstalgevallen sinds 2014 worden verzameld, geïnventariseerd en geanalyseerd. Tevens zullen de unieke bedrijfskleurcodes die worden gebruikt om het steigermateriaal herkenbaar en traceerbaar te maken, worden geactualiseerd. Hoffmann Bedrijfsrecherche zal daarnaast voor deelnemende partijen een richtlijn opstellen waarin ook een register van handelaren is opgenomen.

Tegelijkertijd wordt een website ontwikkeld waar incidenten in beeld worden gebracht, diefstallen kunnen worden gemeld en informatie wordt gegeven over voorkoming van diefstal van steigermateriaal. Ook een directe aangiftemogelijkheid bij de politie wordt daarbij overwogen.

Het project Preventie Diefstal Steigermateriaal wordt breed gedragen binnen de sectie Steigerbedrijven en ook andere materieelleveranciers blijken geïnteresseerd in deze integrale aanpak. Ook de toeleverende branches, zoals de staalbedrijven en de overheid, van wie een actievere aanpak van de problematiek worden verwacht, worden benaderd om in het project te participeren.

Achtergrond

Diefstal van steigermateriaal is een verschijnsel dat al verscheidene jaren voortwoekert. De diefstal leidt niet alleen tot directe schade bij de steigerbedrijven, maar ook tot vertraging van het bouwproces en daarmee tot onnodige kostenstijgingen. Bovendien kan de diefstal leiden tot onveilige werksituaties als gevolg van incomplete steigers. Reden voor grote zorg is de stijgende frequentie van diefstal en het steeds grotere aantal dadergroepen. Websites waar vraag en aanbod samenkomen, zoals Marktplaats, maken het daarbij mogelijk dat de dader eenvoudig en redelijk anoniem zijn gestolen waar kan verkopen.

Naar schatting bedraagt de schade als gevolg van de diefstal alleen al bij leden van de VSB tussen de 10 en 15 miljoen euro. Extra zorgwekkend vindt de branche het gegeven dat steeds vaker op bestelling diefstal wordt gepleegd, waarbij bouwplaatsen, steigerbedrijven en zelfs de opslagruimten van bedrijven niet worden ontzien. Zelfs bleek een van de leden het slachtoffer te zijn geworden van oplichting door een criminele organisatie, waarbij de schade honderdduizenden euro’s beliep.

FOTO: 

InSus BVBravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren