Zoeken

Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

Tijdens haar symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op 28 september de ambities van de Green Deal Groene Daken. Provincie Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan het landelijke platform Green Deal Groene Daken dat zich sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Met de provincie Overijssel als nieuwe partner komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 38. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen en tevens directeur Brancheorganisatie VHG leidde de ondertekening in tijdens het symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’, waarna de provincie Overijssel haar ambities bekrachtigde met een handtekening.

Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur:
“Green Deal Groene Daken sluit goed aan bij onze provinciale ‘Natuur voor Elkaar’ ambities. Met groene daken wordt de woon- en leefomgeving aantrekkelijker. Groene Daken zijn ook plekken waar planten- en diersoorten die bij of op gebouwen leven van profiteren, bijvoorbeeld als nest- en foerageerplek.”

Bert Boerman, gedeputeerde Water:
“Groene daken zijn een relatief eenvoudige manier om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Daarmee kunnen we snelle stappen zetten om voorbereid te zijn op de klimaatverandering met hete zomers, zoals die van dit jaar, en extreme regenval.”

Met de deelname aan de Green Deal wil de provincie Overijssel bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over groene daken en kan zij partners zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijventerreinen beter helpen bij de toepassing ervan. Green Deal Groene Daken kwartiermakers gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen zijn blij met de bekrachtiging van het partnerschap van hun provincie. Zij werken in Green Deal verband samen al bijna vier jaar aan betere condities voor klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen, zoals groene leges en een duurzame rioolheffing.

Als nieuwe partner bouwt de provincie Overijssel mee aan de resultaten van de Green Deal en aan de overgang naar een nieuw landelijk platform, dat volgend voorjaar van start gaat.


De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken

Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, financiële partijen en kennisinstellingen samen om de duurzame voordelen van groene daken beter te benutten. De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels, overzicht met facts&

Dach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval december 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren