Zoeken

Register Bouwbesluitdeskundige in oprichting

Vooruitlopend op de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ heeft het Constructeursregister het initiatief genomen tot de oprichting van een ‘Register Bouwbesluitbesluitdeskundige’. Hiermee moet de deskundigheid van nieuwe, toekomstige kwaliteitsborgers worden gewaarborgd. Het Constructeursregister stelt sinds vijf jaar via een serieuze toelatingsprocedure hoge eisen aan de kwaliteit en deskundigheid van de Nederlandse constructeurs, en wil dit nu ook gaan doen voor de zogeheten ‘Bouwbesluitdeskundige’. Deze deskundige maakt zijn opwachting eind 2016, wanneer de eerste fase van het stelsel ‘Kwaliteitsborging voor de bouw’ in werking treedt. Met deze wet introduceert de overheid een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor (constructieve veiligheid van) gebouwen. Dit nieuwe stelsel betekent dat bouwplannen die onder het stelsel zullen vallen, voor toetsing niet meer aan de gemeente hoeven te worden voorgelegd. In plaats daarvan is de aanvrager zelf verantwoordelijk voor deze toetsing, waarna de gemeente uiteindelijk de vergunning verstrekt. Degene die het bouwplan mag toetsen, kan voortaan ook een private partij zijn, waarmee een nieuwe ‘borger’ de markt betreedt.

Een aanvrager moet een ‘borgingsinstrument’ kiezen, afhankelijk van de gevolgklasse waarin het bouwwerk valt. Zo worden bij een bouwplan in gevolgklasse 3, bijvoorbeeld hoogbouw met een hoge complexiteit, een zwaarder instrument en meer deskundigheid geëist dan bij een relatief eenvoudig bouwwerk in gevolgklasse 1, zoals een woning. Het borgingsinstrument stelt voorwaarden aan het proces van de totstandkoming van het bouwwerk, aan de producten die worden toegepast en aan de personen die aan het bouwproject werken.

Op dit moment zijn de instrumenten nog in ontwikkeling en de ‘Toelatingsorganisatie’ die de instrumenten moet toelaten, is nog in oprichting. Toch kan nu al worden vastgesteld dat voor het functioneren van de instrumenten en de werking van het gehele stelsel, het noodzakelijk is om op een zichtbare en een algemeen aanvaarde wijze de deskundigheid van de kwaliteitsborgers vast te stellen en vast te leggen. Het opzetten van een register van deskundige personen vormt daartoe een geëigend middel. In samenwerking met het instituut voor Bouwkwaliteit, de kwartiermakers van het nieuwe stelsel, wordt momenteel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ‘Register Bouwbesluitdeskundige’. Dat register moet onder meer duidelijk maken welke kwaliteitsborger in staat is met welk instrument te werken.

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren