Zoeken

Rockwool blijft investeren in een duurzame toekomst

Bouwend Nederland heeft eerder al ‘ketensamenwerking’ en ‘duurzaamheid’ aangeduid als dé grote thema’s voor de ontwikkeling van de bouwsector op (middel)lange termijn. Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland: “Ketensamenwerking en duurzaamheid gaan hand in hand. Wil de sector echt duurzamer zijn, dan moeten marktpartijen met elkaar om tafel om van elkaar te leren. Ik nodig de markt daarom uit om met innovatieve ideeën te komen.”

Elco Brinkman deed zijn uitspraken bij de lancering van Rockcycle, een service waarmee Rockwool in samenwerking met partner Van Gansewinkel haar recyclediensten verder vergroent en waarmee op korte termijn ook het smart maken van CO2prestaties voor afnemers tot de opties behoort.

“Met Rockcycle bieden we meer toegevoegde waarde aan onze afnemers” aldus Erwin Prins, managing Director bij Rockwool. “Bouwbedrijven die van deze dienst gebruik maken, kunnen zich hiermee profileren bij aanbestedingen. Duurzaamheid van ons, van onze producten en van onze afnemers is speerpunt binnen ons MVO beleid. Daarom investeren we in het verduurzamen van processen en diensten en daarom lanceren we vandaag Rockcycle. Duurzaamheid in woord en daad.

Erwin Prins: “Wat duurzaamheid betreft is het dan ook wrang dat stimulansen voor het investeren in energiebesparende maatregelen in gebouwen uit het regeerakkoord dreigen te worden geschrapt. Waar omringende landen fors investeren in energiebesparing, zien we in Nederland een gestaag tanende interesse van de politiek. Relatief geringe positieve maatregelen worden zelfs geschrapt, terwijl het maatschappelijke belang nu groter is dan ooit: het gaat om meer dan een lage energierekening of comfortabel wonen.

Erwin Prins vervolgt: “ De overheid zou er goed aan doen haar blik te richten op 2020 en verder om duidelijker invulling te geven aan een integrale aanpak van de gebouwde omgeving in plaats van al die ad hoc aanpassingen in het bouwbesluit. Daarom beste overheid: regel de integrale kwaliteit voor de eindgebruiker in het bouwbesluit maar bepaal niet de uitvoering! Isolatie bijvoorbeeld levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de energierekening en de CO2 maar ook aan het verhogen van comfort zoals akoestiek en een koel huis in de zomer en brandveiligheid. Echter zonder flankerend en stimulerend beleid van de overheid op de korte termijn komt de bouwproductie niet snel genoeg op gang. NU investeren, straks oogsten.

FOTO: Elco Brinkman lanceert Rockcycle

Skytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval februari 2023DakenraadrecticelinsulationRockwooltotaal dakconcept

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren