Zoeken

Roofing Holland 1996-08-15 Vlutters Groep opent groothandel in Leeuwarden

Sinds enkele maanden is de Vlutters Groep in Leeuwarden vertegenwoordigd met een groothandel die zich uitsluitend richt op de afzet van dakmaterialen en -gereedschappen. Vlutters Dakmaterialen BV wordt geleid door een man met een voor de dakenbranche bekend gezicht, Wim Havinga. Zijn doelstelling is om de groothandel binnen enkele jaren tot een begrip in Noord-Nederland te maken.

Wim Havinga kent de dakenmarkt in Noord-Nederland als zijn broekzak. Vanaf zijn achttiende heeft hij bijna onafgebroken in deze specifieke markt in de regio gewerkt. Zijn eerste kennis van het vak deed hij op bij Philipsen Asfalt Fabriek. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan bij diverse handelsbedrijven om zich de laatste jaren in te zetten voor Van Koeveringe-Noord. Gezien zijn verbondenheid met Noord-Nederland (Havinga is uit Groningse ouders geboren in Friesland) en zijn kennis van daken is hij de aangewezen man om Vlutters’ eerste echte groothandel van louter dakmaterialen een plaats in de markt te geven.
Vlutters Dakmaterialen BV moet als derde groothandel in het Noorden zijn bestaansrecht in een relatief kleine markt bewijzen. De kansen voor de nieuwe vestiging schat Havinga hoog in. “Ik denk dat er met name mogelijkheden liggen voor een groothandel met een marktbenadering zoals Vlutters Dakmaterialen heeft. Een benadering die zich zal kenmerken door een zeer nauwe binding met de regio. Alleen door voortdurend je oor te luister te leggen in de regio ben je als groothandel in staat werkelijk service te leveren. Natuurlijk zal het niet gemakkelijk zijn om naast de gevestigde ondernemingen een nieuwe positie in te nemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij een meerwaarde bieden. Een meerwaarde die met name tot uitdrukking zal komen in een vèrgaande dienstverlening en betrouwbaarheid.”

Snelle levering

Concreet betekent dat volgens Havinga onder andere snelle levering van het product. Binnen 24 uur moeten bestellingen op de juiste plaats en het juiste tijdstip zijn afgeleverd. Wanneer de dakdekker bij wijze van spreken verlegen zit om een doosje asfaltnagels, zal Vlutters er geen punt van maken om die per omgaande te bezorgen. De kleine afnemers zijn Vlutters even dierbaar als de groten. “Niet dat wij ons alleen op kleinschalige bedrijven zullen richten, maar het zijn wel deze bedrijven die kunnen profiteren van onze activiteiten. Een klein dakdekkersbedrijf moet ook de kans krijgen om eens een groot werk binnen te halen. Wij leveren met evenveel genoegen tien rolletjes als tien pallets. Of zoals wel eens wordt gezegd: Kruimels zijn ook brood.” Havinga weet dat zijn klanten niet zullen kopen om zijn blauwe ogen. Daarom verkoopt hij uitsluitend Nederlandse dakrollen, want dat zijn producten waar hij volledig achter staat. “Daarmee wil ik beslist niet zeggen dat een buitenlandse rol inferieur is. Maar bij mijn Nederlandse fabrikanten kan ik er wel op vertrouwen dat –mochten zich problemen voordoen– de zaak achteraf netjes wordt geregeld.”
Naast de belangrijkste leverancier Nebiprofa levert Vlutters ook dakrollen van Esha en Troelstra en De Vries. Bitumen dus en tot dit type dakbedekking wil Havinga zich blijven beperken. “De schoenmaker moet bij zijn leest blijven. Van bitumen hebben we verstand, daar kunnen we goed over adviseren en daarin ligt onze kracht.” Dankzij de verbintenis met de Vlutters Groep kan de vestiging in Leeuwarden een breed programma van dakmaterialen aanbieden. Niet een brandertje in één enkele uitvoering zoals hij tot voor kort gewend was te leveren, maar een complete range. Het hele dakpakket staat in Leeuwarden op voorraad.
Stuntprijzen hoeven van Vlutters Dakmaterialen BV niet te worden verwacht. Met stunten bouw je geen relaties op, meent Havinga. Wel met blijvend concurrerende prijzen en met verstandig, flexibel en eerlijk zaken doen. “En in de optelsom van die begrippen, zullen we bewijzen meerwaarde te bieden.”