Zoeken

Roofing Holland 1996-09-30 De grote prestaties van een kleinschalig bedrijf

Met de overname van Comlo uit Akersloot blies Dirk Pijlman het bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervaardigen van loden hemelwaterafvoeren weer nieuw leven in. Daarmee leverde hij het bewijs dat kleinschalige bedrijven in de dakenmarkt wel degelijk bestaansrecht hebben, wanneer ze zich in positieve zin weten te onderscheiden.

Het bedrijf Comlo in Akersloot was bij de overname in 1992 volgens de huidige directeur/eigenaar Dirk Pijlman op sterven na dood. Niettemin had hij destijds de moed om de betrekkelijk comfortabele luxe van een loondienstverhouding te verruilen tegen de onzekerheid van een bestaan als eigen baas. “Ik wist met mijn veertienjarige ervaring als bitumineus dakdekker zo zoetjes aan wel wat er in dat beroep te koop was,” zo verklaart Pijlman zijn stap. “Voor verschillende bedrijven heb ik gewerkt, ook in een periode dat het aantal meters er meer toe deed dan de kwaliteit die je leverde. Steeds dacht ik bij mezelf: Dirk, dit hou je niet vol. Verkoop je huid zo duur mogelijk. En zoals zovelen stapte ik voor een paar tientjes meer per week over naar een andere baas. Op een zeker moment had ik er genoeg van. Er moest structureel maar eens iets veranderen vond ik. Comlo werd ter overname aangeboden en ik aarzelde geen moment.”
De dakdekkersbedrijven waarvoor Pijlman tot dan toe had gewerkt, herinnerden zich zijn kwaliteiten. Vrijwel onmiddellijk kwam het werk op hem af. Op het dak had Pijlman voldoende hemelwaterafvoeren gemaakt om precies te weten waar het probleem zat. Als zelfstandig ondernemer begon hij met die wetenschap afvoeren te maken op –zoals hij het zelf uitdrukt– zijn eigenwijze manier. Het unieke aan Pijlman’s systeem is even simpel als doeltreffend: de voorkant van de pijp is open. Het voordeel daarvan is dat bij een eventuele verstopping van de standleiding de opening gaat functioneren als een overloop. Voor zover bekend is hij de enige die de hemelwaterafvoer op deze wijze vervaardigt.
In de beginjaren besteedde de startende ondernemer zeventig procent van zijn tijd in zijn werkplaats aan het solderen en lassen van afvoeren. De resterende tijd was hij voor het montagewerk op het dak. Het stemde hem tot tevredenheid want Pijlman hoefde niet zo nodig meer het dak op. Maar het succes van zijn product bracht verandering in die situatie. De vraag naar zijn afvoeren kon hij in zijn eentje niet meer aan. Hij nam een medewerker aan en bracht hem de kennis en het vakmanschap bij die Pijlman zelf had opgedaan bij Dirk de Ridder in Hoorn. Met een werknemer erbij was er ook weer ruimte beschikbaar om ander werk aan te nemen. Comlo ging zinken dakgoten en deklijsten aanbrengen, plastisolkappen plaatsen en nam koperwerk aan. Er werd nog een werknemer aangetrokken en opnieuw nam de hoeveelheid werk toe. Het gevolg: Pijlman staat nu het grootste gedeelte van zijn tijd weer op het dak en inmiddels is het personeelsbestand opnieuw aan uitbreiding toe.

Compagnons

Comlo vertoont de kenmerkende trekjes van het kleinschalige bedrijf waar iedereen alles moet kunnen en bij alles, nou ja, bijna bij alles wordt betrokken. In managementtermen zou men spreken van een platte organisatie. Maar Pijlman is wars van het managementjargon. Hij voelt zich meer dakdekker dan directeur, meer collega dan werkgever. De verhoudingen in het bedrijf passen in die zin uitstekend bij de naam. Comlo is per slot van rekening afgeleid van ‘compagnons in lood’. Pijlman en zijn eerste medewerker zijn bovenal compagnons en ze geloven beiden in het materiaal lood.
“Een goede hemelwaterafvoer is van lood,” zegt Pijlman resoluut. De argumenten van de aluminiumlobby vindt hij weinig overtuigend. “Lood is bestand tegen alle weersinvloeden. De detailleringen bij loden accessoires zijn ook degelijker te maken. De uitzettingscoëfficiënt van een bitumen dakbedekking en die van aluminium liggen te ver uit elkaar voor een duurzame afdichting. Na verloop van tijd wreekt zich dat. Bovendien hecht bitumen gemakkelijker op lood dan op aluminium. Onze producten maken we doorgaans van 25 ponds lood en die kwaliteit gaat tientallen jaren mee. Bij aluminium zie ik dat nog niet gebeuren. Nee, als beheerder van een dak zou ik wel weten waarvoor ik moest kiezen: Een hemelwaterafvoer van lood die bij een verstopte standleiding functioneert als overloop, en die prijstechnisch ook nog aardig mee kan. Zo’n type als wij maken dus.”