Zoeken

Roofing Holland 1996-10-12 Dakfolie op basis van propyleen

Zonder een discussie tussen voor- en tegenstanders te willen uitlokken kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat uit milieu oogpunt PVC producten door sommige opdrachtgevers argwanend worden bekeken en soms zelfs niet meer bespreekbaar zijn. Ook de PVC-dakbaan leveranciers ontkomen niet aan dit fenomeen. Men ziet dan ook een tendens dat verwerkers en leveranciers op zoek gaan naar een kunststoffolie welke zij als alternatief voor PVC dakbanen kunnen aanbieden. In veel gevallen wordt dan gedacht aan een folie op basis van polypropyleen.

Kelders Dakmaterialen levert naast de SBS en APP bitumineuze materialen eveneens kunststofdakbanen van: PVC, EPDM en sinds kort van FPA. De heer K. Feenstra is bij Kelders Dakmaterialen verantwoordelijk voor de verkoop en toepassing van kunststofdakbanen. Hij geeft toe dat PVC-dakfolie uit milieuoogpunt soms weerstand oproept, een weerstand die niet altijd overwonnen kan worden. Hij haalt hierbij het voorbeeld aan van een eigenaar van een bouwmarkt die producten levert waarop expliciet staat dat de verpakking pvc-vrij is. "Deze man kan tegenover zijn eigen klanten nooit verdedigen dat hij PVC-folie op zijn dak laat leggen, ik moet daar dus ook niet met een verhaal over PVC-dakfolie aankomen. Als Kelders Dakmaterialen zijn we verplicht om op dat moment een goed alternatief te bieden."

Bovenstaande problematiek is volgens de heer Feenstra mede de overweging geweest voor Kelders Dakmaterialen om een dakfolie in het producten pakket op te nemen welke tenminste als volwaardig alternatief voor PVC-dakfolie kan worden ingezet. Dit alternatief is de Royal FPA dakfolie.
Kelders Dakmaterialen hecht er zeer veel waarde aan dat verwerkers positief over de producten denken, omdat deze verwerkers een belangrijke schakel zijn om te komen tot een kwalitatief goed dak.
Om de verwerkers alle ins en outs van het nieuwe materiaal bij te brengen heeft men in Utrecht een instructieruimte ingericht.

De dakfolie

Royal-FPA is een folie gemaakt volgens het extrusieprocédé op basis van een mix van Polyethyleen en Polypropyleen, een zogenaamde FPA (Flexible Polymer Alloy). De folie is weekmaker vrij en wordt geleverd in ongewapende uitvoering of met een 130 gr/m² cachering. De folie heeft aan de bovenzijde een anti-slip profilering met een diepte van ca. 0,2mm; de totale dikte van de folie (exclusief polyester cachering) bedraagt 1,2mm. De standaard kleuren zijn zwart en grijs.

De mechanische eigenschappen van de folie zoals rek bij breuk, inscheursterkte en doorscheursterkte zijn conform de Duitse norm DIN 53363. Volgens Feenstra is de ponsweerstand van de folie, ook op zachtere ondergronden, hoog. De folie is tevens bestand tegen micro-organismen, algen, worteldoorgroei en UV straling. Met betrekking tot het brandgedrag voldoet de folie aan de Duitse klasse B2 volgens DIN 4102 deel 1. De waterabsorbtie en ozon-bestendigheid zijn eveneens volgens de relevante Duitse normen getoetst.
Windbelastingsproefresultaten en resultaten van een vliegvuurtest op basis van Nederlandse richtlijnen zullen binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn.

Op basis van de uitkomsten van laboratoriumproeven zijn de verwachtingen bij chemici hoog gespannen. Een levensduur van 30 jaar wordt genoemd. Feenstra merkt hierover nuchter op: "Praktijkervaring met de levensduur hebben we niet, de tijd zal het leren." Het zelfde geldt ook voor de repareerbaarheid na jaren van de folie. Volgens de chemici is dit geen probleem. De ongecacheerde folie is volledig recyclebaar.

Zoals bij iedere dakbedekking moet ook bij de Royal-FPA folie rekening gehouden worden met krimp van het materiaal. "Tengevolge van de krimp zal enerzijds eventuele plooivorming die onder bepaalde omstandigheden tijdens de verwerking kan ontstaan op den duur verdwijnen, anderzijds moet bij alle opstanden kimfixatie worden toegepast," aldus Feenstra. De aanbevolen kimfixatie bestaat uit een onder ca. 100° gezet hoekprofiel dat tegen de opgezette dakfolie in de kim wordt bevestigd hart op hart ca. 250 mm.

Het toepassingsgebied

Feenstra heeft in tabel 1 het toepassingsgebied van de Royal-kunststof dakbanen aangegeven. Volgens hem is de Royal-FPA dakfolie met betrekking tot de verwerkbaarheid vergelijkbaar met een PVC-folie en wat betreft de chemische bestendigheid vergelijkbaar met een EPDM-folie. Opgemerkt moet worden dat de folie wel stugger is dan een PVC-folie, wat een aandachtspunt tijdens de uitvoering en detaillering is. Hij ziet de Royal FPA folie als een 'technisch product'. "Als een architect hoge eisen stelt aan het uiterlijk adviseer ik hem te kiezen voor de Royal-PVC, te meer omdat deze standaard in meer kleuren leverbaar is."

De verwerker

Sinds de introductie op de markt circa zes maanden geleden is in totaal ca. 20.000 m² dak voorzien van Royal-FPA folie. Een project wat momenteel loopt is Montell te Moerdijk waar verdeeld over 8 dakvlakken in totaal 5500 m² dakvlak moet worden gedekt. De constructie, opbouw bestaat hier van boven naar beneden uit:

  • gecacheerde Royal-FPA folie, gelijmd met PU-lijm;
  • steenwol, Taurox D, met bitumen geplakt;
  • gebitumineerde aluminiumfolie, met bitumen geplakt;
  • schuimbeton afschotlaag;
  • beton.

De dakdekker voor dit project is van Duuren Dakbedekkingen BV uit Breda. De heer van Duuren vertelt dat het dakbedekkingsbedrijf in 1963 is opgericht en bestaat uit 15 dakdekkers. Naast bitumineuze dakbedekking wordt reeds meer dan twaalf jaar kunststofdakfolie (ECB en PVC) verwerkt met op dit moment vier gespecialiseerde dakdekkers.
Het bovengenoemde project is voor Van Duuren de eerste kennismaking met de Royal-FPA dakfolie. Als verwerker ziet hij als grote voordeel van de folie de identieke verwerkbaarheid aan een PVC-dakbaan. De folie wordt uitsluitend thermisch gelast; de lasbaarheid is op z’n minst even goed als bij een PVC-folie.
Als tweede voordeel noemt hij het niet kunnen verbranden van de folie tijdens het lassen. Wordt een PVC-folie te warm dan zal deze verbranden (bruine verkleuring). De FPA-folie zal bij oververhitting niet verbranden maar meer vloeibaar worden, in een extreem geval valt er een gat in.
Voor de dakdekker zelf vindt Van Duuren het ook een groot pluspunt dat er geen rook of penetrante geur van de folie afkomt tijdens het lassen.
Met betrekking tot het toepassingsgebied van de folie vindt Van Duuren dat de folie een breed toepassingsgebied heeft, terwijl er geen risico op weekmaker-migratie bestaat. De folie is aanzienlijk stugger dan een PVC-folie. De stugheid van de folie zorgt ervoor dat oneffenheden in de ondergrond, zoals het wisselen van isolatieplaten minder tekent in de folie dan bij een PVC-folie. Door de stugheid van de folie vindt Van Duuren ook dat de folie prettiger verwerkt in het veld. De folie is minder windgevoelig in verband met plooien. De stugheid van de folie is er echter ook de oorzaak van dat bij inwendige hoeken de folie moet worden ingeknipt, dit in tegenstelling tot PVC-folie.

Diverse hulpstukken zoals ontluchtingen, hemelwaterafvoeren etc. zijn voor toepassing in de folie leverbaar. Vloeibare pasta om naden af te sealen of capillairen bij de ontmoeting tussen dwars- en langsoverlap af te dichten ontbreekt. Van Duuren en Feenstra over het nut van een dergelijke pasta: "De folie heeft geen wapening die tot de rand van de baan doorloopt, uit oogpunt van bescherming van de wapening is een pasta dus niet nodig. Een overlap en ook punten waar eventueel capillairen kunnen ontstaan moeten niet met pasta maar met föhnen worden afgedicht. Overigens gaat de folie ook geen verbinding aan met een kit of een pasta."

Het is bekend dat bij de ontmoeting tussen dwars- en langsoverlap gemakkelijk een capillair ontstaat en dat vloeibare pasta handig is om deze capillairen af te dichten. Van Duuren zegt hierover: "Capillairen komen niet voor als je de hoek van de dakbaan bij de dwarsoverlap rond of schuin knipt en met de warme bek van de föhn de knipkant afschuint. Bij het föhnen van de langsoverlap moet je dan op die plaats de folie met een smal aandrukwiel aandrukken, zodat je het capillair dichtdrukt. Dit is een werkwijze die wij bij PVC-folie al jaren toepassen."

Vanuit verwerkers oogpunt ziet Van Duuren geen belemmeringen om de folie in de toekomst meer toe te passen, te meer omdat de verwerking geheel identiek is aan PVC-folie zodat geen extra gereedschap behoeft te worden aangeschaft en de bestaande vakbekwaamheid van de medewerkers kan worden gebruikt.

door: Janus Smits