Zoeken

Roofing Holland 1996-10-35 Nieuwslijn

Agenda

19 november, Studiemiddag Daken 2015 in het Congres- en Schouwburgcentrum De Nieuwe Doelen te Gorinchem. Tel. 0183 - 66 96 90.

24 t/m 27 november, Ausbex ’96, Sydney, Australië.

3 t/m 6 december, Chinabex ’96, Shanghai, China.

12 t/m 15 december, Indobex ’96, Jakarta Indonesië.

Van 7 t/m 12 april 1997 wordt in de Barcelona Fair Ground de internationale bouwbeurs Construmat ’97 gehouden. Informatie: +31 10 - 474 44 97.

Opstalan Cevotherm op distributiecentrum V&D Aduard

Vijftienduizend vierkante meter, oftewel anderhalve hectare groot is het distributiecentrum van V&D in Aduard. Een levensgroot karwei dat in korte tijd moest worden gerealiseerd. Consolidated Nederland bv vond in Cevotherm Polyurethaan afschotisolatieplaten van Opstalan het materiaal voor duurzame renovatie van het V&D-dak.
De renovatie van het V&D-distributiecentrum was eerder noodzaak dan luxe. De dakconstructie bestond uit een dakbedekkingspakket dat was verzwaard met een ballastlaag. Door de grote spanningen begonnen de bestaande dakconstructieplaten van gasbeton steeds verder door te zakken. Diverse gerenommeerde dakdekkersbedrijven beoordeelden de situatie en kwamen met evenzovele oplossingen. Geen van de voorgestelde oplossingen paste echter binnen het budget dat met het herstel van dit enorme dak was gemoeid. Anders lag dat met het plan van Consolidated Nederland. Op verzoek van de opdrachtgever onderzocht dit dakdekkersbedrijf de situatie en presenteerde een oplossing waarbij andere inzichten werden betrokken. Het resultaat van de studie was een complete renovatie. Een oplossing die goedkoper was dan de vorige opties en die bovendien beantwoordde aan de eisen die de opdrachtgever stelde. Voor het basismateriaal koos Consolidated Nederland Cevotherm PU-isolatieplaten van Opstalan.
Bij de renovatie is het hele dak tot op de gasbetonplaten gesloopt waarbij de vrijgekomen materialen milieuvriendelijk werden afgevoerd. De gasbetonlaag is eerst geprimerd en daarna met warme bitumen voorzien van een dampremmende laag. Op deze laag fixeerde Consolidated Nederland, eveneens met warme bitumen, de afschotlaag van Cevotherm isolatieplaten die in dikte oplopen van 30 tot 120 mm. Het dakbedekkingspakket op de isolatie-afschotplaten bestaat uit Per Mec 450 A16 met een toplaag van APP 470 Save Mec van Troelstra en De Vries.

Isobouw breidt assortiment uit met staal-sandwich dakpaneel

Met de V-STS 5000 brengt Isobouw Systems een prefab dakpaneel voor industriële daken op de markt met een unieke combinatie van eigenschappen. Zo wordt onder meer een hoge isolatiewaarde gecombineerd met een vrije overspanning tot 5,4 meter. De fabrieksmatig aangebrachte kunststof dakbedekking zorgt voor een probleemloos en onderhoudsarm vlak dak. De snelle en gemakkelijke verwerking staat garant voor een korte bouwtijd.
Isobouw V-STS 5000 dakpanelen zijn opgebouwd volgens het sandwich-principe: een lichte kern die aan twee zijden volvlaks is verlijmd met een staalbeplating. Uit deze opbouw haalt V-STS haar grote stabiliteit waardoor een vrije overspanning van 5,4 meter mogelijk wordt. De panelen in het V-STS systeem zijn uitgevoerd met een op de bovenste staalplaat aangebrachte kunststof dakbedekkingslaag van een 300 m dikke PVC. Deze laag is homogeen gecoat op de staalplaat en daardoor ongevoelig voor lekkage ten gevolge van eventuele mechanische schade. De te verwachte levensduur is daardoor langer en bedraagt volgens de leverancier meer dan twintig jaar. De kern van het sandwich-paneel wordt gevormd door een 200 mm dikke pakket EPS in brandvertragend gemodificeerde kwaliteit type EPS 20-SE. Dit zorgt voor een zeer hoge Rc-waarde van 5,3 m² K/W.
De handzame breedte van 1190 mm, de op de spantafstand afgestemde lengte en de speciale messing en groef-verbinding dragen bij aan een vlotte montage. Nadat de elementen met schroeven op de constructie zijn bevestigd, hoeven alleen nog de naden en details te worden voorzien van een strook PVC-dakbedekking. Voor meer informatie: 0493 - 498120.

Gouden IFD-speld voor Bechtold

Tijdens het jaarlijkse symposium van de Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks (IFD) dat in Kopenhagen van 17 tot en met 19 oktober jl. werd gehouden, heeft de heer ing. J. L. Bechtold, directeur-secretaris van Vebidak de gouden IFD-speld ontvangen. De IFD is de Europese koepelorganisatie van branche-organisaties uit de dakbedekkingsbranches. De heer Bechtold ontving de speld uit handen van de voorzitter van IFD, de heer J. L. M. Weijers. De IFD-speld wordt slechts bij uitzondering uitgereikt aan een vertegenwoordiger van organisaties die een meer dan gemiddelde bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkelingen van de nationale en internationale dakbedekkingsbranche. De enige Nederlander die eerder met een IFD-speld werd geëerd is de huidige directeur van Vereniging Het Hellende Dak, dhr. P. Langenberg.
De IFD is opgericht in 1952 en telt veertien leden uit dertien Europese landen. Daarnaast zijn ook landen van buiten Europa geassocieerd-lid waaronder de USA, Canada, Zuid-Afrika, Japan, en British Columbia. Het op deze wijze ontstane platform houdt zich bezig met grensoverschrijdende belangen wereldwijd op sociaal, maatschappelijk en technisch gebied voor de bij de branche-organisaties aangesloten bedrijven. Naast het jaarlijkse symposium wordt eens per drie jaar een congres georganiseerd. In 1998 zal Nederland als gastheer hiervoor optreden.

Dakbedekking sluit aan bij sfeer en kleur van locatie

Aan de zeekust bij het Zuidhollandse Monster is een opmerkelijk woningcomplex opgeleverd. Projectontwikkelaar Weboma en architectenbureau Kokon hebben de unieke ligging van de bouwlocatie aangegrepen als leidraad voor de stedenbouwkundige opzet en de architectonische uitwerking. Het woningen-complex kreeg de toepasselijke naam ‘de Oester’.
De 35 woningen zijn in een gesloten bouwblok gegroepeerd en vormen samen de buitenomtrek van een oester. Deze vorm geeft bij zwaar weer een optimale bescherming tegen de elementen. Voor de gevels en de dakbedekking zijn materialen gekozen die qua kleurstelling de sfeer van strand en zee zo dicht mogelijk benaderen: zandkleurige baksteen en turquoise dakfolie. Naast de esthetische eisen golden voor de dakbedekking in dit project ook bijzondere eisen voor de stormvastheid. Gekozen werd voor de PVC-dakfolie Vinalan. De inscheursterkte van deze met een polyesternet gewapende dakfolie is hoog. De gewenste kleur van zeewater is standaard aanwezig in het Vinalan-leveringsprogramma. De dakbedekkingswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Klijn Dakbedekkingen BV uit Hardinxveld-Giessendam. Aliso BV uit Breda verzorgde het dakbestek, de levering van dakproducten en de uitvoeringsbegeleiding.

Vier jaar praktijkervaring gebundeld

Deze maand verschijnt Bouwbesluit Praktijk, een nieuwe uitgave van ten Hagen & Stam. De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Adviesbureau Nieman bv. Bouwbesluit Praktijk is een bundeling van vier jaar werkervaring met het Bouwbesluit. Het geeft een compleet beeld van de toepassing van het Bouwbesluit in alledaagse situaties.
De uitgave levert een bijdrage aan het voorkomen van misverstanden met andere bouwpartijen. Het handboek is geschreven door praktijkmensen in duidelijk helder Nederlands. Door middel van aanvullingen wordt het hoofdwerk uitgebreid en geactualiseerd. Meer informatie: 070 - 322 29 94.

Middenkap met glasconstructie voor Centraal Station Amsterdam

In 1996 is het Centraal Station in Amsterdam weer onderdak. Tussen de twee gerenoveerde boogdaken wordt momenteel in opdracht van NS Rail Infrabeheer, een tussendak over de resterende drie ‘blootliggende’ spoorlijnen geplaatst. Architect H. P. Bilsen van Holland Railconsult is er met zijn ontwerp in geslaagd een harmonieus evenwicht te vinden tussen de moderne techniek van de NS en de bestaande historische daken.
De middenkap bestaat uit gebogen spanten, opgebouwd uit stalen buizen, die op een afstand van circa 12,5 meter van elkaar zijn geplaatst. Tussen deze spanten zijn vakwerkliggers aangebracht, met elkaar verbonden door gordingen. De gordingen zijn met een speciaal ontwikkelde beglazing bekleed. In nauwe samenwerking hebben glasdak specialist Brakel-Atmos, Strukton Staalbouw en Holland Railconsult in korte tijd een compleet nieuw systeem ontworpen dat voldoet aan de hoge eisen van de architect en dat binnen het beschikbare budget past. De lichtkap bestaat uit twee gesegmenteerde stroken met een lengte van 340 meter en een breedte van 7,30 meter. De stroken zijn opgebouwd uit horizontaal geplaatste aluminium glasroedeprofielen die met speciaal geperste kunststof gietstukken onder de stalen kokervormige gordingen worden geplaatst. Vanwege de verwachte sneeuwlast en het karakter van de bestaande kappen, is gekozen voor toepassing van 4-zijdig opgelegd 4 mm dik brute draadglas. Omdat het station tijdens de bouw gewoon in gebruik moet blijven, wordt de staalconstructie aan het uiteinde van het station per 12,5 meter op een plateau opgebouwd en door middel van een onderliggend transportsysteem doorgeschoven. De glasdakconstructie wordt op een naastgelegen plateau gemonteerd.

Nationaal DuBo-Centrum naar Utrecht

De initiatiefnemers van het Nationaal Duurzaam Bouwen Centrum (DuBo-centrum), de Stichting Bouwresearch (SBR), de Novem en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), hebben besloten om het DuBo-Centrum in de gemeente Utrecht te vestigen. Het centrum komt in een nieuw kantoor aan de Catharijnesingel. In dit gebouw vestigt zich eveneens de Novem. De initiatiefnemers streven ernaar dat het Nationaal DuBo-Centrum in de loop van deze maand operationeel is. Het doel van het centrum is de verspreiding van kennis op het gebied van duurzaam bouwen teneinde het kennisniveau van professionele marktpartijen en individuele professionals te vergroten. Het DuBo-Centrum biedt tevens een platformfunctie en moet een stimulans betekenen om de beschikbare kennis breed toe te passen. Meer informatie: 010 - 413 09 35.

Veiligheidsboekjes voor gevelbouwers en dakbedekkingsbedrijven

Kettlitz Adviezen te Rotterdam heeft zowel voor bedrijven die metalen gevel- en dakbeplating aanbrengen als voor bedrijven die bitumineuze en/of kunststof dakbedekking verwerken handzame veiligheidsboekjes samengesteld. De inhoud hiervan is getoetst door de Arbeidsinspectie en afgestemd op de Nederlandse wetgeving. In 88 pagina’s behandelen de veiligheidsboekjes alle algemene en branchegebonden aspecten van veilig werken aan de gevel en op het dak. Zaken die onder andere aan de orde komen zijn omgaan met electriciteit en gas, electrisch gereedschap, klimmaterieel, valbeveiligingen, werken met isolatiemateriaal, kitten en bitumen, verwerken van brandbaar materiaal en ongevallenpreventie. De tekst is beknopt en verduidelijkt met tientallen instructies. Meer informatie: 010 - 437 44 60.

Vijf miljoen meter Trocal kunststof dakbanen

Gervalin Dakbedekkingen uit Dreumel heeft vijf miljoen vierkante meter Trocal Dakbanen verwerkt. De laatste meters werden gerealiseerd op het project Noorderplassen in Almere. Dit project is gerealiseerd door Eurowoningen en is gebouwd door aannemersbedrijf Gebr. Blokland. De drie partijen ontvingen uit handen van W. Heep, voorzitter van de Raad van Bestuur van HT Troplast AG, een oorkonde.

Tribune-overkapping Feijenoord-stadion wint Nationale Staalprijs

De Nationale Staalprijs 1996 in de categorie ‘Karakteristieke stalen bouwdelen’ is tijdens de Staalbouwdag vorige maand naar het ontwerp gegaan voor de tribune-overkapping van het Feijenoord-stadion. De Nationale Staalprijs bestaat sinds 1971. Dit jaar zijn 131 projecten beoordeeld in drie categorieën. De overkapping staat geheel los van de bestaande staalconstructie uit 1936. Van grote afstand domineert het wit van het nieuwe, terwijl dichtbij, de oude filigrane staalconstructie de blikvanger is. De kap loopt af naar het veld in een grote ringvormige goot. Omdat aan de veldzijde geen hemelwaterafvoeren kunnen komen, moet het water uit deze goot over de kap heen naar de buitenkant worden gepompt. De schuine achterzijde is geheel transparant voor een maximale toetreding van daglicht.

V&R Daktechniek verhuist naar nieuw pand

Na drie jaren in een pand aan de Reiger te Raalte gehuisvest te zijn, heeft V&R Daktechniek BV vorige maand de nieuwbouw aan de Heesweg 42 te Raalte betrokken. Door de expansie van de bedrijfsactiviteiten gedurende de laatste jaren was de bestaande behuizing te klein geworden. Aan de Heesweg op het industrieterrein Zegge III heeft het dakdekkersbedrijf de beschikking over een ruime opslagloods en een representatief kantoor. Meer informatie: 0572 - 362525.

VROM-subsidie voor onderzoek door Stichting Dak & Milieu

Stichting Dak & Milieu te Zeist ontvangt van het Ministerie van VROM een subsidie voor het verzamelen van milieukengetallen van baanvormige dakbedekkingsmaterialen. De subsidie is beschikbaar gesteld omdat het omvangrijke project ‘Milieurelevante produktinformatie’ past in het overheidsbeleid zoals verwoord in de nota Produkt en Milieu.
De Stichting Dak & Milieu is op 2 februari 1995 opgericht om ook voor de toekomst milieuverantwoorde toepassingen van baanvormige dakbedekkingen te waarborgen. De stichting is een initiatief van een aantal fabrikanten en importeurs van baanvormige dakbedekkingen en de verwerkers van deze materialen. In eerste instantie wordt gestart met het vergaren van alle milieu-informatie van APP en SBS gemodificeerde dakbedekkingsmaterialen omdat deze het grootste deel van de baanvormige dakbedekkingsmarkt vormen. De stichting streeft ernaar om na afronding van dit project vergelijkbare projecten te starten voor de overige baanvormige dakbedekkingsmaterialen.
In dit project neemt de voorlichting door middel van cursussen over LCA, Systeem Toegevoegde Milieubelasting (STMB) en milieugerichte productontwikkeling een belangrijke plaats in. Deze cursussen zullen zowel aan de deelnemende bedrijven als hun toeleveranciers worden gegeven. Met deze cursussen wil de stichting alle direct en indirect betrokken partijen stimuleren actief mee te werken aan milieu relevante productinformatie en milieugerichte productontwikkeling. Het thema ‘vertrouwelijk omgaan met de gegevens’ neemt door het grote aantal betrokken bedrijven een belangrijke plaats in. Naar verwachting zal het project eind 1997 zijn afgerond.

Mineral Wool Association benadrukt milieufactoren in nieuwe brochure

In de nieuwe brochure van de Mineral Wool Association (MWA) benadrukt de groep de effecten voor het milieu van goed isoleren. De brochure bepleit drastische energiebesparing bij de verwarming van woningen en gebouwen met als hoofdmotief het tegengaan van de luchtverontreiniging, die verantwoordelijk is voor het broeikaseffect en de verzuring.
De energiebesparende maatregel bij uitstek is isoleren. Met een investering van gemiddeld vijftienhonderd gulden per woning is het al mogelijk om het energieverbruik voor verwarming met bijna de helft terug te brengen. MWA noemt minerale wol het aangewezen isolatiemateriaal omdat de warmtegeleidingscoëfficiënt heel laag is. De populariteit van minerale wol is blijkens de tekst in de brochure niet alleen te verklaren uit de gunstige bouwfysische eigenschappen, maar ook uit de economische en milieu-vriendelijke eigenschappen.

KOMO-Attest voor Styrodur

Aan BASF, producent van onder andere Styrodur geëxtrudeerd polystyreen hardschuim is onlangs het KOMO-Attest uitgereikt voor Styrodur toegepast als ‘omkeerdak’-isolatie. In dit attest verklaart BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) dat Styrodur isolatieplaten van het type 3000 S, 3035 S, 4000 S, en 5000 S geschikt zijn voor het thermisch isoleren van daken volgens het omgekeerd dak-principe.
Bij het omkeerdak wordt de waterdichte dakbedekking direct op de dakconstructie aangebracht. de vochtongevoelige, drukvaste Styrodur platen worden hier los opgelegd en voorzien van een ballastlaag. Deze ballastlaag kan bestaan uit grind of terrastegels. Ook tuindaken en parkeerdaken zijn uitermate geschikt om te worden uitgevoerd volgens het omkeerdak-principe. In Nederland wordt Styrodur exclusief op de markt gebracht door Weston Isolatie BV te Driebergen. Meer informatie: 0343 - 517941.

Boll Dakgroep KOMO-gecertificeerd

Boll Dakgroep BV uit Enschede heeft het KOMO-certificaat verkregen voor het uitvoeren van dakbedekkingsconstructies in bitumen of kunststof. De dakbedekkingswerkzaamheden worden door Boll Dakgroep conform de richtlijnen in bijlage 4 en 5 van BRL 4702 uitgevoerd. Boll Dakgroep en Jacobs uit Wanssum zijn de eerste twee leden van de coöperatieve vereniging Dakgroep 90 die het KOMO-Procescertificaat dakdekken hebben behaald. Dakgroep 90 heeft het einde van dit jaar als streefdatum voor het behalen van het KOMO-Procescertificaat dakdekken door alle aangesloten bedrijven.

Stabu viert 20-jarig bestaan

Vorige maand heeft de Stichting Stabu te Ede haar 20-jarig bestaan gevierd. De stichting Stabu beheert de nationale besteksystematiek voor de woning en utiliteitsbouw. Het bestuur wordt gevormd door de belangrijkste partijen en koepelorganisaties uit de bouw en installatietechniek. Doordat op dit moment ruim 1800 bedrijven, vooral veel architecten- en ingenieursbureaus, dagelijks met de Stabu-systematiek werken komt het grootste deel van de projectbestekken met behulp van Stabu tot stand.
Stabu werd in 1976 opgericht vanuit de behoefte dat ook voor de zogeheten burger- en utiliteitsbouw een bestek moest worden ontwikkeld. In 1988 verscheen de eerste versie van het Stabu Standaardbestek. De versie kreeg meteen een positieve ontvangst in de bouwmarkt. Wel vond men het een bezwaar dat er nu twee besteksystemen waren die min of meer een overlappend deel van de bouw bestreken: het SRW en Stabu. Besloten werd daarom om de twee systemen samen te voegen tot het standaardbestek voor de woning- en utiliteitsbouw. Eind 1990 was dit werk gereed, zodat een geheel vernieuwde systematiek verscheen in een relationele database-structuur. Na het verschijnen van Stabu 2 is het systeem verder ontwikkeld en aansluiting gezocht met productinformatie. Momenteel worden onder andere koppelingen ontwikkeld tussen bestek, kosten en CAD.

Opstalan afschotisolatie op Alkmaarse flats Rochdale

In de vorige uitgave van Roofing Holland (96-9) is verzuimd een toelichting te geven bij de foto van de omslag. De foto had betrekking op een omvangrijk renovatieproject van zeven flats, eigendom van Woningstichting Rochdale te Alkmaar. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd door Boko uit Wormerveer. Het dakdekkersbedrijf maakte een dak met de volgende opbouw:

  • Onderconstructie 120 mm beton
  • Bitumineuze dampremmende laag (polyestermat)
  • Polyurethaan afschot-isolatieplaten (Cevotherm)
  • Partieel gekleefde dampdrukverdelende laag (Wédénop)
  • APP gemodificeerde glasvlies met polyestermat (Wédéflex D4)