Zoeken

Roofing Holland 1996-11-29 Onderzoek wijst uit: kwaliteit ECB-dakbanen uit ongevulde Lucobit 1210 neemt nauwelijks af

 Het aantal vierkante meters ECB kunststof dakbanen dat directeur Wim Jurg van Köster Benelux BV op de Nederlandse markt heeft afgezet, benadert inmiddels het respectabele miljoen. Volgens recent gepubliceerde onderzoeksgegevens van het Otto Graf Instituut in Stuttgart hoeven de eigenaren zich voorlopig geen zorgen te maken over de duurzaamheid van het materiaal.

Het Otto Graf Instituut heeft in april van dit jaar een ECB-dak op een van de vele panden van BASF in Ludwigshafen onderzocht. Dit dak dateert van 1967. Blijkens de resultaten uit het onderzoek geeft het dak na 29 jaar veroudering weinig reden tot zorg met betrekking tot het aspect duurzaamheid. Zo bedraagt de afname van de membraandikte onder invloed van onder meer UV-straling na bijna dertig jaar nauwelijks tien procent, is ook de elasticiteit van de membraan slechts met circa tien procent afgenomen en ligt de rek bij breuk nog altijd op 3,1 N/mm².

Vierkante meter-prijs

Tegen de achtergrond dat bij de keuze voor het type dakbedekking het investeringsbedrag nog steeds zwaarder blijkt te wegen dan de duurzaamheid, durft Köster Benelux de stelling aan dat de eigenaar met ECB de goedkoopste dakbedekking heeft die er is. In haar berekening komt de leverancier uit op een kostprijs over dertig jaar van ƒ 1,75 per vierkante meter per jaar.
Afgezien van de vraag of de aangetroffen waarden bij verdere veroudering hetzelfde lineaire patroon volgen, geven de resultaten voor Köster Benelux aanleiding om voorzichtig uit te gaan van een duurzaamheid van 45 jaar. Wanneer het dak daadwerkelijk zo lang meegaat, komt de kostprijs in dat geval per vierkante meter per jaar op ƒ 1,25 te liggen, een en ander berekend naar de arbeids- en materiaalkosten anno 1996.
In Nederland heeft Jurg van Köster Benelux de eerste ECB kunststof dakbanen uit ongevulde Lucobit 1210 van BASF verkocht in 1979. Ondertussen hebben de BASF fabrieken de Lucobit 1210 verbeterd met het type 1220, waardoor de dakbanen een minimale krimp vertonen. De eerste generatie ECB-banen bestaan, evenals het onderzochte dak in Ludwigshafen, uit ongevulde Lucobit 1210.

Referentieproject

Doordat BASF zelf al 49 jaar in Nederland actief is, bestaat er in Nederland overigens ook al een dak dat 26 jaar oud. Het betreft een dak op een bungalow in Roosendaal dat op verzoek beperkt kan worden bezichtigd. Dit dak is trouwens in 1993 in Kösters eigen laboratorium onderzocht en de resultaten kwamen destijds sterk overeen met de recente onderzoeksgegevens van het Otto Graf Instituut. In die zin kwam het resultaat van het Duitse onderzoeksinstituut bij Köster Benelux dan ook niet als een verrassing.

Onderzoek dak Ludwichshafen door Otto Graf Instituut
ECB Kunststof dakbanen uit ongevulde Lucobit 1210
TestenNieuw10 jaar15 jaar21 jaar29 jaar
scheurvastheid N/mm²3,23,13,13,13,15
elasticiteit600%590%590%585%530%
materiaaldikteca 2mm1,9mm1,9mm1,86mm1,8mm