Zoeken

Roofing Holland 1997-09-30 'Bij grote daken komt het aan op een uitgelezen logistiek'

"

Het dak van het nieuwe distributiecentrum van grootwinkelbedrijf Albert Heijn dat momenteel wordt gebouwd in Pijnacker stelde de dakdekkers niet voor bijzondere uitvoeringsproblemen. De logistiek van een werk van dergelijke omvang stelt daarentegen wel zeer hoge eisen. Het Bredase dakdekkersbedrijf Rooftop Dakbedekking bewees dit aspect van de bedrijfsvoering goed te beheersen. In recordtijd en zonder overbodig transport is in september een perfect dak opgeleverd.

Vele dakdekkersbedrijven verdringen zich bij de opdrachtgever wanneer grote daken moeten worden gerealiseerd. Is het niet vanwege het feit dat een dak van vele duizenden vierkante meters als referentieobject fraai oogt op de bedrijfsbrochure dan is het wel om de vele meters die in betrekkelijk korte tijd gemaakt kunnen worden. Maar daarom is ook de concurrentie groot. De dakdekkersbedrijven calculeren de arbeidsuren uiterst scherp en bedingen bij hun toeleveranciers lage prijzen voor de dakbedekking om concurrerend in te kunnen schrijven. Het gevolg is dat de room van een project dat aanvankelijk misschien nog lucratief leek er al gauw af is. 'De winst moet gehaald worden uit een goed doordachte en efficiënte logistiek,' zegt Adrie van Osta, directeur en mede-eigenaar van het in Breda gevestigde dakdekkersbedrijf Rooftop Dakbedekking BV. 'Maar dat neemt niet weg dat wij ons toch met man en macht inzetten om dit soort projecten binnen te halen. En dat doen we niet zonder succes. De afgelopen jaren slagen we er altijd wel in om minstens eenmaal per jaar zo'n schuurtje te dekken.'
Tot de grote werken die door Rooftop de laatste jaren zijn gemaakt behoren onder meer het 25.000 vierkante meter grote distributiecentrum van Leen Bakker in Raamsdonkveer en een distributiecentrum van Albert Heijn van dezelfde oppervlakte in Tilburg. Van Osta spreekt over 'een schuurtje'. In werkelijkheid meet het dak van het nieuwe distributiecentrum in Pijnacker 18.000 vierkante meter.
Rooftop Dakbedekkingen B.V.is opgericht in 1982. De beide directeuren, Van Osta en Baert, hadden tot die tijd nooit een brander vastgehouden. Van Osta, opgegroeid in een leidekkersfamilie werkte tot het begin van de jaren tachtig als horeca-ondernemer en zijn compagnon was makelaar. Beiden vonden het tijd voor iets nieuws en vonden dat in de dakdekkerij. De zaken werden serieus aangepakt. Ze investeerden veel tijd en moeite in de opleiding van hen zelf en hun personeel. En dat bleek een gezonde basis te zijn voor continuïteit. In juni van dit jaar behaalde Rooftop het VCA-certificaat. Het dakdekkersbedrijf werkt dagelijks met een vaste kern van twintig medewerkers. Het bedrijf maakt zowel bitumineuze als kunststofdaken en -met de achtergrond van Van Osta ook logisch- leien daken. In de traditie van Van Osta's familie heeft het bedrijf al vele kerken in het bisdom Breda van leien voorzien. Omdat het leidekken een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsactiviteiten is Rooftop naast Vebidak en Dakmerk ook lid van Het Hellende Dak.

Scoren op kwaliteit

Bitumineuze werken maakt Rooftop dus ook. En wat voor werken! Het dak op het distributiecentrum in Pijnacker is daar een van de overtuigende bewijzen van. Volgens Van Osta heeft de kwaliteit van het eerder opgeleverde dak voor Albert Heijn in Tilburg er mede toe bijgedragen dat Rooftop voor deze opdrachtgever ook in Pijnacker aan de slag kon. 'We hebben vooral gescoord dankzij het project in Tilburg,' zegt Van Osta. 'We blijken achteraf niet eens voor de laagste prijs te hebben ingeschreven. In een vroegtijdig stadium is onze commerciële man Thierry Croes met de aannemer gaan praten en is er al min of meer een begin gemaakt met de voorbereidingen van dit werk. Het werk is ons uiteraard niet onderhands gegund maar duidelijk was wel dat onze inspanningen niet voor niks bleven.' Osta komt regelmatig terug op het belang van een uitgelezen logistieke organisatie bij werken van dergelijke omvang. 'Daar valt of staat alles bij. Het bepaalt het verschil tussen nog iets verdienen en geld mee moeten nemen.' Uitvoerder Berry Radder heeft volgens zijn directeur bewonderenswaardig werk opgeleverd. Het is met name aan zijn inspanningen te danken dat het werk in recordtijd kon worden gerealiseerd. Binnen de termijn van zes weken die voor de uitvoering stond was het hele dak klaar. 'Bij de organisatie komt ongelooflijk veel kijken. De huur van de kranen en de aanvoer van het materiaal moeten zeer nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat je steeds met alle bouwpartners in gesprek bent. Berry heeft wekelijks de bouwbesprekingen van de hoofdaannemer bezocht waardoor hij tijdig kon ingrijpen en het werkschema kon aanpassen als dat nodig mocht blijken. Wanneer je tijdens zo'n project niet voortdurend de vinger aan de pols hebt, ga je onherroepelijk een keer in de fout. Een paar dagen regen kan je planning volstrekt in de war gooien.' Van Osta wijst op enkele stukken dakbedekking en een stapeltje steenwol. 'Dat is al het materiaal wat over is. Je ziet zo vaak op andere werken dat na oplevering de vrachtwagens weer materiaal moeten afvoeren, materiaal wat niet nodig was. En we weten allemaal welke kosten met transport zijn gemoeid. Dat soort zaken zijn bij een goede voorbereiding allemaal te voorkomen.'
Tegen zat het bepaald niet. Gedurende de uitvoering waren gemiddeld acht mensen van Rooftop aan het werk. Wat betreft detaillering leverde het dak hoegenaamd geen problemen op. In het dak bevinden zich vier lichtstraten van 80 meter en één lichtstraat van 130 meter. Het materiaal is in acht stappen aangevoerd waarbij de aanvoer uiteraard in de pas moest blijven bij de voortgang van het werk van de dakdekkers. De dakdekkers op hun beurt moesten rekening houden met de voortgang van het werk onder hen. Gelijktijdig werd namelijk de vloer gestort en daarboven moest het dak meteen dicht zijn. Vaak waren de dakdekkers nog bezig met het inplakken van de opstanden tegen de lichtstraten als enkele meters verder al een nieuw gedeelte van de vloer werd gestort.

Motivatie

Van de aanwezige dakdekkers was altijd een ploegje van drie man aan het branden. De overigen hielden zich bezig met het leggen van de twaalf centimeter dikke Taurox platen van Rockwool. 'Zo'n groot dak is mooi om snel vele meters te maken, maar als je de hele dag niks anders te doen hebt wordt het doodsaai. Daarom wisselden de taken onderling. Het is belangrijk dat werknemers hun motivatie behouden. Dan hebben ze er ook de volgende dag weer zin in om een flink aantal meters maken.'

Nog steeds is de scholing van het personeel bij Rooftop een zaak die voortdurende aandacht heeft. Illustratief voor de wijze waarop het dakdekkersbedrijf zich wil profileren is het feit dat de directie niet alleen zorgdraagt voor de vaktechnische scholing van het personeel. De medewerkers volgen ook cursussen zoals 'het omgaan met de klant'. 'Een langdurige relatie met je opdrachtgevers bouw je niet uitsluitend op door het maken van mooie daken. De manier waarop de medewerkers overkomen is zeker zo belangrijk. Het is belangrijk dat iedereen die bij de uitvoering van projecten is betrokken zich realiseert dat hij een gast is. Of hij nu op een afgelegen bedrijventerrein aan het werk is op een industrieel complex in aanbouw of een bewoonde bungalow. Ze zijn altijd gast. Onze leidekkers werken soms weken bij particulieren die ons de sleutel van hun woning toevertrouwen. De wijze waarop iemand zich presenteert moet vertrouwen uitstralen. Vertrouwen als vakman en als mens.'

"