Zoeken

Roofing Holland 1997-09-33 Nieuwslijn

"

Excursies naar Voorbeeldprojecten van start

Wie zelf voorbeelden wil zien van duurzaam bouwen in de praktijk, kan zich sinds kort wenden tot het Nationaal DuBoCentrum. In opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) wordt namelijk een groot aantal excursies naar de Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen georganiseerd. Eind augustus is het eerste excursie-seizoen officieel van start gegaan.
De Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen tonen de mogelijkheden van duurzaam en energiezuinig bouwen in de hedendaagse praktijk. De projecten zijn niet representatief voor wat er in Nederland op dit moment gebouwd wordt