Zoeken

Roofing Holland 1997-10-06 "Het is onverstandig om onze kennis en ervaring voor onszelf te houden

Herman Voortman heet de nieuwe directeur Business Centre Dak van Rockwool. Hij gaat zich inzetten om de rol van Rockwool in de dakenbranche verder te versterken. Het beeld van Rockwool als isolatiespecialist is volgens hem niet volledig. "We hebben verstand van complete daksystemen en dat moeten we nadrukkelijk in de communicatie met de markt tot uitdrukking brengen."

Sinds enkele maanden heeft Herman Voortman de leiding van het Business Centre Dak van de Roermondse fabrikant van steenwol isolatieproducten Rockwool. Hij is de opvolger van Dirk Lahuis die naar Groningen verhuisde om leiding te geven aan Esha Nederland BV. Met de Rockwool organisatie is Voortman goed bekend. Tot voor kort bekleedde hij er de functie van marketing manager Business Centre Bouw. Nu dus daken. "Ik realiseer me dat ik in een cliché verval, maar het is niet anders: Deze functie is voor mij een nieuwe uitdaging. Een uitdaging omdat Dirk een goed functionerend Business Centre heeft achtergelaten. Alles loopt op rolletjes en er in dat opzicht dus geen enkele aanleiding is om nu het roer om te gooien. Aan mij is de taak om de rol van Rockwool in de dakenbranche verder te versterken. Niet in de zin van vergroten van het marktaandeel maar in de betekenis van verantwoordelijkheid nemen. Rockwool heeft de branche meer te bieden dan een goed isolatieproduct. En daar willen we mee naar buiten treden ook."
  Rockwool eist haar rol niet in de eerste plaats op om daar zelf commercieel voordeel mee te behalen -hoewel Voorman erkent dat dat aardig is meegenomen. Nee, het doel is om het kwaliteitsniveau branchebreed op te vijzelen. De fabrikant wil in dat streven graag samenwerken met andere partijen, ook concurrerende bedrijven. De inspanningen moeten een tegenwicht vormen tegen de algemene trend om bij de uitvoering van projecten steeds maar weer het aspect kostenbeheersing te laten prevaleren boven kwaliteit. "Het komt te vaak voor dat in de praktijk alleen maar wordt geknepen omdat alles zo goedkoop mogelijk moet. De hele branche lijdt eronder en het is niet nodig. We moeten naar een situatie toe dat voorschrijvers niet meer als vanzelfsprekend denken in termen van goedkoop of duur. Duurzaam en milieuvriendelijk moeten de criteria worden. Om het omslagpunt in dat denken te bereiken zijn we bereid samen te werken met andere producenten en nieuwe producten te ontwikkelen. De eerste initiatieven daartoe hebben we reeds genomen met een bitumenproducent."

Negatieve spiraal

De branche moet worden verlost uit de negatieve spiraal die is ontstaan door het voortdurend onder druk zetten van de prijzen. Als die situatie voortduurt leidt het er volgens Voortman alleen maar toe dat er wordt ingeleverd op service, dat het opleiden en begeleiden van de verwerkers in de knel komt en dat uiteindelijk de productontwikkeling bij veel producenten het loodje legt. "Als we ons bij de huidige trend neerleggen ontnemen we de branche belangrijke mogelijkheden. Dan staat de ontwikkeling stil en raken we achterop."
Behalve een bijdrage in de ontwikkeling van nieuwe producten wil Rockwool ook haar verantwoordelijkheid nemen om opleidingen en trainingen te verzorgen van voorschrijvers en dakdekkers. Het accent zal daarbij dienen te liggen op ecologisch en economisch verantwoorde systemen.
Weinigen zullen betwijfelen dat Rockwool juist op deze terreinen veel gespecialiseerde en hoogwaardige kennis in huis heeft. Als een van eersten in de bouw heeft Rockwool ten behoeve van haar productontwikkeling het Centrum voor Milieukunde van de Leidse Universiteit gevraagd een levenscyclus analyse (LCA) te maken. Rockwool gebruikte de uitkomsten van de milieuscores voor verbetering van de producten, de verpakking en voor het productieproces.
Rockwool wil ook meepraten over verdergaande mechanisatie in de dakenbranche, logistiek, transport of de verbetering van bevestigers. Voortman: "Waarom zouden wij ook op die terreinen geen voorloper mogen zijn? We hebben de beschikking over veel specifieke kennis en ervaring. Het is onverstandig om dat allemaal voor onszelf te houden. Natuurlijk, door onze knowhow in te zetten profileren we ons nadrukkelijk en positief in de markt. Commercieel zullen we daar vruchten van plukken maar dat is niet het doel op zich. Het is ons er in de eerste plaats om te doen dat de kennis die in de branche aanwezig is ook branchebreed beschikbaar komt."

Dikker isoleren

Critici willen nog wel eens wijzen op twee nadelige eigenschappen. Zo vinden zij dat steenwol relatief zwaar is en kunnen er met het materiaal alleen hoge Rc-waarden worden gerealiseerd door toepassing van zeer dikke isolatiepakketten. Het eerste probleem heeft Rockwool getackeld door de platen te vervaardigen in handzame en arbeidsvriendelijke afmetingen. En wat betreft de diktes van de platen maakt Voortman zich absoluut geen zorgen. "Ik ken de argumenten. De grotere isolatiediktes zouden bouwtechnische en praktische bezwaren opleveren bij renovatie. Ik verwijs graag naar een onderzoek dat wij onder uitvoerende partijen hebben uitgevoerd naar de wenselijkheid van dikkere pakketten. Volgens de gegevens uit dat onderzoek heeft de praktijk er nauwelijks tot geen problemen mee. Het is een hardnekkig misverstand dat we in de markt goed moeten uitleggen."
Praktische bezwaren of niet, in de toekomst zal er dikker geïsoleerd moeten worden. Niet omdat Rockwool meer product wil verkopen maar omdat grotere isolatiediktes de beste milieu-investeringen zijn voor de toekomst. "Internationaal bezien slaat Nederland geen best figuur als het gaat om isoleren. Dat heeft te maken met het feit dat er een minimum isolatiewaarde per bouwdeel is voorgeschreven. Met het oog op de nieuwe Energieprestatie-normering zou het veel beter zijn om voor elk bouwwerk individueel de optimale isolatiedikte voor te schrijven. Een economisch optimum, anders gezegd: de praktijk zou de dikste isolatie moeten toepassen die het totaal van investering en stookkosten minimaal laat zijn."
Uitgaande van een levensduur van 25 jaar zou de steenwol spouwmuurisolatie bij een economisch optimum 12 cm moeten bedragen. In dat geval wordt een Rc-waarde bereikt van 3,5 tot 4. Bij het dak zou de steenwol isolatie 18 tot 20 cm dik moeten zijn, hetgeen resulteert in een Rc-waarde van 4,5 tot 5. Vormen niet economische waarden maar ecologische waarden het uitgangspunt dan zijn nog grotere diktes nodig. Volgens berekeningen van Rockwool ligt een ecologisch optimum van het isolatiepakket tussen 25 en 30 cm, afhankelijk van de gebruiksduur en verschillen per milieu-item. "Het lijken enorme diktes. Maar naar die kant gaan we wel op en sneller dan menigeen vermoedt."

Voorsprong

De aandacht voor het milieu houdt Rockwool hoog in het vaandel. Productietechnieken, het product zelf, de verpakking of verwerking bij sloop alles staat in het teken van verlaging van de milieubelasting en de inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. De fabrikant laat niet na om de markt hiervan in kennis te stellen. "We hebben op dit terrein een belangrijke voorsprong," zegt Voortman. "Het is een sterk punt van ons, net als brandveiligheid. We zouden wel gek zijn als we daar niet op zouden wijzen. Maar alleen met de levering van kwalitatief goede producten red je het niet. Een perfect georganiseerde klantenservice hoort daar ook bij. Op dat terrein gaat onze dienstverlening heel ver, bijvoorbeeld met onze gratis rekenservice om per constructie en per ontwerp de economisch haalbare isolatiedikte uit te rekenen. Maar hoe breed en degelijk je dienstverlening ook is, het kan altijd beter. Mijn voorganger heeft dat goed begrepen en op die inzichten een sterk Business Centre Dak opgebouwd. Voor mij is het nu zaak om de lijn van Lahuis door te trekken."