Zoeken

Roofing Holland 1997-10-16 Meer loon en betere arbeidsomstandigheden als inzet voor behoud personeel

"

In opdracht van VEBIDAK en met medewerking van de Vereniging Het Hellende Dak, de Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche en het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onderzoek verricht naar de structuur van de arbeidsmarkt op de korte en middellange termijn van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. Betere beloning, scholing en arbeidsomstandigheden kunnen onder andere de personeelsvoorziening in de branche veilig stellen denkt het EIB.

Het onderzoek is een vervolg op een in 1993 uitgevoerd onderzoek. Doel van het onderzoek is een beeld te geven van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de branche, resulterend in een korte en middellange visie op de behoefte aan instroom van vaklieden in de branche. De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek aan de orde gekomen:

  • de huidige bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche