Zoeken

Roofing Holland 1997-10-18 Scholeksters bepalen planning

"

Bij de renovatie van het 22.000 m2 grote dak van het Logistiek Centrum PTT Telecom in Leidschendam door het Rotterdamse dakdekkersbedrijf Cazdak bepaalde niet de projectleider maar broedende scholeksters de voortgang en de volgorde van de werkzaamheden.

Het leek aanvankelijk een renovatieproject van het soort waarvan Cazdak uit Rotterdam er tientallen per jaar voor rekening neemt. Maar bij de renovatie van het Logistiek Centrum PTT Telecom te Leidschendam zou het anders verlopen. Tot begin mei was er bij de werkvoorbereiding nog niets dat duidde op een afwijkende aanpak. De ballastlaag zou worden verwijderd en de bestaande dakbedekking gereinigd waarna het nieuwe daksysteem zou worden aangebracht. Maar het liep anders, want kort voordat het renovatiewerk een aanvang zou nemen, ontdekte projectleider Frenk Rozema dat in de ballastlaag enkele scholeksters nestelden, Bonte Pieten worden de vogels ook wel genoemd.
Op een viertal plaatsen hadden de vogels hun eieren gelegd, twee of drie per nest, door de camouflagekleuren nauwelijks waar te nemen tussen het grind. 'We wilden die nesten niet verstoren,' vertelt Rozema. 'Een voordeel van dit project was dat het dak een flinke oppervlakte had zodat we alvast met het werk konden beginnen terwijl we uit de buurt van de nesten konden blijven. Per slot van rekening moest werk het wel doorgaan. Ondertussen hadden we hier in Rotterdam informatie ingewonnen bij de Vogelklas Karel Schot. De medewerker van het vogelinstituut waarschuwde ons dat de gevolgen wel eens heel naar zouden kunnen zijn, wanneer wij de nesten zouden beschadigen of de vogels zouden verstoren tijdens het broeden. De scholekster behoort namelijk tot de beschermde vogelsoorten.'
Afgezien van het respect voor de natuur was voor Cazdak de waarschuwing een reden temeer om voorzichtig aan het werk te gaan. In het verleden heeft de Dierenbescherming bij vergelijkbare werkzaamheden met succes tegen de uitvoering bezwaar aangetekend en moesten de werkzaamheden zelfs worden gestaakt. Zover wilde Cazdak het uiteraard niet laten komen. Het was ook niet nodig. De Vogelklas adviseerde het dakdekkersbedrijf het nodige geduld te betrachten. Pas wanneer de jongen zouden uitvliegen konden de dakdelen met de nesten worden aangepakt.
Daarop zijn de nesten -weinig meer dan een paar slordige takjes in het grind- door Cazdak ruim afgeschermd met roodwitte linten. De linten waren zo ver van de nesten verwijderd dat zelfs het klapperen van de linten in de wind de scholekster geen schrik aanjoegen. Rozema: 'Voor zover we weten zijn alle eieren uitgekomen en de vogels uitgevlogen. Het was boeiend om te zien hoe de scholeksters hun jongen voerden terwijl wij op respectabele afstand aan het werk waren. Ze stoorden zich absoluut niet aan ons en vertrouwden er kennelijk volledig op dat ze de broedperiode uit konden zitten.'