Zoeken

Roofing Holland 1997-10-23 Softwarepakket speciaal ontwikkeld voor kleine dakdekker

"

MAIS , Management Advies en Informatie Systemen, gevestigd in Hilversum heeft een nieuw softwareprogramma geschreven dat speciaal is ontwikkeld voor dakdekkersbedrijven actief in de branches 'plat' en 'hellend'. MAIS heeft bij de ontwikkeling met name gekeken naar de behoefte van kleinere dakdekkersbedrijven, bedrijven met maximaal tien medewerkers die al dan niet een voorraad aanhouden.

Volgens Hans van Veen, verbonden aan MAIS, is de ontwikkeling van het softwarepakket opgepakt vanuit het streven om de meest voorkomende administratieve handelingen te automatiseren, activiteiten die voortkomen uit de bedrijfsactiviteit zoals het maken van een prijsopgave of offerte, het omzetten naar een order, factureren en het bestellen van materialen.
Een belangrijk kenmerk van het programma MAIS Dakbedekking is onder andere dat bij het ontwerpen van het programma ervan uit is gegaan dat de gebruiker geen uitgebreide kennis nodig heeft van computers en software. MAIS is erin geslaagd het programma te intergreren in een compleet pakket. Hierdoor is het mogelijk alle handelingen binnen het pakket uit te voeren. Het is zoals softwareschrijvers het uitdrukken 'geheel menugestuurd' en hierdoor eenvoudig te bedienen. Daarnaast houdt de gebruiker het overzicht op datgene op wat er in het programma gebeurt.

Automatiseringsgraad van de doelgroep

'Via o.a. branche-verengingen en andere adviesorganen wordt er veel aandacht besteed aan de noodzaak van automatisering,' aldus Van Veen. 'Echter op dit ogenblik is er niet voldoende keus om een weloverwogen beslissing te nemen. De automatisering binnen de doelgroep is in vele gevallen beperkt tot één of enkele PC's al dan niet gekoppeld. In de praktijk betekent dit dat gegevens vaak in meerdere programma's geklopt moeten worden, wat in eerste instantie niet alleen veel werk en ergernis oplevert, maar ook de kans op fouten aanmerkelijk vergroot.'