Zoeken

Roofing Holland 1997-10-35 Nieuwslijn

Akkoord over tweede convenant verpakkingen

Overheid en koepelorganisaties van het bedrijfsleven hebben een akkoord bereikt over de inhoud van het tweede convenant verpakkingen. Minister De Boer (VROM) heeft het ontwerp aan de Tweede Kamer gestuurd. Het ontwerp convenant is eveneens gezonden aan 450 branche- en andere betrokken overkoepelende organisaties met het verzoek hun leden te adviseren zich aan te sluiten bij het convenant. Het in het convenant opgenomen pakket afspraken moet de milieudruk van afgedankte verpakkingen beperken. Doel is de totale hoeveelheid te verbranden en te storten verpakkingsafval van papier of karton, glas, kunststof en metaal (in totaal 1314 kiloton in 1995) in 2001 te beperken tot 940 kiloton. Dit doel zal worden bereikt via 10% preventie in 2001 ten opzichte van 1986 en een toename van het hergebruik van 50 % in 1995 tot tenminste 65 % in 2001. Als tussentijds uit monitoring van gegevens blijkt dat de in het convenant gekozen aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, zullen aanvullende maatregelen getroffen worden. Het ontwerp-convenant is gebaseerd op de ministeriële regeling verpakking en verpakkingsafval die 1 augustus 1997 van kracht is geworden. Terwijl de regeling uitgaat van individuele plichten voor producenten en importeurs van verpakkingen, gaat het convenant uit van een collectieve verantwoorde-
lijkheid van het bedrijfsleven voor het bereiken van de doelstelling. Dit laatste heeft grote voordelen voor zowel bedrijfsleven (circa 450.000 bedrijven) als overheid met name vanwege een grotere efficiency en minder administratieve handelingen.
In het ontwerp convenant verpakkingen-2 is een ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk aangebracht, waarmee de milieudruk van afgedankte verpakkingen wordt beperkt. Daarbij is er enerzijds ruimte voor een zekere toename van de hoeveelheid verpakkingen. Anderzijds dient door preventie van tenminste 10 % en een forse toename in het hergebruik, de hoeveelheid te storten en verbranden verpakkingen met bijna 30 % af te nemen.

Nieuwe Hiking-line van Codra Veiligheidsschoen

De Vries Nederland, leverancier van producten voor veilig werken in Oostzaan, heeft een nieuwe lijn van de Cofra veiligheidsschoen in haar programma opgenomen. De schoenen, verkrijgbaar in diverse modellen zijn vervaardigd uit de beste leersoorten. Een uitgekiend productieproces zorgt dat deze veiligheidsschoen voldoet aan de hoogste normen en eisen die worden gesteld aan veiligheid.
De hak is uitgevoerd met het Soft Impact Device systeem dat een goede schokabsorptie waarborgt. Door toepassing van moderne materialen en technieken is het gewicht van de schoenen tot een minimum beperkt. Het anti-statische, slijtvaste loopvlak met anti-slipprofiel is olie-, vet-, en schokbestendig. Alle modellen zijn uitgevoerd met een gevoerde tong en hebben stalen neuzen. Meer informatie: 075 - 684 14 10.

Kimmenade maakt met nieuw concept koudgespoten dakbedekking ook interessant voor kleine daken

Novapren naadloze dakbedekking van Kimmenade wordt vooral toegepast bij grote oppervlakken. De aanvoer van het materiaal in tankwagens brengt doorgaans teveel kosten met zich mee om bij kleinere daken (van enkele honderden vierkante meters) concurrerend te werken. Met de introductie van een mobiele Novapren-unit, die als aanhanger wordt getransporteerd, komt daar nu verandering in.
Het systeem bestaat uit een container en een aanhanger. De container met daarin componenten voor Novapren wordt door Kimmenade op de gewenste locatie geplaatst. De benodigde apparatuur voor het spuiten is compact op de aanhanger gebouwd. Op deze manier wordt het veel goedkoper om kleine daken, laten we zeggen daken van minder dan 750 m2, van Novapren te voorzien. Er hoeft geen grote tankwagen op het werk te verschijnen en de arbeidskosten blijven relatief laag omdat er een grote efficiëntie ontstaat.
De aanhanger waarop de benodigde pompen en slangen zijn samengebracht, is het resultaat van een geheel eigen ontwikkeling bij Kimmenade. Voordeel is een grotere flexibiliteit in de uitvoering. En kleinere daken worden nu behandeld op het hoge kwaliteitsniveau van een groot industrieel project.
Het recept van Novapren is geheim maar in de container bevinden zich een primer, een kleefstof en de vloeibare Novapren die koudgespoten 4 mm dik wordt opgebracht. Zodra de vloeistof op het dak komt, onstaat een fysische reactie waarna Novapren zijn duurzaamheid en elasticiteit krijgt. De methode van het aanbrengen maakt het dakbedekkingsmateriaal uitermate geschikt voor daken met moeilijke details en dakdoorvoeren, zoals ook bij kleinere daken vaak het geval is. Met de nieuwe Novapren-unit komen deze voordelen op veel plaatsen binnen handbereik.
De te verwachten levensduur van Novapren ligt ruim boven de 30 jaar. Sinds de introductie van de dakbedekking in 1972 hoefde Kimmenade nog geen enkel dak te vervangen vanwege slijtage van de Novapren laag. En met de steeds strenger wordende eisen op het gebied van milieu en veiligheid is koudgespoten dakbedekking een ideale oplossing, meent de leverancier. Meer informatie: 0492 - 533 122.

Nationaal pakket Woningbouw Beheer op de markt

De DuBo-commissie heeft onder leiding van Stichting Bouwresearch (SBR) haar werkzaamheden aan het opstellen van een door de markt geaccepteerd pakket maatregelen voor het duurzaam beheer van woningen afgerond. Namens SBR en marktpartijen werd de eindrapportage aangeboden aan staatssecretaris Tommel van VROM.
Het 'Nationaal pakket Duurzaam Bouwen: Woningbouw Beheer' bestaat uit een kern van ca. 130 concrete Dubo-maatregelen die in afzonderlijke specificatiebladen zijn uitgewerkt. De maatregelen hebben betrekking op woningrenovatie en -onderhoud en zijn, net als in het pakket Woningbouw Nieuwbouw, zoveel mogelijk beschreven vanuit de vier milieuthema's: materialen, energie, water en binnenmilieu. De uitgave sluit aan op het strategische niveau van 'Duurzaam Beheer' en op het tactische niveau van de DUWON-uitgave.
Het pakket maatregelen is in nauwe samenwerking met de volgende marktpartijen ontwikkeld: BNA, VNI, NCIV, NOVEM, NVB, NVOB, NVTB, NWR, ONRI, ROZ, SEV, VGBouw en VNG. Het handboek is in opdracht van Stichting Bouwresearch geschreven door DHV AIB.
Het Nationaal DuBoCentrum heeft het pakket voorzien van het label DuBoStandaard. Dat wil zeggen dat het Nationaal pakket Beheer een publicatie is, waarvan het Nationaal DuBoCentrum vindt dat zij aan de basis ligt van duurzaam bouwen in de dagelijkse praktijk. De inhoud is met grote zorg en in nauw overleg met de belangrijkste marktpartijen tot stand gekomen, en de praktische toepasbaarheid ervan is groot. Met deze publicatie in de hand kan de bouw concreet aan de slag met duurzaam bouwen. En daarom meent het Nationaal DuBoCentrum dat deze publicatie het predikaat 'DuBo Standaard' verdient.

Tribunes Olympisch stadion Moskou overdekt met kunststof van Röhm

Bij de start van de 850 jaar-viering van Moskou die vorige maand met een groot aantal festiviteiten van start ging in het Luschniki-stadion zijn de toeschouwers niet langer meer aan regen en wind blootgesteld. Sinds deze zomer zijn de tribunes van het stadion dat plaats biedt aan honderdduizend personen namelijk overdekt met 30.000 vierkante meter Makrolon Longlife platen van Röhm GmbH, Darmstadt Duitsland. Het Luschniki stadion, Olympisch stadion van 1980, is een van de favoriete locaties voor internationale voetbalwedstrijden.
Dat de kunststof verwerkers uit Darmstadt de opdracht hebben gekregen komt voort uit de overtuigende belastbaarheid en aan de wind- en hagelbestendigheid van de polycarbonaat-platen. Doorslaggevend echter voor de levering van het lichtdoorlatende en lichtverspreidende materiaal was het feit dat Agrisovgas, de Russische opdrachtgever, zich op technisch en commercieel gebied door Röhm intensief en betrouwbaar geadviseerd voelde.
Ook het feit dat plexiglas fabrikant Röhm wereldwijd de bekendste leverancier van beglazingsmateriaaal voor stadiondaken is, heeft een niet ondergeschikte rol gespeeld. Sprekende voorbeelden van eerdere werken zijn de niet alleen bij voetballiefhebbers bekende stadions in München en Berlijn (Olympische stadions), Napels (San Paolo Stadion), Brussel (Koning Boudewijn Stadion), Eindhoven (PSV Stadion), Leverkusen (Haberland Stadion) en Neurenberg (Frankenstadion).
Het strak ingedeelde neoclassicistisch aandoende Luschniki stadion met de bij de architectuur passende, relatief zachte stijgende, overdekte tongewelven ligt centraal in de Russische hoofdstad, in de buurt van de universiteit. Het dient nu als blikvanger voor de Moskovieten en hun gasten. In een volgende bouwfase zal ook het speelveld met een kunststof dak worden beschermd dat bij goed weer kan worden geopend.

Bital-Roofing B.V.: een puur Nederlandse onderneming

Sinds enige tijd worden in Nederland dakbedekkingsproducten op de markt gebracht welke zijn geproduceerd door de in Grobbendonk, Belgie gevestigde onderneming Bital N.V. Dit blijkt onder meer uit het recent verschenen CTG-245 voor APP-banen en CTG-247 voor SBS-banen van deze Belgische fabrikant.
De directie van Bital-Roofing B.V. te Breda maakt kenbaar dat er geen enkele relatie bestaat met de in Belgie gevestigde Bital N.V.
Begin 90-er jaren is een aantal activiteiten van Bital-Roofing B.V. overgenomen door Aliso B.V. Dit neemt echter niet weg dat Bital-Roofing B.V. haar activiteiten heeft voortgezet, zij het op kleinere schaal.
Bital-Roofing B.V. is in Nederland actief in de handel in dakbedekkingsmaterialen. Tot het productengamma behoort onder meer het zeer bekende Bitalu, een zware SBS-gemodificeerde bitumineuze dampremmende laag met aluminium inlage. Voor meer informatie tel: 076 - 565 62 58.

Certificering Cekadak Noord B.V.

Onlngs is Cekadak Noord BV op twee manieren gecertificeerd: ISO en VCA. Cekadak Noord B.V. voldoet aan de eisen die gesteld worden in de kwaliteitsborgingsnorm voor de activiteiten: ontwerpen, leveren en aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekkingssystemen en de eisen die gesteld worden in de Veiligheids Checklist Aannemers voor het ontwerpen, leveren en aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekkingssystemen.
De certificatie zijn uitgereikt door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB).

Bitasco Dakbedekkingen B.V. behaalt het VCA certificaat

Het Veiligheids Checklist Aannemers certificaat, afgekort VCA certificaat is afgegeven voor het toepassingsgebied 'aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekking' aan Bitasco Dakbedekkingen B.V De heer Hulten van Jiwa heeft het certificaat uitgereikt aan de directeur van het in Breda gevestigde dakbedekkingsbedrijf. Door het behalen van het certificaat bewijst het bedrijf volgens haar directeur een betrouwbare partner in de bouw te zijn.

Nieuw gebouw Bibliotheek TU Delft

Op vrijdag 10 oktober 1997 heeft de oplevering plaatsgevonden van de nieuwe bibliotheek van de Technische Universiteit Delft. Het gebouw is ontworpen door Mecanoo Architekten in Delft en is gebouwd in opdracht van ING Vastgoed B.V. uit Den Haag.
De nieuwe bibliotheek is een gebouw geworden dat als het ware geen gebouw wil zijn, maar een landschap. Het grasveld wordt aan een punt als een velletje papier opgetild en vormt zo het dak van de bibliotheek. Uit het landschap dat nu ontstaat verrijst een kegel, als symbool van rust, studie en kennis. Een symbool voor de nieuwe bibliotheek en tegelijkertijd symbool voor de Technische Universiteit.
"Het dak van de bibliotheek vormt één geheel met de ondergrond van de aula; de gebouwen zijn nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het oorspronkelijk onaantastbare gebouw van de aula heeft in het landschap van de bibliotheek eindelijk zijn plek gevonden," aldus de ontwerper. "Het lijkt alsof de Technische Universiteit niet één maar twee nieuwe gebouwen heeft."

Reeks seminars zonneboilers

Van eind oktober 1997 tot begin februari 1998 organiseert de Nederlandse Onderneming voor energie en milieu bv (Novem) zonneboilerseminars ten behoeve van onder meer gemeenten, stedenbouwkundig adviseurs, architecten en aannemer twee verschillende seminars.
De afzet van zonneboilers groeit snel. In steeds meer nieuwbouwwoningen zorgt de zonneboiler voor warm water.
Het eerste type seminar betreft 'De zonneboiler in bestaande woningen en in nieuwbouwprojecten'. De bijeenkomsten worden gehouden op 20 november 1997, 15 en 27 januari 1998 en 12 februari 1998. Het antwoord op de vraag hoe een zonneboiler in een nieuwbouw of een ketelvervangingsproject het best kan worden toegepast zal hierbij centraal staan.
De seminars 'De zonneboiler in het gemeentelijk beleid' vinden plaats op 26 november 1997, 13 en 20 januari 1998 en 3 februari 1998. Deze seminars bieden vooral voor gemeenten en energiedistributiebedrijven veel praktische aanknopingspunten hoe het toepassen van zonneboilers zowel in nieuwe als bestaande gebouwen het beste kan worden gestimuleerd.
In alle gevallen is de plaats van handeling het Wooninformatiecentrum Zenderpark te IIsselstein. Informatie tel: 030 - 239 35 99.

Competitie Exergiewoning: verrassende en veelbelovende resultaten

De inzending Het Energiedak van Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson uit Deventer is winnaar geworden van de Competitie Exergiewoning. Aan de inzending Het Energiedak werkte Kristinsson samen met Hebutech Technisch Raadgevend Buro (Driebergen) en EWG Techniek (Baarn).
In zowel de derde Energienota (ministerie van Econimische Zaken) als het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt het exergieprincipe-'uitnutten' van de kwaliteit van energiestromen- genoemd als mogelijkheid de energievoorziening op met name grotere bouwlocaties (VINEX) te optimaliseren.
Het doel van de competitie was door expliciete toepassing van het exergieprincipe nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing in betaalbare woningen te ontwikkelen. De competitie is een succes, niet alleen door het grote aantal inzendingen, maar liefst 45, maar vooral door de verrassende en veelbelovende resultaten.
In eerste instantie gaat het om de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van de ingediende ontwerpen. De EPC van de finalisten varieert van 0,5 tot 0,8. Die waarden zijn in de meeste gevallen gehaald door een combinatie van exergetische toepassingen, toepassingen van thermische zonne-energie en in veel gevallen warmtepompen en energie-opslag. De exergetische toepassingen laten zich het best omschrijven als bijzonder inventieve oplossingen voor het benutten van afval- en restwarmtestromen, die meestal als onvermijdelijke verliesposten worden beschouwd.
Van de 45 inzendingen resteerden er vijf finalisten:

  • 'Energie Exergie' van Archtecten Buro Hopman BV.
  • 'Het Exergiehuis' door de Jong Gortemaker architecten en ingenieurs B.V.
  • 'Het Energiedak' door Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson BV.
  • 'Synergie woning' door Mosaiek, Buro voor architectuur en interieur.
  • 'Energie gevangen' door Pepping Vastgoed BV.

De competitie Exergiewoning was een initiatief van een aantal organisaties uit de energiesector, te weten EnergieNed, GGR-GAS, Novem, NUON en Sep.

Nieuw staal weerstaat agressieve stoffen

Nadat in het Zwitserse kanton Zürich ingevolge gecorrodeerd staal een plafond van een overdekt zwembad was ingestort, is de fischer research intensief met de ontwikkeling van nieuwe meer resistente staalsoorten voor probleemgevallen begonnen.
Het resultaat van de research werkzaamheden is dat het materiaal nu voorzien is van het nummer 1.4529. Het is een hoog gelegeerd staal dat niet alleen voor chloorhoudende atmosferen in zwembaden geschikt is, maar ook voor uiterst agressieve stof-, uitlaatgas- en strooizoutmengsels, dat zich in de tunnels aan de metalen delen hechten kan.
Fischer heeft vier nieuwe ankertypen in verschillende afmetingen, die opdrachtmatig worden geproduceerd, het fischer Zykonanker FZA, het fischer Zykon-inslaganker FZEA, het fischer Combi-reactie-anker FCR-A alsmede de fischer draadstang RGM.
Het nieuwe materiaal werd door een onafhankelijke instantie getest en voor gebruik in probleemgevallen met agressieve milieu-invloeden aanbevolen. Ten opzichte van de tot op heden gebruikte materialen is het zeer corrosie bestendig staal uitstekend bestand tegen het aanvreten in gaten, spouw en scheuren door corrosie. Dit is mogelijk door een legering van een hoog chroom-, nikkel- en molybdeengehalte alsmede stikstoftoevoegingen. Informatie: 0294 - 49 69 69.

Personalia

Met ingang van 1 oktober 1997 is ir. C (Chris).J.G. Hamans benoemd tot Manager Public Affairs bij Rockwool Lapinus BV. In die functie zal hij zich vooral bezighouden met milieu- en energiezaken. Hamans (51) is al ruim vijftien jaar werkzaam bij Rockwool Lapinus waarvan de laatste vijf jaar als Marketing Manager bij Business Centre Dak.
Steenwolfabrikant Rockwool Lapinus is een dochter van de Rockwool Benelux Holding in Roermond. De afdeling Public Affairs vertegenwoordigt Rockwool en koepelorganisaties als de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) en de Mineral Wool Association (MWA) in onder andere nationale en internationale (norm) commissies op het gebied van energie- en milieuzaken, brandveiligheid, akoestiek en productveiligheid. De heer Hamans wordt op het gebied van milieu- en energiezaken ook aanspreekpunt voor overheid, branche-organisaties, adviserende instanties en media.

Energie breed item op BouwRai 98

Het thema energie komt over de gehele BouwRai 98 die van 10 tot en met 13 maart in de Amsterdam RAI wordt gehouden terug. Zo richten Novem en WNF een speciaal paviljoen in voor zonne-energie. Gemeenten tonen veelbelovende projecten op het gebied van zonnestroom. Zowel het milieu-aspect als de architectonische invalshoek komen aan bod. De getoonde projecten zijn afkomstig van de twintig gemeenten die genomineerd zijn voor de nationale PV-competitie 'De wind in de zeilen voor zonne-energie'. Gekoppeld aan het paviljoen is een seminar over zonne-energie in de woningbouw.
In de presentatie 'Duurzaam en Energiezuinig bouwen', z\ijn er vijftig voorbeeldprojecten. Er wordt niet alleen ingegaan op de bestaande mogelijkheden maar ook op wat binnenkort de standaard zal moeten zijn.
Als nationaal platform voor de woningbouw grijpen diverse organisaties binnen de volkshuisvesting de gelegenheid aan om zich te manifesteren. Zo organiseert de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting gezamenlijk met Novem en BNG een 'echte beurs' tijdens de BouwRai 98.

Unidek op Internet

Sinds oktober zijn ook Unidek Bouwelementen BV en Unidek Volumebouw BV op Internet te vinden Op de Unidek-site staat het complete leveringsprogramma van Unidek Bouwelementen, onderverdeeld in twaalf productgroepen. Unidek Volumebouw geeft via foto's en korte beschrijvingen informatie over een aantal aansprekende referentieprojecten. Daarnaast kunnen bezoekers documentatie en offertes aanvragen en Unidek-persberichten lezen. In een later stadium zal meer informatie worden aangeboden, evenals de mogelijkheid om specifieke Unidek- software te downloaden. Voor meer informatie: 0492 - 37 84 24, e-mail: info@unidek.nl

Agenda

Seminars zonneboilers, 20 november en 26 1997, 13, 20,15 en 27 januari 1998, 3 en 12 februari 1998. Wooninformatiecentrum Zenderpark te IJsselstein. Informatie tel: 030 - 239 35 99.

Batimat China Building gaat door van 19 tot 22 november 1997 in het CWTC (China World Trade Center) te Beijing.

Interbuild vindt plaats van 23 tot 28 november in Birmingham.

BouwContact 1997 zal doorgaan op woensdag 5 en donderdag 6 november 1997 in het MECC te Maastricht en dit telkens van 14.00 tot 22.00. Voor inlichtingen: tel.: 043 - 383 83 83, fax: 043 - 383 83 00.

Renospecto, de vakbeurs voor renovatie en restauratie, gaat dit jaar door van 7 tot 12 december in Flanders Expo te Gent, België. Voor inlichtingen: MO-Productions b.v.b.a., tel.: 0032 9 375 10 33, fax: 0032 9 375 07 30.

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.

De 10e editie van het IWA-congres (International Waterproofing Association) zal doorgaan van 10 tot 12 juni 1998 in het SAS Falconer Center in Kopenhagen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot: IWA, tel.: 0044 115 970 1020, fax: 0044 115 942 4488.

De volgende editie van Dach + Wand zal doorgaan van 20 tot 23 mei 1998 te Leipzig.

Probuilt 98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel, België.

Nieuwe Rockwool documentatie over vlak dak isolatie

Rockwool Business Centre Dak heeft een zeer gedegen documentatie uitgebracht over vlak dak isolatie Door de uitvoerige behandeling van alle aspecten van vlak dak isolatie vormt de nieuwe ringband een onmisbaar handboek voor zowel architecten, voorschrijvers en technische adviesbureaus als voor aannemers, dakdekkers en opdrachtgevers.
Veel aandacht besteedt de nieuwe documentatie aan ontwerpaspecten. Er is een hoofdstuk voor wie de basisinformatie zoekt over essentiële zaken als: samenstelling van daksystemen, mechanische belasting, brandveiligheid, afwatering en afschot, thermische isolatiewaarde, vochthuishouding, windstabiliteit en milieu-effecten.
Voor wie zich verder wil verdiepen in voorschriften, normen, rekenwaarden en rekenmethoden is er een hoofdstuk opgenomen dat dient als naslagwerk. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de wettelijke voorschriften en de prestaties van Rockwool op milieugebied. Ook bevat de ringband informatie over actuele onderwerpen als productveiligheid en duurzaam bouwen alsmede uitvoerige informatie over verwerkingsrichtlijnen Meer informatie: 0475 - 35 32 51.