Zoeken

Roofing Holland 1997-11-08 'Het Leven van alle Daken'

"

Materiaalkeuze door onderlinge vergelijking van milieu-effecten is volstrekt zinloos zolang er geen overeenstemming is over de te hanteren weegfactoren. Dat is een van de belangrijke conclusies uit de milieustudie 'Het Leven van alle Daken', waarvan onlangs het zestig pagina's tellende rapport van de milieustudie voor platte daken verscheen.