Zoeken

Roofing Holland 1997-11-10 Mostert de Winter begroent VPRO-dak Hilversum

"

Groendaken, ze lijken wel steeds populairder te worden. En niet in de laatste plaats door de invloed van de televisie, want het lijkt alsof televisieland definitief deze samengevoegde vorm van dak en tuin definitief ontdekt heeft.

Stel, je bedenkt als artdirector in Hilversum een origineel decor voor het programma van Van Kooten en de Bie, namelijk een mooi groen landschap in de buitenlucht. Het probleem is alleen dat er weinig ruimte is voor zo'n idee, want heel de omgeving is al dichtgebouwd met kilometers studio. Einde verhaal? Nee, want deze artdirector kreeg een ingeving om de firma Mostert de Winter uit Hardinxveld in te huren om een complete tuin op het dak van het VPRO gebouw te laten aanleggen. Uiteraard zal de aanleiding van de VPRO om een vegetatiedak te laten aanleggen misschien iets anders zijn geweest, maar feit is wel dat datzelfde dak inmiddels inderdaad als decor voor het programma van Van Kooten en de Bie wordt gebruikt.
Mostert de Winter b.v. beschikt over meer dan 40 jaar ervaring in de aanleg en onderhoud van de woon- werk- en leefomgeving, waarbij het toepassen en beheren van groen centraal staat. Het bedrijf, dat als een zelfstandig middengrote onderneming opereert, is gespecialiseerd in de integratie van 'groen' en 'techniek' met name op gebieden als vegetatiedaken, daktuinen, groenvoorzieningen en geluidwerende (groene) constructies.
Op het gebied van daktuinen en vegetatiedaken heeft Mostert de Winter de laatste 20 jaar naam gemaakt met innovaties en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van daktuinsystemen zoals onder andere het Mowi-Xeroflor® systeem, extensief vegetatisysteem, vanaf 30mkg/m2 en het Mowi-Gardenfoamsysteem , intensief daktuinsysteem vanaf 200kg/m2.
Het Mowi-Xeroflor systeem bestaat uit een gepatenteerde driedimensionaal gewapende vegetatiemat, die is voorzien van een minimaal 1 jaar oude voorgekweekte vegetatie, welke al dan niet op een aanvullende substraatlaag en/of drainmat wordt geplaatst. Het systeem is sterk brandwerend, licht in gewicht en kan niet zoals bij ingeplante of ingezaaide systemen eroderen onder invloed van wind en water. De systemen zijn getest in de windtunnel en voldoen aan de gestelde eisen.

Evenwicht

De vegetatiesamenstellingen zijn ontwikkeld na vele jaren van onderzoek met als uitgangspunt het natuurlijke ecologische evenwicht van de droogteminnende vegetatie.
Twee andere opvallende eigenschappen zijn de waterbuffering van 70% gemeten over een jaar en de geluidsabsorptie van de mos-sedumcombimat (systeemgewicht 30 kg/m2 ) van 22 dB(A) bij 1.000 f/HZ tot 30,8 dB(A) bij 8.000 f/Hz. De toepassing op stalen daken geeft dan ook een sterke akoestische verbetering.
De toepassingen van dit systeem zijn veelal te vinden op hellende daken c.q. lichte dakconstructies of situaties waarbij de wind-, thermische- (zomer) of akoestische belasting een grote rol speelt. Doordat de matten voorgekweekt zijn, is het resultaat direct zichtbaar, terwijl bij ingezaaide of ingeplante systemen het resultaat pas na een of twee groeiseizoenen zichtbaar wordt. Dit aspect is vooral van belang op projecten, waarbij het dak een zichtfunctie heeft.
'En dat laatste lijkt de laatste tijd wel een trend te worden', zegt bedrijfsleider J. van Cooten. 'Veel bedrijven kiezen tegenwoordig voor vegetatiedaken omdat het een (letterlijk) natuurlijke uitstraling heeft. Een goede milieubewustzijn is niet meer weg te denken in de jaren negentig, zeker niet bij bedrijven en wat is een betere manier om het juiste voorbeeld te geven middels een groendak?'

Van Kooten en de Bie

Een van de bekendere projecten van Mostert de Winter is gerealiseerd in Hilversum, waar het dak van het VPRO gebouw onder handen werd genomen. Het hellende vegetatiedak wordt inmiddels als decor gebruikt in het televisieprogramma van het Van Kooten en de Bie. Eén van de uitgangspunten van het ontwerp is, dat het aanwezige landschap op het dak van het gebouw teruggebracht diende te worden. Hierbij werd tevens als eis gesteld, dat de vegetatie goed beloopbaar diende te zijn, daar men het dak wil gebruiken voor het personeel en het verzorgen van uitzendingen. Het systeem is opgebouwd op een betonnen ondergrond, welke is afgewerkt met een isolatie met daarboven op een SBS dakbedekking, welke is afgedekt met een losliggende worteldichte folie. De in het zichtliggende dakranden zijn afgewerkt met een SBS gecacheerde EPDM folie.
Het motto van Mostert de Winter is 'groen op hoog niveau'. Dat moet zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. 'We proberen voor elk project een optimale oplossing te bieden' , besluit Van Cooten. En samenvattend: 'Een duurzaam evenwichtige symbiose tussen natuur en techniek, volledig afgestemd op de bouwkundige en budgettaire eisen. Van lichtgewicht vegetatiedak tot hightech daktuin leveren wij maatwerk in een projectaanpak, die wordt gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid.'

Hilversum,2000 m2 gelift landschap
Opdrachtgever:VPRO
Hoofdaannemer:Voormolen bouw BV
Architect:MVRDV architecten
type gebouw:Studio met hellende- (45o) en vlakke daken
type vegetatie:gras-kruiden

Op de vlakke daken is een drainerende uitvullaag gerealiseerd met daarop een Xero filterdoek type B300, welke de scheiding vormt met de 12 cm dikke Xero Terr® substraatlaag. Op de substraatlaag is driedimensionale polyamide gewapende Mowi-Xeroflor® gras-kruidenmat aangebracht. Het pakket zal tot één geheel vergroeien. De kunststof draadwapening beschermt de mat tegen beschadigingen door belopen en voorkomt afschuiven op de sterk hellende dakvlakken. Op de vlakke delen zijn op diverse locaties bosschages aangebracht van krentenboompjes. Ter plaatse van deze begroeiing is het Mowi-Gardenfoam systeem toegepast.

Dwingelo,1550 m2 Mowi-Xeroflor® Mos-sedumcombimat
Opdrachtgever:Woonstichting zuidwest Drenthe
Hoofdaannemer:Heijmans bouw b.v.
Architect:KAW architecten
type gebouw:25 woningen met getoogd houten daken.
type vegetatie:mos-sedum

Opbouw dak houten ondervloer