Zoeken

Roofing Holland 1997-11-33 Nieuwslijn

Rockwool breidt de Taurox dakplaten-serie uit met Taurox ECO en Taurox DUO

Rockwool heeft de serie Taurox dakplaten uitgebreid met Taurox ECO en Taurox DUO. Taurox ECO dakisolatie is speciaal ontwikkeld voor platte daken die uit economische en ecologische overwegingen optimaal worden geïsoleerd. Taurox DUO dakplaten zijn bij uitstek geschikt voor mechanisch bevestigde éénlaagse bitumineuze of kunststof dakafdichtingen.
Zowel Taurox ECO als Taurox DUO worden door middel van een bijzonder productieproces voorzien van een geïntegreerde, extra verdichte bovenlaag in combinatie met een lichtere en flexibele onderlaag. Hierdoor vormen de dakplaten een harde ondergrond, terwijl het gewicht per vierkante meter toch laag is.

Dit lage gewicht maakt Taurox ECO zo geschikt als éénlaagse isolatie indien men bijvoorbeeld uit oogpunt van Duurzaam Bouwen optimaal wil isoleren. Taurox ECO wordt geleverd in diktes van 140, 160 en 180 mm, die zowel ecologisch als economisch gezien bijzonder rendabel zijn. Afhankelijk van de ondergrond zijn Rc-waarden haalbaar van 3,5 (140 mm) tot 5 (180 mm). Zó dik isoleren is niet alleen goed voor het milieu (minder uitstoot van verbrandingsgassen), maar levert ook geld op (minder verbrandingskosten).
Business Centre Dak van Rockwool beschikt over een computerprogramma voor de berekening van de economische isolatiedikte voor iedere dakopbouw. BC Dak berekent de optimale dakisolatiedikte voor ieder project gratis.

Goede drukverdeling door Taurox DUO

Taurox DUO is leverbaar in de diktes 60 t/m 120 mm. Doordat de harde toplaag van de dakisolatie voor een goede drukverdeling zorgt, biedt de Taurox DUO ook extra weerstand tegen belopen op éénlaagse afdichtingen die mechanisch worden bevestigd of geballast.
Evenals de overige Taurox dakplaten maken Taurox ECO en Taurox DUO onderdeel uit van een compleet ergonomisch en milieusparend concept. Zo wordt de grootste maat (200x60 cm) dakplaten geleverd op twee stroken steenwol die nog als isolatiemateriaal kunnen worden gebruikt. Door een nieuwe verpakkingstechniek is de hoeveelheid LDPE-folie aanzienlijk verminderd. En met een speciaal ontwikkelde rolwagen zijn zelfs grote verpakkingen met platen eenvoudig verplaatsbaar over het dak. De andere maat (100 x60 cm) wordt geleverd op houten retourpallets. Een hijs- en transporthulp verhoogt de veiligheid bij het lossen op de bouwplaats. Het Taurox concept werd in maart van dit jaar door de Stichting Goed Industrieel Ontwerp onderscheiden als de Best of Category '97 in de categorie 'industrieel gebruik'. Meer informatie: 0475 - 35 35 35.

Unidek Bouwelementen opent showroom in Gemert

Unidek Bouwelementen te Gemert heeft een gloednieuwe showroom en dat mag iedereen weten ook. Op vier december jongstleden werd de showroom op spectaculaire wijze geopend, waarna het bedrijf de enorme ruimte, dat gevestigd is aan de Industrieweg in Gemert, meteen in gebruik nam.

In de nieuwe showroom van Unidek Bouwelementen, dat circa zeshonderd vierkante meter beslaat, worden per productgroep alle producten uit het leveringsprogramma van het bedrijf in hun toepassing getoond. Daarnaast laten korte videofilms de verwerking van de betreffende producten zien. Verder worden onder meer de onderwerpen 'milieu' en 'arbo' belicht.
Undidek heeft haar showroom primair ingericht om directe afnemers, dat wil zeggen hout- en bouwmaterialenhandelaren, de mogelijkheid te bieden om hun klanten (voornamelijk aannemers) op een bijzondere wijze kennis te laten maken met en informatie te geven over de producten die het bedrijf verkoopt. De in de showroom getoonde producten zijn, conform het leveringsprogramma van Unidek Bouwelementen ('de prijslijst') ingedeeld in twaalf productgroepen. Deze zijn; EPS (geëxpandeerd polystyreen), contourschuim, fundering, vloer, spouw, dakisolatie, hellend dak, plat dak, gevel, wand, plafond en renovatie.
Unidek, door de leden van de vereniging van bouwmaterialenhandelaren in Nederland uitgeroepen tot 'Fabrikant van het jaar 1997', maakt deel uit van Unidek Gemert B.V., één van de drie subholdings die ressorteren onder de internationale holding Unidek Beheer B.V.
Daartoe behoren negen bedrijven, gevestigd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België, met in totaal ruim 600 medewerkers. In 1997 zullen zij gezamenlijk een omzet realiseren van circa 260 miljoen gulden. Met een productcapaciteit van zo'n 2 miljoen kubieke meter per jaar is Unidek de grootste producent van EPS in de Benelux en één van de grootste ter wereld.
De innovatieve aard van de onderneming heeft geleid tot de ontwikkeling van talloze producten voor de bouw, alle vervaardigd op basis van dit milieusparende isolatiemateriaal. Unidek is in Europa marktleider op het gebied van zelfdragende isolerende sandwichelementen voor hellende daken.

'Bejaarde' spantconstructie blikvanger nieuwbouwwijk Den Haag

Wie een bezoekje brengt aan de nieuwe woonwijk op het voormalige Slachthuisterrein in Den Haag kan niet om de Galeria heen, een overdekte straat waarbij voor de overkapping de spanten van de voormalige transporthal van het slachthuis is gebruikt.
Wat vooral erg opvallend is aan deze blikvanger is dat de spantconstructie bijna negentig jaar oud is. Bij de bouw van het, zeker voor die tijd, omvangrijke complex werd op vrij grote schaal gebruik gemaakt thermisch verzinkt stalen onderdelen. Als enkele onderdelen kunnen onder meer plaatijzeren dakbedekkingen, vlechtdraad, ankers, krammen, hangsloten en bliksemafleiders worden genoemd.
Wie overigens het in 1908 door de dienst Gemeentewerken van 's Gravenhage uitgegeven 'Bestek en Voorwaarden' er op na slaat, leest dat er niet werd gesproken over thermisch verzinkt staal, maar over 'gegalvaniseerd ijzer'! In het hoofdstuk 'Wijze van uitvoering' komt de volgende paragraaf voor: 'Galvaniseren: De zinkbedekking moet gelijktijdig over de oppervlakten van het ijzer zijn verdeeld en moet daarop zóó vasthechten, dat bij wringen en buigen van het ijzeren voorwerp, totdat dit afbreekt geen afschilferen van het zink valt waar te nemen. Per vierkante meter oppervlakte moet gewicht van de zinkbedekking minstens 0,6 kg. bedragen. De keuze van de fabriek, waar het ijzer gegalvaniseerd wordt, moet aan de goedkeuring van de Directie worden onderworpen.' Zoals blijkt uit het bestek, werd in 1908 om het staal (ijzer) tegen corrosie te beschermen voor thermisch verzinken gekozen.
Ongeveer 15 jaar geleden heeft de stichting Doelmatig Verzinken een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van de klinkverbinding die in 1939 tot stand was gebracht. Het betrokken element vormde een kritisch onderdeel in een constructie en werd gedemonteerd om de toestand van de nog aanwezige zinklaag te kunnen beoordelen.
Uit het onderzoek bleek dat de constructie van de Galeria na veertig jaar in een dergelijke goede staat verkeerde dat hergebruik in de nieuwbouwwijk zowel mogelijk als verantwoord was.
De nieuwbouwwijk, waarvoor de Italiaanse architect Rossi de plannen maakte, omvat zowel huur- als koopwoningen en laagbouw naast 17 woonlagen tellende flatgebouwen.

A.S.F. Fischer BV investeert in jeugd

Het bedrijf A.S.F. Fischer BV, toeleverancier van bevestigingsmaterialen aan de professionele vakhandel, is inmiddels alweer vijfentwintig jaar gevestigd in Lelystad. Een en ander werd gevierd tijdens een receptie, waarbij het bedrijf een bedrag van vijfduizend gulden schonk aan de 'Stichting Jeugd en Techniek Flevoland'.
Sinds de vestiging, precies een kwart eeuw geleden, is het bedrijf fors gegroeid en het complex aan de Zilverstraat in Lelystad is dan ook al diverse keren uitgebreid. De meest recente uitbreiding was tijdens de receptie, waar het bulkmagazijn van vierduizend palletplaatsen officieel werd geopend. A.S.F. Fischer BV maakt zich na deze forse capaciteitsuitbreiding op om zijn toonaangevende positie als toeleverancier aan de professionele vakhandel nog meer te versterken. Voortdurende aandacht voor productontwikkeling, logistiek en een op de doelgroep afgestemd assortiment zijn daarbij de speerpunten.
Tijdens de receptie overhandigde directeur Rob Booij in aanwezigheid van burgemeester Ch. Leeuwe een bedrag van vijfduizend gulden aan dhr. Valkhof van Stichting Jeugd en Techniek Flevoland. Deze stichting heeft als doelstelling het motiveren en activeren van meisjes en jongens voor wetenschap en techniek. Fischer BV investeert hiermee in de jeugd en wellicht in het eigen bedrijf, want wie weet welke van deze jongeren later bij Fischer BV komen te werken.

Tweede plan van Aanpak Duurzaam Bouwen krijgt bredere basis

Continuïteit, een nog intensievere samenwerking met de markt en een aantal nieuwe, resultaatgerichte projecten. Dat zijn de hoofdlijnen van het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen, dat onlangs werd gepresenteerd door staatssecretaris Tommel van VROM, samen met voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en directeur Van den Biggelaar van Stichting Natuur en Milieu (SNM).

Evenals in het eerste plan uit 1995 is draagvlak in de markt een belangrijk uitgangspunt. Uniek bij dit tweede plan is dat tal van organisaties, waaronder het AVBB en SNM, namens hun achterban de (mede)verantwoordelijkheid op zich nemen voor de uitvoering en begeleiding van de projecten. Zij worden (mede) eigenaar van een project, werken het verder uit, zoeken daarbij uitvoerders en houden zo nodig de stand van zaken bij. Zo kunnen deze projecten optimaal op de praktijk worden toegesneden.
Bij de selectie van projecten is in de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheid om binnen twee jaar concrete resultaten te boeken. Verder is vooral gelet op de verhouding tussen de milieuwinst en de moeite die het kost om dat te bereiken.
Enkele belangrijke projecten zijn onder meer energiebesparing, het vervangen van loden drinkwaterleidingen (in 2005 moet 80% van de loden leidingen in woningen zijn vervangen) en een programma 'innovatief bouwen', waarin integrale bouwconcepten voor woning- en utiliteitsbouw worden uitgewerkt, zoals industrieel, flexibel en demontabel bouwen.
Voor de uitvoering van het plan heeft VROM een budget van 50 miljoen gulden uitgetrokken. Verder is voor de regeling Groen Beleggen een bedrag beschikbaar gesteld via het ministerie van Financiën.

Isocon BV rectificeert eigen berichtgeving

Isocon BV uit Driebergen heeft in haar mailings enkele gegevens toegevoegd die inmiddels veranderd zijn. Isocon heeft een CTG op haar steenwol dakplaat type CDP-16 onder nummer 230/1.
De lambda waarde is veranderd in 0,040 W/m2K. Tevens is de term 'zonder enig voorbehoud' veranderd in 'deze kwalitatieve dakplaat kan uitstekend verwerkt worden conform de richtlijnen van het certificaat'. Voor de Rc waarden van deze dakplaat, zonder enige toevoeging van constructie delen zoals staaldak of betondak en dakbedekkingen verwijst het bedrijf naar blad 6/13 van het KOMO certificaat 230/1.

EPS-kleurcodering garantie voor kwaliteit

Op de Nederlandse bouwmarkt verschijnen de laatste jaren verschillende geimporteerde EPS-producten die wel de naam hebben, maar niet de daarbij behorende kwaliteit. De producten zijn echter eenvoudig herkenbaar. Ze worden geleverd zonder KOMO-keurmerk en zonder de kleurcodering die op echte EPS-producten wordt afgebeeld.

Wie bouwt moet er op kunnen rekenen dat bouwmaterialen doen wat ze beloven. Maar gezien dat de markt wordt overspoeld met bouwmaterialen die juist minder doen dan ze beloven, maar toch niet van echt te zijn onderscheiden, zijn de originele EPS-producten herkenbaar gemaakt door middel van kleuren. De kleuren geven onder meer aan om welke type EPS het gaat. EPS 15 bijvoorbeeld is voorzien van twee blauwe banen. Vervolgens zijn in de KOMO-kwaliteitsverklaring van de producent, aan de hand van het type EPS, exact de gegarandeerde eigenschappen terug te vinden.
Overigens geldt de kleurcodering niet voor producten die geen typisch isolerende functie hebben, zoals vulmateriaal en verloren bekisting. Ook in sommige 'samengestelde' producten zoals sandwichpanelen is het EPS vanwege productietechnische redenen niet van kleuren voorzien. Deze samengestelde producten zijn echter wel als geheel voorzien van het KOMO attest met certificaat en het KOMO logo.
Een uitvoerige toelichting hiervan staat in de brochure 'EPS Basisinformatie', verkrijgbaar bij de EPS-branchevereniging Stybenex op telefoonnummer 0418-513450. Op dat nummer is tevens een lijst verkrijgbaar van gerenommeerde Nederlandse EPS-producenten.

Mawipex introduceert nieuwe lijn dakbedekkingsproducten

Handelsmaatschappij Mawipex bv te Rilland heeft een nieuwe lijn dakbedekkingsproducten op de markt gebracht onder de naam BossCover. Als eerste product verschijnt de BossCover no. 1, een APP-product, dat wordt gefabriceerd door Derbit.
Het product wordt gekenmerkt door een grote dimensionale stabiliteit, gemakkelijke verwerking, geringe noodzaak van onderhoud en een lange levensduur. Het APP-product is voorzien van een AKZO-wapening op basis van polyesters met een versteviging van glasvezels, waardoor het een hoge treksterkte en een goede ponsweerstand heeft. Van wezenlijk belang is dat tijdens en na de verwerking geen krimp optreedt. Door de toepassing van APP's en bitumen wordt bovendien een hoge u.v.-bestandheid verkregen.
Het dakbedekkingsproduct heeft een gegarandeerde dikte van 4 mm en kan worden geleverd in een on- en gemineraliseerde versie. Het materiaal kan losliggend geballast, partieel of volledig gebrand dan wel koud gelijmd worden. BosCover no. 1 is voorzien van een Komo-Kiwa certificaat en is toepasbaar in nagenoeg alle systemen van applicatie in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Prijsverhogingen grondstoffen voor bitumineuze dakbedekkingsmaterialen

De prijzen van grondstoffen voor de productie van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld bitumen, polyestermat- inlagematerialen en kunststof modificatiemiddelen stijgen voortdurend op de wereldmarkt. De vereniging van Nederlandse Dakrolfabrikanten Venedak verwacht dan ook dat de kosten van bituminineuze dakbedekkingsmaterialen (dakrollen) in Europa de komende maanden zullen stijgen.

Agenda

Het jaarlijkse Bouw- en prefabsalon gaat door van 10 t/m 18 januari 1998 in het Antwerpse Bouwsalon aan de Jan Van Rijswijcklaan.

Polyclose '98, de Europese vakbeurs voor Raam, Deur- en Geveltechniek wordt georganiseerd op 22, 23 en 24 januari 1998 in Flanders Expo te Gent. Voor alle verdere info: Limaco NV, tel.: 0032 09 221 65 25, fax: 0032 09 221 89 44.

De Amerikaanse vereniging van aannemers van dakwerken NRCA (National Roofing Contractors Association) organiseert van 8 tot 11 februari 1998 haar 111e congres, gelijktijdig met het salon 'The Winning Hand' in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Voor alle verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de NRCA, Angela Dry op het nummer 001 8472 999070 of via e-mail: angdry@roofonline.org

Van 6 tot en met 9 mei 1998 zullen de Hallen Kortrijk onderdak bieden aan twee vakbeurzen die beide in het teken staan van de veiligheid. Alarm '98 is de vakbeurs voor brandpreventie, beveiliging en bestrijding van rampen en branden, terwijl Prevent & Protect '98 zich richt tot alle professionelen die zich bezighouden met de bescherming en de beveiliging van de personen en zaken in hun werkomgeving. Voor meer inlichtingen: Hallen Kortrijk: tel.: 0032 056 241111, fax: 0032 056 217930, e-mail: hallen@kortrijk.be, website: http://www.hallen.be/

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.

De volgende editie van Dach + Wand zal doorgaan van 20 tot 23 mei 1998 te Leipzig.

De 10e editie van het IWA-congres (International Waterproofing Association) zal doorgaan van 10 tot 12 juni 1998 in het SAS Falconer Center in Kopenhagen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot: IWA, tel.: 0044 115 970 1020, fax: 0044 115 942 4488.

Probuilt 98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel, België.