Zoeken

Roofing Holland 1998-01-24 Specialist in kunststof dakbedekkingen nog altijd ambitieus

In december, om precies te zijn op de 23e, bestaat Primadak BV in Roosendaal tien jaar. Het bedrijf heeft een heilig geloof in de toepassing van kunststof dakbedekkingen en het is dan ook niet toevallig dat Primadak zich daarin heeft gespecialiseerd.

 Vooral de laatste jaren begint het aandeel kunststof in de platte dakenbranche substantieel toe te nemen. Of de Nederlandse situatie ooit de Duitse marktverhoudingen zal benaderen is zeer de vraag. In Duitsland immers wordt al ruim veertig procent kunststof toegepast terwijl op de Nederlandse, de door bitumen dakbedekkingen gedomineerde markt, het aandeel kunststof ongeveer vijftien procent bedraagt. Dit percentage is overigens wel flink aan het stijgen.
Primadak heeft in de afgelopen jaren al vele grote en kleine kunststof daken succesvol uitgevoerd. De referentielijst van deze betrekkelijk jonge onderneming is indrukwekkend. J.C. Tombroek, adjunct-directeur van Primadak, zegt dat het voor zijn dakdekkersbedrijf weinig uitmaakt of het bedrijf wordt ingehuurd om een dakje op een erker of garage te maken, dan wel een dak ter grootte van een voetbalveld. Wat die laatste categorie aangaat, maakte Primadak onder meer de uitbreiding van de Brabanthallen in 's Hertogenbosch (totale oppervlakte 10.000 m2) en het distributie- annex opslagcentrum van postorderbedrijf Neckermann in Hulst (30.000 m2). De hoofdaannemer van het omvangrijke project in Hulst was de Belgische maatschappij Cordeel waarvan Primadak min of meer als 'de huisdakdekker' mag worden aangemerkt. Met deze aannemer heeft het West-Brabantse dakdekkersbedrijf een langdurige relatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Primadak veel dakwerken uitvoert bij onze zuiderburen. Mede ook vanwege de geografische ligging maken de projecten van Primadak in België inmiddels zo'n 50% deel uit van de totale omzet. Een groot aandeel dat des te opmerkelijker is wanneer in ogenschouw wordt genomen dat het dakdekkersbedrijf pas twee jaar geleden de eerste voorzichtige schreden op die markt heeft gezet. Inmiddels beschikt Primadak in België over een eigen vestiging. In Duitsland is het bedrijf eveneens actief en Primadak overweegt ook daar een eigen vestiging op te starten.

Indrukwekkende groei

In de afgelopen tien jaar maakte Primadak een indrukwekkende groei door. Bedroeg de omzet in het eerste jaar slechts circa 300 duizend gulden, in 1995 realiseerde het dakdekkersbedrijf al een omzet van 3 miljoen gulden. In 1996 was de groei expansief en kwam de omzet uit op 5 miljoen gulden. Het jaar 1997 hoopt de onderneming zelfs af te sluiten met een omzet van ruim 7 miljoen gulden.
Volgens Tombroek was het niet zozeer een probleem om in de achterliggende jaren te groeien maar om deze groei te realiseren zonder kwaliteitsverlies. Het streven werd bemoeilijkt omdat het lastig blijkt goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Ondanks de interne opleiding van Primadak is de aanwas van geschoolde mensen te gering, vindt Tombroek. "We stellen aan de werken die we opleveren nu eenmaal hogen eisen. Binnen korte termijn denkt Primadak ook het VCA-certificaat te behalen wat door veel opdrachtgevers terecht als een waarborg voor kwaliteit wordt gezien."
Ondanks de problemen bij de personeelsvoorziening zag het bedrijf de activiteiten fors toenemen. Een groei die geheel gerealiseerd is in kunststof, dakbedekkingsmaterialen waar Primadak ook in de toekomst aan zal vasthouden. "We geloven heilig in kunststof daken," zegt Tombroek. "En als ik over kunststof praat, heb ik het vooral over PVC die we betrekken van Plavina en Van Besouw. We maken ook, zij het in mindere mate daken van EPDM. Het is merkwaardig dat Nederland zo bitumen-minded is terwijl er belangrijke nadelen aan kleven wat betreft open vuur, milieu en warmte-instraling tijdens de zomer. PVC kent die nadelen niet. Het materiaal is recyclebaar, duurzaam en het biedt architecten legio uitdrukkingsmogelijkheden. Meer nog dan andere kunststoffen. Natuurlijk is het ook zo dat we een duidelijke voorkeur voor PVC hebben omdat we met die dakbedekking nu eenmaal de meeste ervaring hebben. Daarom proberen we een dak met veel detailleringen bij voorkeur in PVC te maken."
In toenemende mate stappen eigenaren bij renovatie van een bitumineuze dakbedekking over naar PVC. Het illustreert volgens Tombroek het vertrouwen dat steeds meer beheerders hebben in PVC wat betreft duurzaamheid. De overstap van bitumen naar PVC was onderneer het geval bij de renovatie van het dak op het complex van de keukenfabrikant Keller in Roosendaal.
  Architect Walter van Driessche had aanvankelijk ook voor het werk van Neckermann in Hulst weer een gebrande toplaag op gebitumineerde steenwolplaten bedacht. Toen duidelijk werd dat de dakrenovatie niet duurder uit hoefde te vallen wanneer PVC gebruikt zou worden was de beslissing snel genomen. De PVC-dakbedekking kon namelijk nu op naakte steenwol (Taurox 100 mm) mechanisch worden bevestigd. Vanwege de grote hoogte waarop de dakvlakken lagen (twaalf en achttien meter) werd in verband met de windbelasting gekozen voor PVC-banen (Van Besouw 400 1,5 mm) van 1 m breed in plaats van de gebruikelijke breedte van 1.50 m. Per vierkante meter werden gemiddeld 6,5 bevestigers toegepast.
Een bijzonder fraai project van Primadak betrof de nieuwbouw van de Rabobank in Sas van Gent. Architect Kruize uit Terneuzen bedacht holle dakvormen als verbindend element tussen de bouwdelen. Ook hier werd de PVC dakbedekking mechanisch in de overlap bevestigd. Op het deel van het dak dat vlak was werd de dakbedekking met grind geballast.

Verdere groei

Dankzij een goede samenwerking met haar toeleveranciers en een vergaande geautomatiseerde calculatieafdeling is Primadak in staat om grote projecten volgens een strikte planning uit te voeren. De werkvoorbereiding wordt adequaat aangepakt waarbij tijdsverlies tot een minimum wordt beperkt. "Aannemers moeten steeds vaker projecten in steeds kortere tijd realiseren wat een grote druk op de onderaannemers legt. Misschien is het wel onze kracht dat wij in staat zijn om desgewenst binnen enkele dagen na de opdracht daadwerkelijk aan de slag te gaan."
Na tien jaar is de directie van Primadak met Jacques van Groenendael als algemeen directeur nog altijd even ambitieus. "We willen ook in de toekomst verder groeien en we zijn daarom continu op zoek naar mogelijke strategische partners om tot nauwere samenwerking of zelfs overnames te komen. Maar daarbij zijn we wel kritisch. Wat de groei mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit die we nastreven."