Zoeken

Roofing Holland 1998-02-30 Handelsonderneming Janssen Arnhem bv in nieuw pand

Tegelijk met het begin van het nieuwe jaar verhuisde handelsonderneming Janssen Arnhem bv naar haar nieuwe pand. Aan de Stieltjesweg in Arnhem betrok de groothandel in dakmaterialen een 1500 m2 groot pand van waaruit de afnemers in Noord-Limburg, Gelderland, de Flevopolders, Utrecht en Overijssel worden bediend.

 Het nieuwe pand waar de groothandel sinds het begin van dit jaar in is gehuisvest oogt ruim, modern en degelijk. "Ja het moest er maar eens van komen," zegt Jan Janssen, grondlegger van Handelsonderneming Janssen Arnhem bv. "We hebben ons op de oude plek lang genoeg moeten behelpen. Twintig jaar lang hebben we er gezeten en achteraf vraag je je af hoe we het op die plek met al zijn tekortkomingen zo lang vol hebben kunnen houden. Onze klanten verbaasden zich er ook regelmatig over. Een treffend voorbeeld. Wij zetten voor Nebiprofa heel veel producten weg. Ik weet zeker dat handelsonderneming Janssen gerust tot de top afnemers van Nebiprofa mag worden gerekend. Een soortgelijke prominente positie nemen we trouwens voor verschillende producenten in. We hebben dat allemaal gerealiseerd vanuit ons vorig onderkomen. Weinigen hebben geweten met wat voor een belangrijke speler ze te maken hadden. Wat? Kregen jullie dat allemaal voor elkaar in dat schuurtje? Men kan het zich nauwelijks voorstellen. Misschien is dat wel onze makke, dat we te bescheiden zijn. Maar het past niet bij ons om hoog van de toren te blazen."
In mei aanstaande bestaat de groothandel in Arnhem twintig jaar. De laatste tijd wordt er gewerkt met een bezetting van acht man. Paul Janssen, zoon van oprichter Jan, heeft inmiddels de dagelijkse leiding van het bedrijf. Evenals zijn vader zal ook onder zijn leiding de handelsonderneming zich blijven profileren als de groothandel die dan misschien niet de goedkoopste is van de regio maar wel de beste, de compleetste en de vriendelijkste. "Ons pakket omvat alles wat de dakdekker of loodgieter voor het dak nodig heeft. Dat betekent dat we een enorm assortiment voeren waarvan het meeste op voorraad is. Handelsonderneming Janssen kan het zich niet permitteren om nee te verkopen. Als een klant bij ons een bestelling plaatst moet hij erop kunnen vertrouwen dat hij inderdaad binnen vierentwintig uur over het materiaal kan beschikken."

Nederlands fabrikaat

De ambitie om een zo'n breed mogelijke productenrange te voeren, dwingt de groothandel ook een juiste afweging te maken bij de keuze van de producent. "Wat je bij onze dakrollen tegenkomt zie je eigenlijk ook bij onze andere producten. Wij voeren alleen maar A-merken. Wat de dakrollen betreft is dat vrijwel honderd procent Nebiprofa. "Het is voor ons een bewuste keuze om uitsluitend materiaal aan de branche te leveren dat in Nederland is geproduceerd. Onze motivatie is heel simpel. Wij doen zaken met Nederlandse dakdekkers en als er klachten zijn over de projecten die zij hebben opgeleverd worden zij erop aangesproken. In dat soort situaties halen de dakdekkers terecht verhaal bij de leveranciers van de dakmaterialen. En dan is het wel zo handig als je met Nederlandse producenten te maken hebt, fabrikanten waarvan je weet dat ze een kwaliteitsproduct leveren, een naam hoog te houden hebben en niet moeilijk doen als zij op hun garantie worden aangesproken.
"Nebiprofa is een van de A-merken maar het lijstje van Janssen is veel langer. Het vermeldt de dakdoorvoeren van Anjo, Polystyreen dakisolatie van Unidek, Pur-dakisolatie van Opstalan, lood, koper en zink van Van Wentzel (het bedrijf zet de materialen ook), Gootbeugels van Feijts, steenwol van Rockwool en de bevestigers van Van Roy.
Paul Jansen vreest niet voor een situatie waarbij producenten van dakmaterialen de verwerkers bij voorkeur rechtstreeks beleveren en waardoor eigenlijk een situatie zou kunnen ontstaan die in de bouwmaterialenhandel al in zekere mate bestaat. "De dakenbranche neemt een aparte positie in. Producenten van dakmaterialen hebben in het verleden bij herhaling aangegeven dat zij de groothandel als extra schakel niet willen missen. De roep om de rol van de groothandel te versterken wordt juist steeds harder. Met name de producenten van dakrollen denken er zo over. Zij zien de groothandels als vooruit geschoven posten waar dakadviezen gegeven kunnen worden. Die positie verdient de groothandel en we hebben er de kennis voor. Sterker nog, we hebben de handschoen al opgepakt en in samenwerking met Nebiprofa leveren we de gratis dakadviezen ook."

Flexibel

Als groothandel neemt Janssen Arnhem een aparte positie in. Paul Janssen: "De kracht van ons is flexibiliteit die weer rechtstreeks het gevolg is van een compacte organisatie met korte lijnen. Wij laten een klant nooit zitten. Ook als hij zich pas 's middags om vier uur meldt, moet hij erop kunnen vertrouwen dat het materiaal er de volgende dag staat. De relatie die wij met onze afnemers hebben is meestal net zo oud als ons bedrijf. Die sterke binding die wij met de afnemers hebben bestaat ook aan de kant van de producenten. De goede binding met onze klanten is in de loop van de twintig jaar steeds sterker gegroeid. Dankzij onze service die bestaat uit technische ondersteuning en vooral het snel en op tijd leveren op de bouwplaats, waardoor onze klanten geen verloren uren hebben. Mede om die reden zag handelsonderneming Janssen Arnhem bv ook in jaren dat de wind economisch wat tegen zat kans om jaarlijks een omzetstijging te realiseren. De concurrentie werd nooit gevreesd. Wel bleef er altijd het vertrouwen in kwaliteit die uiteindelijk ook weer voordelig bleek. "Kijk naar het vloeigedrag van een duurdere rol," zegt Janssen. "Het vloeigedrag is beter, de verwerking kan daardoor sneller waardoor weer op arbeidskosten wordt bespaard."

De keuze is uiteindelijk aan zijn zoon maar als het aan Janssen senior ligt komt er nooit een filiaal bij. "Ik bega niet de fout die anderen ook hebben gemaakt. De markt is nu te overzien. Wanneer je ergens een vestiging opent, strijk je iedereen tegen de haren in. Geef mij maar rust in de markt. Natuurlijk is het goed als de groothandel groeit, maar laat die groei voor ons zich beperken tot nog een vertegenwoordiger en een vrachtwagen erbij."