Zoeken

Roofing Holland 1998-04-20 Omgekeerd dakisolatie voor platte daken

Platte daken zijn door hun veelal onbeschermde ligging sterk belaste bouwdelen en worden soms als 'probleemdaken' gezien. De laatste jaren wordt het omgekeerd daksysteem op basis van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS) Styrodur van BASF steeds vaker toegepast als dakisolatie bij grote projecten. Naast thermische isolatie biedt dit systeem ook een permanente bescherming van de dakafwerking.

Het platte dak heeft tegenwoordig niet enkel een architectonische waarde maar ook een functionele reden van bestaan, vooral wanneer het dak ook gebruikt wordt als daktuin, parkeerruimte of dakterras. In de dakopbouw speelt de vaak door weersinvloeden beschadigde dakafdichting een primaire rol als waterdichting. Om schadegevallen te voorkomen wordt het omgekeerd daksysteem toegepast. Het omgekeerde dak (OK-dak) onderscheidt zich van het normale 'warmdak' door de thermische isolatie en de dakbedekking in omgekeerde volgorde aan te brengen. Dat betekent dat de dakbedekking wordt beschermd door de thermische isolatieplaten die er bovenop liggen.
  De positie van de dakbedekking onder de isolatielaag geeft het omgekeerde dak de volgende voordelen :

  • Bescherming van de dakbedekking tegen UV- inwerking en mechanische beschadigingen
  • Bescherming van de dakbedekking tegen temperatuurschommelingen en temperatuuruitersten
  • Eenvoudige constructie, de dakopbouw bestaat uit minder lagen
  • Vochtinsluitingen door condensatie -invloeden in de thermische isolatielaag zijn uitgesloten
  • Geen dampremmende laag. De thermische isolatie ligt bovenop de dampdichte afdichting en is naar boven diffusieopen afgedekt
  • Het aanbrengen van de thermische isolatie is zonder nadelen ook onder ongunstige weersomstandigheden uitvoerbaar
  • Kortere bouwtijd
  • Uitstekende beloopbaarheid door de hoge druksterkte van Styrodur, uitstekend geschikt voor terras- en parkeerdaken
  • Eventuele lekkages van de volledig verlijmde dakbedekking kunnen eenvoudig gelokaliseerd worden
  • De isolatieplaten en de ballast zijn geschikt voor hergebruik b.v. na de opbouw van extra verdiepingen

Voor de meest voorkomende vorm van een OK-dak bij nieuwbouw is een zware draagconstructie ideaal. Bijvoorbeeld een massieve draagvloer van meer dan 10 cm dik en een damp-open schutlaag in de vorm van een grindbescherming (korrelgrootte 16/32 mm). Het isolatiemateriaal moet ongevoelig zijn voor water en vocht, niet gemakkelijk ontvlambaar, maatvast en een hoge drukvastheid hebben bij speciale toepassingen zoals parkeerdaken of dakterrassen. Tussen de isolatielaag en de ballast mag in geen geval een kunststoffolie als scheidingslaag gelegd worden. De praktijk heeft uitgewezen dat er slechts één isolatielaag mag aangebracht worden. Bij twee lagen kan tussen de platen een waterfilm gevormd worden die moeilijk verdampt, als dampscherm werkt en kan leiden tot een te hoge vochtaccumulatie in de onderste plaat.
Een recent voorbeeld van het omgekeerd daksysteem is het in december 1997 gerealiseerd project 'Postelplan' te Someren. Opdrachtgever Amev koos in dit project voor een 'omkeerdak' voornamelijk vanwege de lange levensduur van het dak. Hendrikx dakdekkersbedrijven b.v. uit Someren heeft ca 2000 m2 Styrodur 3035 S dikte 100 mm verwerkt.

Ideaal

Sinds enige tijd zijn er ook platen uit homogeen geëxtrudeerd hard polystyreenschuim met een lichte mortellaag op de bovenzijde op de markt. Deze Styrodur LDE platen zijn ideale bouwelementen voor platte daken en lichte dakconstructies waar het statisch gewicht beperkt moet worden. De platen kunnen gebruikt worden als isolatielaag bij het OK-dak, maar kunnen ook op warme daken gelegd worden (als na-isolatie). De lichte mortellaag is weerbestendig en diffusie-open (geen vochtopslag in de platen), bestand tegen vries/dooiwisselingen en beschermt tegen vliegvuur en stralende hitte. In tegenstelling tot het OK-dak met een grindlaag, dat een belasting van 80 tot 100 kg/m2 vertegenwoordigt, belast de LDE-plaat de draagconstructie slechts met ongeveer 11kg/m2. Het OK-dak kan ook bij renovatie van traditionele platte daken toegepast worden. Wil men een warmdak energetisch verbeteren, dan hoeft geen nieuwe dakafdichting aangebracht te worden. Het volstaat een XPS-isolatielaag te plaatsen, deze af te dekken met een damp-open, onrotbaar vlies (geotextiel) en te belasten met een 5 cm dikke laag grind (16/32). Met het OK-dak kan zowel bij nieuwbouw als renovatie van traditionele platte daken een langere levensduur van de dakconstructie verwacht worden. Voor speciale toepassingen zoals terrassen en parkeerdaken heeft het OK-dak zijn waarde bewezen. Indien bij een parkeerdak een doorlopende bestrating wordt aangelegd, moet op de isolatiepanelen een drainagelaag en een filtervlies geplaatst worden. Hierop komt dan het zandbed met daarop de dakbestratingsstenen.
Recent is de nieuwe generatie XPS: Styrodur C aan het assortiment toegevoegd. Deze 100% CFK-vrije uitvoering wordt geproduceerd met behulp van C02 als blaasmiddel. Styrodur C voldoet hiermee aan de eisen, die worden gesteld in het Nationaal pakket duurzaam bouwen.

KOMO attest voor Styrodur

Aan BASF, producent van o.a. Styrodur geëxtrudeerd polystyreen hardschuim is het KOMO attest uitgereikt voor Styrodur toegepast als 'omkeerdak' isolatie. In dit attest verklaart BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) dat Styrodur isolatieplaten van het type 3000 S, 3035 S, 4000 S en 5000 S geschikt zijn voor het thermisch isoleren van daken volgens het omgekeerd dak principe.