Zoeken

Roofing Holland 1998-05-07 Te veel van het goede

In Nederland hebben we een zeer uitgebreid stelsel om de kwaliteit van het dakwerk te waarborgen. Ik wil even opsommen hoe ver we gevorderd zijn en verzoek u bij het lezen van deze opsomming in gedachten te nemen dat Nederland internationaal gezien een stadsstaatje is. (In Londen en omgeving leven meer mensen dan in heel Nederland).

In Nederland is sprake van één vakblad gericht op platte daken, één vakblad gericht op hellende daken en één vakblad gericht op beide. Daarnaast zijn er regelmatig zogenaamde 'specials', die worden uitgegeven door algemene bouwvakbladen. Ook zijn er zeer uitgebreide bedrijfsmappen, die werkelijk uitgaven in zichzelf zijn.
We kennen in Nederland de Stichting BouwResearch die regelmatig studies laat uitvoeren op het gebied van daken. De resultaten van deze studies worden gepubliceerd per deelonderwerp. Er zijn hier niet minder dan drie instituten van betekenis die onderzoek doen naar daken of dakonderdelen.
Ook zijn er circa tien adviesbureaus op het gebied van voornamelijk platte daken. Er zijn drie brancheverenigingen. Bij de grootste zijn bijna tweehonderd dakbedekkingsbedrijven aangesloten. De brancheverenigingen hebben afvaardigingen in alle mogelijke commissies en belangengroepen die met daken van doen hebben. Zij informeren hun leden bijvoorbeeld door het uitgeven van nieuwsbrieven waarin de ontwikkelingen op dakgebied staan vermeld.
Naast de drie brancheverenigingen is er nog een stichting die niet alleen de kwaliteit van het werk beoordeelt, maar ook de solvabiliteit van de aangesloten bedrijven.
Er zijn twee instituten voor scholing van dakdekkers, dakondernemers, dakinspecteurs en weet ik al niet wat nog meer. Er verschijnt iedere twee a drie jaar een volledig handboek, dat inmiddels is uitgegroeid tot een ware dakbijbel. Er is een verzamelwerk over daken met een abonnement -systeem waarin alle veranderingen direct worden doorgespeeld. Er zijn verenigingen van leveranciers van dakbedekkingsmaterialen gerangschikt naar product. De leveranciers zelf doen ook onderzoek naar daken of laten dat doen door een van de genoemde instellingen. Zo zijn er studies naar duurzaamheid, toepassingsgebied, milieu, verwerking, gezondheid en veiligheid.
Let wel, naast de algemene studies die er worden gedaan. Deze resultaten worden ook weer wereldkundig gemaakt in speciale uitgaven. Er zijn drie certificeringsinstituten die de materialen en de toepassing daarvan beoordelen. Er zijn beoordelingsrichtlijnen opgesteld die verwijzen naar Nederlandse normen hoe de materialen te testen. Er worden testen ontwikkeld om greep te krijgen op te verwachten belastingen in de praktijk. Er zijn drie colleges van deskundigen die oordelen over de te volgen procedures en testmethodieken.
Er is een instituut wat weer toeziet op de certificeringsinstellingen. Er zijn algemene beoordelingsrichtlijnen als ISO 9000 serie waar het kwaliteit betreft, de VCA certificering waar het veiligheid en gezondheid betreft en de ISO 14000 waar het milieu betreft. Er zijn procescertificaten voor dakbedekkingswerkzaamheden op platte daken en voor werkzaamheden op hellende daken.
Er zijn daar keuringssystemen voor ontwikkeld en die sluiten weer aan op certificaten, de opleidingen en de gewoonten in de branche. Er is een Stichting BouwKwaliteit die twee maal per jaar een overzicht uitgeeft van alle afgegeven certificaten.
En alsof dat niet genoeg is, zijn er ook controles in het kader van Verzekerde garanties voor opdrachtgevers. Het aanbod van de garanties op zich is dermate dat er met gemak een boek over geschreven kan worden. Er zijn standaarddetails voor daken. Jaarlijks vindt een studiemiddag plaats over daken. Daarnaast zijn er symposia en workshops over daken. Als gevolg van een open markt komen ook nog eens vele buitenlandse ontwikkelingen over ons heen. De Europese regelgeving met CE merken en nieuw te ontwikkelen testen waar alle deelnemende landen zich in kunnen vinden. Er zijn internationale dakdekkerswedstrijden en er is een dakdekkerswoordenboek in meerdere talen. Ik ken geen deelbranche in de Nederlandse bouw die zo ver gaat in het vergaren van kennis en het verspreiden daarvan als de dakbedekkingsbranche.
Ik vraag me oprecht af hoe dat komt. Ik probeer het wel eens uit te leggen op verjaardagspartijtjes. Het begint altijd met de lullige vraag 'wat doe je', dan volgt steevast het verhaal van het lekke dak en tenslotte verbaast men zich over het feit dat er zo veel op het gebied van daken in Nederland te doen is. Uiteindelijk kom je dan vanzelf tot de conclusie dat het inderdaad wel vreemd is. Is het imago van de dakenbranche zo slecht dat bovenstaande nodig is om bouwheren te overtuigen van goed dakwerk? Zijn de ontwikkelingen in de dakenmarkt zo hevig? Zijn dakdekkers zo organiserend? Zijn de opdrachtgevers zo veeleisend?

Hoe het ook zij, ik denk dat we onderhand meer gebaat zijn bij minder informatie dan bij nog meer. Vrijwel geen mens, laat staan een opdrachtgever, kan deze ontwikkelingen bijhouden. Ik begrijp dat er nu een register in de maak is voor dakbedekkingsbedrijven. Ik begrijp het eigenlijk niet.

door: Ton Berlee