Zoeken

Roofing Holland 1998-05-32 Software ter ondersteuning van de dakenbranche

Er wordt steeds meer gevraagd van dakbedekkingsbedrijven. Er worden zoveel eisen gesteld dat het soms moeilijk is om overzicht te houden. GildeWin Software uit Doetinchem heeft een computerprogramma ontwikkeld die de dakenbranche volledig kan ondersteunen in hun werkzaamheden

Het computerprogramma heet GildeWin en bevat uitstekend gereedschap voor het beheer van gegevens. Er zijn onder andere bestanden met artikelen, adressen, calculatienormen en teksten voor werkinstructie en offertes. Bestanden en procedures voor relatiebeheer en kwaliteitsbeleid (klachten, personeelsdossier) zijn volledig geïntegreerd. Het programma is een open systeem. Er zijn inleesroutines voor prijscouranten van leveranciers, in de meeste gevallen kunnen ook de gegevens uit bestaande systemen in GildeWin worden ingelezen. Gebruikers hebben vervolgens krachtig gereedschap ter beschikking om te sorteren, te selecteren en te filteren, zodat snel de gewenste gegevens zijn gevonden.

De opzet van een project voor calculatie, werkvoorbereiding of werkenadministratie is volledig in te richten naar eigen voorkeur. Men kan simpelweg alle materialen uittrekken, uren inschatten en alles bij elkaar op laten tellen. De meeste gebruikers werken met normen waarin per handeling de uren, materialen en teksten worden gecombineerd. Een project wordt overzichtelijk gestructureerd: op basis van een bestek of op basis van eigen inzicht. Dankzij de boomstructuur heeft de gebruiker een perfect overzicht over het gehele project. Tegelijkertijd heeft de gebruiker op elk gewenst niveau inzicht in de financiële details. Er staan vervolgens een groot aantal hulpmiddelen ter beschikking om de projectgegevens en de prijsstelling exact aan te passen op de praktijk situatie.
Vanuit een project kunnen direct alle gewenste documenten worden uitgeprint, zoals overzichten van hoeveelheden, een gedetailleerde voorcalculatie, een begroting, een offerte, een orderbevestiging, een factuur, een lijst met gecalculeerde uren, een lijst met gecalculeerde materialen, een bestelfax en documenten in het kader van de zo actuele interne kwaliteitsbewaking. Ter verfraaiing van de correspondentie wordt gebruik gemaakt van tekstblokken, lettertypes, foto's en tekeningen.

Service en onderhoud

De administratieve handelingen rondom service- en onderhoudswerk zijn met behulp van GildeWin eenvoudig uit te voeren. De dakdekker gaat met een nette bon op pad, met de relevante informatie er gelijk op afgedrukt. Na gereedmelding wordt in een handomdraai de factuur gemaakt. Activiteiten rond de afloop van de garantietermijn en geplande dakinspecties worden ondersteund met lijsten, documenten en checklists.
Onder druk van slinkende marges is een efficiënte logistiek van toenemend belang. Vanuit de calculatie wordt het hele bedrijf aangestuurd met materiaalstaten en tijd- en werklijsten. Ook de gehele inkoop- en magazijnadministratie is volledig geïntegreerd binnen het GildeWin systeem.
Ervaren gebruikers leggen steeds meer de nadruk op de financiële bewaking. Het betreft daarbij niet alleen de facturering, open posten bewaking, het betalingsverkeer, de balans en de winst- en verliesrekening, echter ook de nacalculatie en de voortgangscontrole van de werken zijn van groot belang. Voor de salarisadministratie is een speciale module beschikbaar.
Gilde Software levert alles wat een dabedekkingsbedrijf zich kan wensen op het gebied van automatisering. Naast dit programma levert het bedrijf in samenwerking met BDA en Vebidak gespecialiseerde programma's voor windbelasting en bouwfysische berekeningen. Met Dacad wordt snel elke willekeurige dakconstructie opgezet, twee- en driedimensioneel getekend en uitgetrokken. Met de Geo:lat worden supersnel hoeveelheden uit tekeningen uitgetrokken. De hoeveelheden worden direct doorgesluisd naar de calculatie. Met het BCAD-tekensysteem worden dakoverzichten en detailtekeningen gemaakt. Met GildePlanning worden alle onderhanden werken overzichtelijk gepresenteerd, desgewenst wordt (voor de opdrachtgever) een detailplanning gemaakt. Voor de salarisverwerking is er de keuze uit zelf doen of uitbesteden.