Zoeken

Roofing Holland 1998-06-18 Dach+Wand 1998

Zoals ieder jaar rond hemelvaart is ook dit jaar weer de beurs 'Dach und Wand' gehouden in Duitsland. Al vele jaren is de beurs op het gebied van daken wereldwijd de grootste in zijn soort, dit ondanks het feit dat het merendeel van de standhouders Duitse bedrijven zijn. De beurs is ieder jaar op een andere plaats in Duitsland te vinden en dit jaar was het de beurt aan het nieuwe beurscomplex te Leipzig. Leipzig is de eerste stad die, Berlijn even niet meegerekend, door de beurs werd aangedaan in het voormalige Oost Duitsland,. Zoals viel te verwachten is Leipzig voor de meeste Nederlandse vakbroeders iets te ver gelegen en het feit dat de beurs ieder jaar plaatsvindt zal er mede aan hebben bijgedragen dat velen van afreizen hebben afgezien. Daarom een impressie van de beurs voor alle thuisblijvers.

 Het vrijwel nieuwe beurscomplex is bijzonder fraai en uiterst efficiënt. Het is gelegen aan de buitenrand van Leipzig en heeft goede verbindingen met het vliegveld en het station. Ondanks het feit dat het is gelegen aan de ring van Leipzig is het per auto slecht te bereiken omdat de aansluiting van wegen op het achterland duidelijk nog te wensen overlaat. Eenmaal aangekomen wordt de bezoeker ontvangen in een formidabele halfronde hal met een volledig glazen bedekking. Rond de centrale hal liggen 7 hallen waar de standhouders in zijn ondergebracht. De hallen zijn onderling en met de centrale ontvangsthal verbonden door futuristisch ogende glazen buizen. Hoewel Dach und Wand een zeer grote beurs is waren lang niet alle hallen in gebruik wat meer zegt over de grootte van het complex dan over de grootte van de beurs. Er werden dit jaar op de beurs weinig noviteiten geïntroduceerd. Uiteraard werd al het 'nieuws' door de standhouders ruim uitgemeten maar het enige echte nieuws was naar mijn indruk het dakbegroeningssysteem van Eternit. Eternit heeft een methode bedacht om op zowel nieuwe als bestaande daken van golfplaat een mos-sedum dakbegroening aan te brengen. Door het aanbrengen van een grof weefsel van kunststof op de golfplaten van vezelcement wordt een minieme hoeveelheid substraat vastgehouden die voldoende moet zijn om mossen en sedums te doen laten groeien. De combinatie van golfplaten en dakbegroening is vreemd gezien het feit dat daken van golfplaten vooral worden gekozen vanwege de prijs. Dit systeem moet dan ook, naar mijn mening, meer aangeven dat ook daken met golfplaten begroend kunnen worden dan dat het werkelijk op grote schaal zal worden toegepast. Bij Eternit waren de verwachtingen daarentegen hooggespannen. De markt in Duitsland zal anders in elkaar steken dan de Nederlandse. Niet geheel nieuw maar wel verder ontwikkeld is het lekmeldingsysteem 'Smartex®' van Progeo. Het systeem bestaat uit een geleidende onderlaag waarop een matrix van meetpunten wordt aangebracht. De geleidende onderlaag kan onder alle typen dakbedekkingssystemen worden gelegd meldt de brochure. Wanneer een bepaalde hoeveelheid vocht wordt gedetecteerd geeft het systeem aan in welk blok de vochtigheid voorkomt en kan direct op die plaats gezocht worden naar een lek in de dakbedekking. De mate van vochtigheid waarbij het systeem aanslaat wordt door het bedrijf vastgesteld.
Ook de instelling van het systeem gebeurt door de leverancier. In Nederland is het systeem naar weten van de vertegenwoordiger op één project toegepast. Hoe het zit met staaldaken en mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen kon niet worden beantwoord. De vertegenwoordiger verwachtte echter niet dat voor dat type dakconstructie het lekmeldingsysteem zou worden ingezet. Er moet meer gedacht worden aan dakbegroeningsystemen en daken waar lekkage absoluut niet mag voorkomen Vooral losliggende systemen dus. Dat lekkage in losliggende systemen niet altijd een direct verband heeft met lekkage van de dakbedekkingssystemen werd aan voorbijgegaan. Ook niet nieuw maar wel duidelijk een trend is dat steeds meer leveranciers er toe overgaan hun gehele assortiment en productenkennis digitaal aan te leveren. Op CD-ROM's wel te verstaan want de hoeveelheid is inmiddels te groot om op diskettes aan te leveren. Het medium wordt nog niet optimaal uitgenut. Feitelijk betreft het nog veel passieve informatie. Mooie foto's, eerder afgebeeld in de folders, zoekbomen naar producten van de leverancier en systemen waarin het toegepast kan worden. Enkele aanbieders gaan verder met bestekomschrijvingen en dergelijke. Detailleringen en zijn standaard over te nemen wat overigens de nodige gevaren met zich meebrengt. De CD ROM's zijn duidelijk de opmaat voor internet. Navraag bij de leveranciers bevestigd dat gewerkt wordt aan een directe koppeling tussen leverancier en afnemer via internet en/of intranet. De overige noviteiten betroffen naar mijn idee vooral de hellende daken.

Op de beurs zoals gebruikelijk ook Nederlandse standhouders. De standhouders waren vrijwel allemaal aanwezig met het oog op export. De beurs trekt al jaren zeer vele buitenlanders, vrijwel allen gericht op zoek naar nieuwe producten en contacten. Een impressie van hun bevindingen is hieronder op alfabetische volgorde weergegeven.

Van Besouw kunststoffen / Bitufa / Falnim / Hertel Rubber products / Icopal / Kelders Dachbaustoffen / Van Roy Fasteners B.V.

Van Besouw kunststoffen

Dhr H.de Ruijter van Van Besouw was heel enthousiast over de beurs. De beurs was naar zijn oordeel perfect georganiseerd. Door de bezoekers aan de stand werd vooral het kleurenscala aan dakbanen zeer positief beoordeeld. Van Besouw blijkt op de Duitse markt een van de weinige aanbieders die ook kleine hoeveelheden gekleurde kunststof dakbanen kan aanleveren. Iets wat hoogst op prijs wordt gesteld door de Duitse dakdekkers.
Verder viel het De Ruijter op dat kunststof dakbanen van zowel PVC als Polyolefine als EPDM op dezelfde wijze door de verwerkers worden gewaardeerd. Kunststof dakbanen als geheel zijn in Duitsland meer geaccepteerd. Er werden minder vragen gesteld over de verschillen van de typen dakbanen en meer over de kwaliteit van de lassen. Het aandeel van Van Besouw op de Duitse markt is gering maar met het kleurenscala verwacht De Ruijter meer voet aan de grond te krijgen. De beurs was duidelijk te ver weg voor Nederlanders en Belgen en Fransen. Voornamelijk Oost Europeanen werden ontvangen op de stand.

Bitufa

Dhr ir. D. Appels van Bitufa melde een nieuw product: 'Omniversal'. Omniversal betreft een homogene dakbaan van Polyolefine Co-polymeer, slechts 1,5 mm dik. Hoewel de dakbaan bitumen bevat is het geen bitumineuze dakbaan omdat het aandeel kunststof meer dan 50 % bedraagt. De dakbaan kan zowel verkleefd als geföhnd als gebrand worden en is geschikt voor toepassing op alle ondergronden. De dakbaan heeft een koude buig van - 30 ºC en een verwekingspunt van 165 ºC. Bitufa verwacht veel van dit nieuwe product. De dakbaan heeft een drager van polyester glasvlies en is aan de onder- en bovenzijde afgewerkt met een Polypropyleen folie. De beurs werd als zeer positief ervaren. De meeste Duitse bezoekers aan de stand waren dakdekkers en dit betrof niet de directe doelgroep van Bitufa. Wel tot de doelgroep werden de fabrikanten gerekend en die zijn vrijwel allen langs geweest voor de rebituminizer. De verwachtingen hieromtrent zijn hooggespannen. Over het geheel genomen een goede beurs en naar verwachting zijn binnen een paar maanden de kosten eruit.

Falnim

Dhr. Jeroen Tissing stond in de stand van Falnim met een programma bevestigers voor dakbedekkingssystemen. Nu is de combinatie schroeven en Tissing niet ongebruikelijk, hij heeft voorheen bij diverse leveranciers van bevestigers gewerkt, maar Falnim is in Nederland vooral bekend door het assortiment dakdekkersgereedschappen en toebehoren als kleding en veiligheidsvoorzieningen. De beurs is het startsein voor verandering in deze. Falnim vertegenwoordigt sinds kort een Amerikaanse firma voor het leveren van een programma bevestigers op de Nederlandse markt.

Hertel Rubber products

Dhr. Wiebe Fokkema was voor Hertel de standmanager en hij omschreef de beurs als een acceptabel goede beurs voor het aanknopen van contacten buiten Duitsland en voor de zoektocht naar overige buitenlandse zakenrelaties. De beurs heeft in dat opzicht goed voor Hertel goed gefunctioneerd. Voor Duitsland is Hertaweld als nieuw product geïntroduceerd en dat sloeg zeker aan. Ook nieuw voor Duitsland is de lijn hemelwaterafvoeren die volledig in het programma van Hertel is opgenomen. Ook dat sloeg zeer aan bij de bezoekers aan de stand. Volledige daksystemen worden in Duitsland zeer gewaardeerd en hoewel al eerder op die ontwikkelingen was ingespeeld door Hertel was de beurs een prettige aangelegenheid dat verder uit te dragen. De beurslocatie in Leipzig is perfect evenals de ondersteuning van de organisatie. Was Hertel voorheen om de twee jaar op Dach und Wand te vinden, vanaf heden zal dat ieder jaar zijn dus ook Hertel is present in Stuttgart.

Icopal

Dhr. Jim van de Borg stond namens Icopal-Siplast Nederland op de stand van het moederbedrijf. Als noviteit kon op de stand een Duitstalig computerprogramma bewonderd worden voor voorschrijvende instanties, uitvoerende dakdekkersbedrijven en andere belanghebbenden. Er komt binnenkort een Nederlandse versie van het programma op de markt. Een andere noviteit betrof een Hygrodiode dampremmende folie voor zowel schuine als platte daken. De folie werkt niet uitsluitend als dampremmende laag maar tevens als een buffer voor zover er toch water in de dakconstructie mocht komen. Over deze ontwikkeling lichten wij u binnenkort nader in. De stand van Icopal was vooral een trefpunt voor Nederlandse bezoekers. Niet in het minst dankzij een actie van een isolatiefabrikant die zoals gebruikelijk het vervoer van en naar de beurs Dach und Wand verzorgde voor een geselecteerde klantenkring.

Kelders Dachbaustoffen

Dhr Klaas Veenstra van Kelders Dachbaustoffen sprak van een zeer goede accommodatie en een goede organisatie wat wel eens anders is geweest. De aanwezigheid op de beurs bevestigde de wetenschap dat Kelders als Duitstalig bedrijf op de Duitse markt is geaccepteerd. De hoeveelheid Oost Europese bezoekers viel Veenstra wat tegen. Over het geheel genomen vond hij het een interessante beurs. Het leek Van der Vaart beter voor standhouders en bezoekers wanneer de beurs om de twee jaar wordt georganiseerd. De volgende beurs is Kelders Dachbaustoffen zeker weer present.

Van Roy Fasteners B.V.

Dhr Mathieu van Roy van Van Roy Fasteners beoordeelde de beurs als redelijk tot goed. Als noviteit presenteerde Van Roy een nieuwe lijn bevestigers voor betonnen ondergronden. Van Roy heeft de rechten verworven van een lijn Amerikaanse bevestigers voor de gehele Europese markt. Op Dach und Wand kon Van Roy dan ook niet ontbreken aldus Van Roy. De beurs was redelijk tot goed. Is het in Nederland vooral het onderhouden van bestaande relaties, in Duitsland ligt dat duidelijk anders. Veel nieuwe relaties die op zoek zijn naar leveranciers en nieuwe producten. Het bevreemde Van Roy wel dat er relatief weinig Duitse dakdekkers de stand bezochten. Hij vermoedt dat ook de dakdekkers aldaar wel eens vrijaf willen hebben met hemelvaart en aan het feit dat de beurs ieder jaar wordt georganiseerd. Wel hebben vele Oosteuropeanen de stand bezocht.

door: Ing. A.B. Berlee, T-Joint