Zoeken

Roofing Holland 1998-06-26 "Begrip Duurzaam Bouwen krijgt bij ons inhoud

Op 1 juli aanstaande is de nieuwe loot aan de stam van de Altena Groep in 't Harde operationeel: Altena Dak- en Gevelmaterialen. Een nieuw bedrijf met grote ambities wat betreft groei maar zeker ook wat betreft haar marktbenadering. Begrippen als Duurzaam Bouwen en toepassing van milieuvriendelijke systemen krijgen nu werkelijk inhoud, stelt Ruud Termaat, één van de directeuren van de nieuwe onderneming in de dakenbranche.

Ze zouden nog van hem horen, beloofde Ruud Termaat, voormalig verkoopleider van Kelders Dakmaterialen, toen hij ruim een jaar geleden afscheid nam bij zijn werkgever. Het concurrentiebeding weerhield hem ervan om na zijn vertrek onmiddellijk weer activiteiten te ontplooien in de dakenbranche. Maar precies een jaar later is het wél zover. Samen met Henk Pannekoek gaat hij leiding geven aan Altena Dak- en Gevelmaterialen. Een nieuwe handelsonderneming die met een nieuwe APP-gemodificeerde dakbaan op de markt komt en die de dakenbranche adviseert over de toe te passen daksystemen. Een breed en compleet assortiment biedt Altena de markt aan. Alle systemen en producten worden echter door één aspect gekenmerkt: ze passen binnen de visie die in de markt inmiddels bekend is geworden als Duurzaam Bouwen. Een visie die bij de diverse activiteiten van de Altena Groep ook daadwerkelijk inhoud heeft gekregen. "Wij hebben als een van de eerste in de bouwbranche Duurzaam Bouwen tot kernactiviteit gemaakt," zegt directeur Henk Pannekoek. "We doen dat niet alleen omdat we vanuit een groot milieubesef verantwoordelijkheid willen dragen maar ook omdat we ons op die wijze als betrekkelijk klein toeleverancier voor de bouw kunnen onderscheiden. Een voorbeeld: de voormalige eigenaar van Altena heeft een fabriekje voor schelpkalk metselmortels opnieuw leven ingeblazen. Werkelijk een topproduct dat zeer goed past in Duurzaam Bouwen en dat wij als een van de weinige in ons programma hebben. Ook is Altena er trots op om samen met onder andere het Centrum Hout, Novem en NNI te participeren in de homepage MilieuNed. Wij zijn ook niet zomaar betrokken bij de permanente Viba expositie in 's Hertogenbosch. Het wordt allemaal gedragen door een overtuiging. Dat milieudenken willen we uitdragen en staat ook centraal in Altena Dak- en Gevelmaterialen."

Rona

Het was via internet dat Pannekoek in contact kwam met Imper, Italiaanse fabrikant van onder meer APP-gemodificeerde dakbanen. De producent uit Turijn was in Nederland op zoek naar een geschikte partner die haar ideeën over milieuvriendelijke toepassingen in de bouw kon uitbouwen. De correspondentie via e-mails leidde uiteindelijk tot een bezoek aan de fabriek in Italië waar Pannekoek onder de indruk raakte van de manier waarop Imper de productie, verkoop en certificering had geregeld. Beide partijen besloten samen verder te gaan hetgeen concreet betekent dat Altena Dak- en Gevelmaterialen de Rona dakbanen van Imper exclusief voor de Nederlandse markt aanbiedt. "Rona staat voor Return On Net Assets, vrij vertaald rendement op de eigen investering. En dat is precies de insteek waarmee we de dakenmarkt gaan benaderen. Investeren in milieuvriendelijke en duurzame systeem en daarmee een lange termijn rendement behalen."
Met behulp van een gespecialiseerd adviesbureau heeft Altena Dak- en Gevelmaterialen in enkele weken tijd het complete traject van KOMO-certificering, de verzekerde garantie en de opstelling van de verwerkings- en onderhoudsvoorschriften op de rails gekregen. Daaraan is een uitgebreid controle- en garantiesysteem gekoppeld waarbij de leverancier straks exact weet en archiveert op welk dak de Rona dakbanen komen te liggen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de opstelling van de Rona Ecoline Systems dat volgend jaar wordt geïntroduceerd. Het betreft een systematiek waarbij Altena voor de opdrachtgever inzichtelijk maakt hoe het toe te passen daksysteem presteert in relatie tot Duurzaam Bouwen. De systematiek moet in de toekomst overigens niet alleen toepasbaar worden voor daken, maar ook voor gevels en weg- en waterbouw. Termaat: "Met behulp van Rona Ecoline Systems kan de architect/ontwerper op betrekkelijk eenvoudige wijze een keuze maken. Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar het bouwdeelniveau en veel minder naar het productniveau. Op termijn zal Rona Ecoline Systems worden toegevoegd aan LISA, het via internet toegankelijke datasysteem van BNA Architecten."
De nieuwe handelsonderneming kan de markt nu al systemen aanbieden die op het gebied van Duurzaam Bouwen werkelijk een meerwaarde hebben. Altena wil dan ook graag vroegtijdig bij de uitvoering te worden betrokken. Want aan dat laatste schort het in de praktijk nogal, vindt Termaat. "De dakdekker heeft eigenlijk niets over het daksysteem te vertellen. Het is meestal de aannemer die beslist en in mindere mate de architect. Wanneer wij als Altena erin slagen om met een goed onderbouwd verhaal bij de architect te komen, voorkom je dat achteraf nog eens het bestek wordt gewijzigd. Wij bieden een systematiek waarbij de opdrachtgever voor een dakopbouw kan kiezen op basis van een grondige analyse van technische prestatie, economische prestatie en milieubelasting.

 

Degelijk en onderbouwd

Het concept van Altena Dak- en gevelmaterialen is eenvoudig: Levering van daksystemen gebaseerd op een degelijk en goed onderbouwd advies met gebruikmaking van recyclebare en duurzame materialen tegen een concurrerende prijs. En dat laatste is geen onbelangrijk aspect. Maar al te vaak moeten dakdekkers uitwijken naar systemen die -omdat ze goedkoper zijn- vanuit milieuoogpunt niet de voorkeur verdienen. Rona Ecoline Systems laat straks de keuze aan de opdrachtgever. Verkiest hij een 'goedkopere' oplossing, dan worden tenminste die mogelijkheden aangeboden die wel voorhanden zijn. Mechanisch bevestigde systemen in plaats van geplakte zodat de materialen aan het einde van de cyclus weer te recyclen zijn. Termaat legt veel nadruk op recycling. "Ik plaats vraagtekens bij de ontwikkeling van de zogenaamde milieuverklaringen. In de praktijk is er niets aan het product gewijzigd en wordt onder het mom van milieu een en ander commercieel uitgebuit. Wij bieden de markt echt iets. Binnenkort introduceren wij de recyclebare rol en een terugnamegarantie voor een prijs die niet hoger is dan het gangbare prijsniveau."
Altena Dak- en Gevelmaterialen zal nog dit jaar een tweede vestiging openen in Zuidwest Nederland. De dealers worden bediend vanuit een logistiek centrum in Wezep waar een opslagcapaciteit van 3000 m2 ter beschikking staat. Het bedrijf wil groeien maar vooral niet te snel. Een bijdrage aan Duurzaam Bouwen staat daarin centraal maar dat verhindert niet dat Altena Dak- en Gevelmaterialen ook het compleet assortiment van de gangbare dakmaterialen levert. "We werken nu rustig aan de opbouw van een dealernetwerk. We hechten grote waarde aan de relatie met onze toeleveranciers en kiezen voor vaste, duurzame kanalen, gebaseerd op respect en vertrouwen. Bij de selectie van onze dealers gaan we eveneens zeer selectief te werk en kiezen we voor dakdekkers die naar onze kwaliteitsopvattingen willen en kunnen werken.