Zoeken

Roofing Holland 1998-06-33 Nóg een bestekservice op cd-rom?

Is er behoefte aan nog een besteksservice op cd-rom? Een goede vraag waar we eens dieper op in gaan. Als je de hoeveelheid werk in ogenschouw neemt die het kost om een goede besteksservice te ontwikkelen, dan wordt de vraag alleen maar relevanter. Dakmerk heeft na rijp beraad de vraag met 'ja' beantwoord. Uiteraard moet wel aan een aantal voorwaarden worden gedaan. Dus gaan we in deze Werk van Dakmerk in op de inhoud en de voordelen van deze besteksservice.

Om een goed dak te kunnen realiseren moet in het bouwproces aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Uitgangspunt moet een goed ontwerp zijn en voldoende budget om een verantwoorde dakbedekkingsconstructie te kunnen realiseren. Wanneer dit wordt gecombineerd met een keuze voor goede materialen en bovenal een vakbekwaam en deskundig uitvoeringsbedrijf, dan staat eigenlijk niets meer in de weg om jarenlang zorgeloos onder dak te zijn.
In de praktijk hebben we al eerder betoogd dat er nogal wat storende invloeden zijn die zorgen dat niet aan al deze voorwaarden voldaan kan worden. Dakmerk wil in eerste instantie bereiken dat de keuze valt op een goed, deskundig en financieel betrouwbaar dakbedekkingsbedrijf. Erkend door Dakmerk dus.
Eigenlijk zouden we de filosofie aan kunnen hangen dat wanneer in besteksfase gevraagd wordt om een Dakmerk-erkend bedrijf daarmee een goede uitvoering gewaarborgd. Er wordt dan in ieder geval met goedgekeurde materialen gewerkt. En wanneer ontwerp en constructie niet helemaal aan de normen en eisen zijn voldoen, dan worden hiervoor wel wijzigingen voorgesteld. Een filosofie, maar wel één die in het bouwproces steeds weer tot discussies leidt. En waarbij het risico aanwezig is dat er toch onwenselijke concessies gedaan moeten worden.
Dakmerk heeft uiteindelijk de keuze gemaakt om een besteksservice te ontwikkelen waarbij zowel de keuze van de dakbedekkingsconstructie, de materialen en de uitvoering aan alle eisen voldoen. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat in het bestek stond dat gewerkt moest worden conform onze eisen. Maar de voorgeschreven constructie voldeed niet aan deze eisen.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat Dakmerk een besteksservice heeft ontwikkeld waarop alle Dakmerk dakbedekkingsconstructies terug te vinden zijn. Bovendien heeft Dakmerk hierop duidelijke voorbeeld constructies aangegeven.
Dit zijn de constructies die, wanneer er geen beperkende randvoorwaarden zijn, vanuit duurzaamheid en levensduur verwachting de voorkeur genieten. Beperkende randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld omstandigheden zijn waardoor de bestekschrijver absoluut geen grind ballastlaag op het dak kan aanbrengen. (school, vandalismegevoelig).
Vervolgens worden dakbedekkingsconstructies vertaald naar een omschrijving in materiaalkeuzes, deze materialen zijn neutraal omschreven. Natuurlijk hebben we geprobeerd in het verstrekken van deze informatie zo volledig te zijn.
De nationale beoordelingsrichtlijn proces dakdekken is de geldende norm voor de uitvoering van bitumineuze en kunststofdakbedekkingsconstructies. Met deze nieuwe besteksservice is het mogelijk om bij verschillende keuzes ook te zien welke eisen deze beoordelingsrichtlijn stelt, zodat een keuze gefundeerd gemaakt kan worden in lijn met de BRL. Dakmerk hoopt met deze besteksservice een handzaam instrument aan besteksschrijvers te leveren en daarmee het ontwerp van een dakbedekkingsconstructie eenvoudiger en kwalitatief beter te maken. Tegelijkertijd betekent dit voor Dakmerk-erkende bedrijven, dat bij integraal gebruik van deze besteksservice er geen constructie wordt voorgeschreven die niet uitgevoerd kan worden. We hopen daarmee een steentje bij te dragen aan de verbetering van het kwaliteitsniveau van bitumineuze en kunststof daken.
Binnenkort is de cd-rom bij Dakmerk beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact op met ons kantoor in Nieuwegein.