Zoeken

Roofing Holland 1998-08-23 Vier generaties Van Ginkel

Wie een groendak wil laten aanleggen moet zich realiseren dat de beplanting regelmatig onderhoud nodig heeft. En dat gaat verder dan zo nu en dan onkruid wieden of de beplanting met een gieter water geven. Uiteraard zijn er voldoende specialisten op dit gebied te vinden. Zoals Van Ginkel Veenendaal bv, een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met groenvoorzieningen. En dat betreft zowel het aanleggen als het onderhouden van deze voorzieningen.

Van Ginkel Tuin- en plantsoenaanleg bestaat sinds 1903 en is sinds twee jaar franchisenemer van Optima Daktuinsystemen. Tevens is het bedrijf actief op verschillende andere vlakken. Naast het aanleggen en onderhouden van terreinen, zowel groen als grijs, houdt Van Ginkel zich bezig met aanverwante specialisaties. Zoals onder meer natuurontwikkelingobjecten, aangepaste tuinen (voor ouderen en gehandicapten), interieurbeplanting en boomverzorging.
Dat Van Ginkel franchisenemer van Optima Daktuinsystemen is volgens directeur W.A. van Ginkel een logische stap. "Wij hielden ons al vele jaren bezig met het aanleggen en verzorgen van daktuinen. Alleen een standaardsysteem ontbrak. De toegepaste materialen, constructies en problematiek zijn in elke situatie tenslotte weer verschillend en elke keer werden opnieuw oplossingen bedacht en uitgewerkt. Veel ervaringen hebben wij opgedaan met het Grodan-systeem van Rockwool."

Intensief

Intensieve voorbereiding, onbekendheid, het vaak lange traject en de daarbij benodigde inspanning zijn volgens Van Ginkel de oorzaak dat daktuinen nog steeds veel te weinig worden meegenomen in de idee├źn en planvorming. En terwijl er juist zoveel voordelen zijn te noemen als het om daktuinen gaat, aldus Van Ginkel.
"Met Optima is het makkelijk werken. Het systeem is tenslotte alweer twintig jaar geleden ontwikkeld in Duitsland en er worden nog steeds ervaringen opgedaan om het systeem te perfectioneren. Met 100 vestigen van Optima in Duitsland en miljoenen vierkante meters dak heeft het systeem zich zeker bewezen."
Optima is NEN ISO gecertificeerd en sinds 1996 actief in Nederland. Het complete systeem is perfect afgestemd op de verschillende onderdelen, die bij onafhankelijke onderzoeksinstituten zware duurtesten hebben ondergaan.
In Duitsland, waar het hoofdkantoor van Optima gevestigd is wordt research gepleegd. Tevens wordt er gezorgd voor wetenschappelijk onderbouwde systeemcomponenten. Het personeel van franchisenemers als Van Ginkel wordt regelmatig bijgeschoold.

Sterkste punt

"Het sterkste punt van onze organisatie is naar mijn mening dat alles wat wij bijleren gebruikt wordt om onze projecten tot een goed einde te brengen. Maar we laten ook anderen profiteren van onze kennis. Want ook architecten, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en alle bezitters van grote daken zouden op de hoogte moeten zijn van de vele voordelen die een dakbegroening kan bieden. Vandaar dat wij een serie brochures hebben ontwikkeld waar onze kennis en ervaring tot uitdrukking komt. Deze brochures zijn in duidelijke taal geschreven, zijn voorzien van de nodige illustratiemateriaal en ook de berekeningen zijn voor iedereen te begrijpen."
In vier generaties heeft Van Ginkel zich ontwikkeld tot een bedrijf met circa 85 medewerkers. En al is er het nodige veranderd in de branche, de basisgedachte en uitgangspunt is na al die jaren nog steeds ongewijzigd: Zorg voor kwaliteit en een persoonlijke benadering.
Ook het beleid dat het bedrijf voert is flexibel. Afgestemd en vooruitlopend op wensen, behoeftes en eisen van maatschappij en moderne bedrijfsvoering. Het beleid op het gebied van zorg kent drie ankerpunten, de zogenoemde KAM-gedachte: kwaliteit, arbo-beleid en milieubeleidsplan. Het doel van dit systeem is om planmatig het kwaliteitsniveau van de bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Het arbo-beleid is het voorkomen van ongevallen en incidenten. Voorts het beschermen en bevorderen van het gezondheid van het personeel. De basis van het milieubeleidsplan is het verantwoord omgaan met het milieu op en om het bedrijf en op de werklocaties om zo tot betere prestaties te komen.
Van Ginkel is gecertificeerd volgens ISO 9001 VCA** en BRL 5007.