Zoeken

Roofing Holland 1998-11-26 Een derde distributiecentrum voor een landelijk leverancier

Onlangs nam de Kelders Groep haar nieuwe distributiecentrum in Zwolle in gebruik. Het is het derde centrum van deze landelijk opererende groothandel. Met de ingebruikneming van het distributiecentrum in Zwolle wordt uitvoering gegeven aan het besluit om de distributie te decentraliseren.

Een betere ondersteuning van de verkoopvestigingen, een grotere flexibiliteit wat betreft de levering van materialen en een op de vraag toegespitste dienstverlening. Samen vormen ze de strategische middelen waarmee de groothandel in dakmaterialen haar positie op de Nederlandse markt wil verstevigen. In dat beleid past volgens het management niet alleen een fijnmazig netwerk van verkooppunten maar ook een doeltreffende distributie. Nederland is niet groot, maar net te groot om een levering binnen 24 uur ook daadwerkelijk te realiseren. Om die reden was een derde distributiecentrum naast de bestaande centra in Krabbendijke en Nijmegen een must.
Drie distributiecentra en elf verkoopvestigingen. "Daarmee hebben we een dekking gerealiseerd waar een landelijk werkende groothandel uitstekend mee uit de voeten kan," zegt Guido Walraven die voor de totale Kelders Groep verantwoordelijk is voor de logistiek.
Qua oppervlakte is het Zwolse distributiecentrum het kleinst van de drie. Maar met de ruim 1200 m2 netto opslagruimte is er vooralsnog volop ruimte voor groei.
Vanuit de vestiging die op luttele meters gelegen is van de Ringweg Zuid in Zwolle zal de distributie in Noord-Nederland worden verzorgd, een regio waar de Kelders Groep een steeds belangrijkere rol gaat spelen, zo is de inzet van de groothandel. "We kunnen zonder overdrijving zeggen dat we er aan komen," vertelt Jos van der Wijk, accountmanager te Zwolle. "Als verkooppunt heeft Zwolle het altijd al goed gedaan. Trouwens in het distributiecentrum houden we ook een verkooppunt, compleet met afhaalbalie. We merken nu al dat door de komst van het distributiecentrum de verkopen in geheel Noord-Nederland aantrekken. Daarmee is voor mij het bewijs geleverd dat de dakdekkers in deze regio op een goed relatiebeheer zaten te wachten. Met ons distributiecentrum in Zwolle beantwoorden we aan die vraag. We zitten nu letterlijk en figuurlijk dichter bij onze klanten waardoor ons marktconcept beter uit de verf komt. Onze strategie wordt niet alleen bepaald door een snelle levering van de materialen. De gegarandeerde 24-uurs levering vormt slechts een deel van het totaal concept. Wij zullen onze positie in Noord-Nederland verstevigen met een doeltreffende en brede service zoals het maken van bouwfysische berekeningen, het geven van gedegen adviezen over de opbouw van daksystemen, de levering van kwaliteitsmaterialen en een flexibele, eventuele just-in-time levering van de materialen. Die vier aspecten vormen samen het concept en daarmee kunnen we ons ook daadwerkelijk onderscheiden van de concurrentie. Op het niveau van de prijzen hoeven we de concurrentiestrijd niet aan te gaan. Lager dan nu kan niemand gaan zitten zonder de markt te verpesten. En daar zijn we niet op uit. Wat de kwaliteit van de materialen betreft, die is door de bank genomen bij de concurrent hetzelfde als bij ons. Dus met prijzen of kwaliteit van de producten kan je je niet meer onderscheiden. Wel met de kwaliteit van je dienstverlening. En in het Kelders concept neemt die een centrale positie in."

Tegenvallende praktijk

Een levering binnen 24 uur is voor veel leveranciers van dakmaterialen niet zelden een service die meestal alleen maar met de mond wordt beleden, merkt logistiek manager Walraven fijntjes op. Ze hebben allemaal de pretentie van 'vandaag gebeld, morgen besteld' maar in de praktijk valt de service vies tegen. "Ik draai al de nodige jaren mee in de logistiek. Met de dakenbranche ben ik pas betrekkelijk kort bekend, maar het eerste wat me opviel was dat de branche om vijf uur 's middag lijkt op te houden met te bestaan. Al het transport is geconcentreerd rond dat ene tijdstip van half acht 's morgens. Dan moet het materiaal er zijn. En dat terwijl de markt zo nadrukkelijk om flexibiliteit vraagt."
De Kelders organisatie werkt zowel met eigen chauffeurs als met externe beroepsvervoerders. De contacten met die laatste groep, dateren al van zo lang geleden dat de chauffeurs bijna tot de eigen mensen gerekend mogen worden. Ze weten zoveel van het product af en de eisen die daaraan gesteld worden dat eigen vervoer per definitie geen bijdragen zou leveren aan een efficiënter transport. Met de opening van het derde distributiecentrum ziet Walraven dan ook niet de noodzaak om meer eigen vrachtwagens op de weg te brengen. "Voor Noord-Nederland zitten we momenteel in een fase dat we de markt naar ons toe moeten halen. Zolang je het nog niet zo druk hebt, zijn de kilometers verhoudingsgewijs duur. In de aanloopfase neem je die situatie voor lief omdat je weet dat je het uiteindelijk toch gaat winnen."
Een doordachte logistiek en evenwichtig voorraadbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteraard worden materialen voor grote projecten via de afdeling inkoop rechtstreeks vanaf de producent geleverd. Toch moeten zowel de distributiecentra als verkoopvestigingen over voldoende voorraad beschikken. Een niet te grote voorraad, maar vooral ook niet te klein. Walraven: "Het voordeel van meerdere distributiecentra is dat je altijd wat kunt schuiven. Kom je op één plaats een paar pallets tekort, dan haal je ze op een andere plaats weg. Bovendien stelt de omvang van het distributiecentrum in Krabbendijke ons in de gelegenheid om een redelijke buffer aan te houden. We overwegen trouwens om in voorkomende gevallen zelf onze materialen bij de fabrikanten af te halen. In sommige situaties kan dat voordelig uitwerken. Waar het om draait, is dat je als groothandel nooit, maar dan ook nooit misgrijpt. We willen koste wat kost de doelstelling om binnen 24 uur te leveren nakomen."

De Kelders Groep, bestaande uit Kelders Dakmaterialen en handelsonderneming J. van Koeveringe, maakt als Divisie Dak deel uit van de Van Neerbos Groep. Deze groep behoort tot haar beurt tot CRH, een vooraanstaand internationaal producent en leverancier van bouwmaterialen dat haar hoofdkantoor gevestigd heeft in Dublin.
Naast de Van Neerbos Groep maken in Nederland de volgende ondernemingen deel uit van CRH: Struyk Verwo (bestratingsproducten), Heras (hekwerken), Dycore Verwo Systems (systemen voor voorgestorte betonnen vloeren). CRH Kleiwaren (bakstenen) en Vaculux, waaronder Daylight en Brakel Atmos (lichtdoorlatende constructies en ventilatie).