Zoeken

Roofing Holland 1999-01-13 Systeem voor toepassing eenlaags mechanisch bevestigde dakbedekking

Tijdens de Nationale Dakendag op donderdag 12 november 1998 kreeg D. van der Bom , algemeen directeur van Nebiprofa bv uit handen van Nico Hendriks, directeur van BDA Dakadvies bv de eerste BDA Praktijkbladen uitgereikt voor Colbiflex. Het materiaal dat al weer bijna tien jaar geleden werd geïntroduceerd, is speciaal ontwikkeld voor toepassing als éénlaags mechanisch bevestigde dakbedekking.

Na de introductie van het Colbiflex zijn vele werken begeleid en in de tijd gevolgd. Dit heeft zeer veel praktische informatie opgeleverd. Naar aanleiding van deze ervaringen heeft Nebiprofa aan BDA Dakadvies de opdracht gegeven om een drietal Praktijkbladen voor Colbiflex samen te stellen. De bladen bestaan uit de fasen: ontwerp, uitvoering en beheer. Met deze praktijkbladen heeft Nebiprofa een zeer praktische aanvulling gegeven op het reeds lang bestaande Colbiflex KOMO attest-met-productcertificaat.
"De buitengewone mechanische eigenschappen van de dakbaan worden voor een belangrijk deel bewerkstelligd door een drager van AKZO", vertelt Van der Bom. "Die bestaat uit een polyester-polyamide filament met daarin een glas-scrim. Deze drager wordt voorzien van een zeer hoogwaardige SBS gemodificeerde bitumen compound. Hierdoor krijgt de bitumen een sterk elastisch karakter en een enorme hechtkracht. Deze hechtkracht is de basis van een lange levensduur van het systeem. Uit diverse laboratoriumonderzoeken is gebleken, dat de aanvangshechting van de overlap zeer hoog is en dat deze na veroudering niet of nauwelijks terugloopt, hetgeen zekerheid biedt over de blijvende waterdichtheid van het systeem."
De overlappen en de details uitgevoerd met Colbiflex zijn te lassen met hete lucht. In combinatie met de mechanische bevestiging is het een systeem waar geen open vuur aan te pas hoeft te komen. Op deze wijze is brandveilig werken op daken gegarandeerd. Ten behoeve van een juiste uitvoering van het systeem geeft Nebiprofa het Combi-éénlaagse systeem als de meerlaagse systemen.

Toekomst

"Het Nebiprofa leveringsprogramma wordt voortdurend afgestemd op de ontwikkelingen van de toekomst', zegt Van der Bom. "Vanuit deze bedrijfsfilosofie wordt met belangstelling gekeken naar nieuwe doelgroepen en toepassingen. In Duitsland is er bijvoorbeeld een sterke ontwikkeling die de aanleg van begroende daken bevordert. In Nederland komt deze ontwikkeling langzaam op gang. De toenemende specifieke kennis op dit gebied, publicaties en niet in de laatste plaats de fraaie resultaten die in de utiliteits- en woningsector zijn gerealiseerd, maken dat ook projectontwikkelaars, ontwerpers en particulieren geïnteresseerd raken in dit bij uitstek natuurvriendelijke dak."
Het onderkennen van de directe gebruikswaarde van het platte dak, maakt dat er toenemende vraag ontstaat naar hoogwaardige systemen met een lange levensduur. Het tegemoet komen aan de vraag hoe deze toegevoegde waarde het meest effectief kan worden benut, houdt de producenten voortdurend bezig. Daarbij gaat het niet alleen om de recreatieve waarde en dakbegroeningen. Ook het op het dak plaatsen van warmte- en energiebronnen en van veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen stelt technisch hoge eisen aan dakbedekking en dakbedekkingssystemen.

Nieuwe ontwikkeling

Een nieuwe ontwikkeling, pas onderscheiden met de energieprijs, behelst de rechtstreekse opslag van de warmte die door het dakoppervlak wordt opgevangen. De eerste gebouwen waarin tot effectieve oplossingen is gekomen, zijn reeds opgeleverd. Het dak fungeert hier als geheel als warmtecollector die de verzamelde energie in de grond opslaat in warmte-accumulatoren. Omdat deze manier van effectief benutten van natuurlijke energiebronnen niet afhankelijk is van apparatuur en verfijnde elektronica, wordt hierin een belangrijke verdere stap gezien naar energie-neutraal bouwen.
"Ook aan deze nieuwe ontwikkeling zullen materialen en systemen ten grondslag moeten liggen waarin de kwaliteit van het dakproduct onomstreden is", besluit Van der Bom. "Want waar het gaat om het ambitieuze regeringsplan om in het begin van het nieuwe millennium het energie-neutrale bouwen tot algemeen uitgangspunt te hebben gemaakt, zal het dak van een essentiële betekenis zijn. Nebiprofa is er klaar voor. Met steeds weer een antwoord op de vele vragen die gesteld gaan worden over benutting van het dak in de toekomst, de functie van het dak als energiebron en isolator en de steeds belangrijkere rol van het platte dak in de hedendaagse architectuur."