Zoeken

Roofs 1999-06-03 Adviseurs

 Ik las een artikeltje in het vakblad Bouwwereld met de volgende strekking: een opdrachtgever is niet tevreden met het geleverde dakwerk. Hij schakelt een deskundige in die een vernietigend oordeel velt. Een deel van het werk moet er volgens de deskundige af, het resterende deel moet aanvullend mechanisch worden bevestigd en van een nieuwe laag voorzien. Dat zullen we nog wel eens zien denkt de aannemer waarop de opdrachtgever het laat aankomen op arbitrage. De opdrachtgever wordt door de raad van arbitrage voor het grootste deel in het ongelijk gesteld. Slechts optredende plooien bij de gevelaansluiting moeten door de aannemer worden hersteld.

Eerder al werden in hetzelfde blad dergelijke zaken beschreven met een beslissing in het nadeel van de partij die een deskundige als adviseur inhuurt. Hoe kan dat nu? Die adviseur die de opdrachtgever adviseerde dat het allemaal maar niets was, is volgens mij door alle roeden en ruiten heen gelopen. Betreft het slechts een oordeel over het geleverde werk? Is het voor de adviseur "Ik ben de man, ik weet het en de rest zijn knoeiers" of "ik weet de opdrachtgever achter mij en die is almachtig."
Dat mag natuurlijk aan de kwaliteit van het geleverde werk niets af doen. Wanneer de voorschriften in het bestek staan beschreven en de regels van goed vakmanschap moeten worden geëerbiedigd dan moet dat ook zo worden gerealiseerd. Maar meer nog dan de inhoud gaat het vaak over de opstelling van de adviseur. Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over het dakwerk dan moet hij dat kenbaar maken aan de aannemer wat in deze ook is gebeurd.
Wanneer de opdrachtgever niet voldoende partij denkt te kunnen geven aan de aannemer dan moet hij met diezelfde aannemer om tafel hoe hij zijn ontevredenheid of zijn zorgen denkt te formuleren. En dat kan natuurlijk best via een adviseur. Maar dan wel in overleg met de aannemer en liefst nog duidelijk geformuleerd wat de adviseur moet beoordelen. In overleg met de kibbelende partijen moet een adviseur, wanneer die in een dergelijk conflict wordt betrokken, een status of rol krijgen waar beide partijen mee uit de voeten kunnen.
Adviseurs die even langskomen en vervolgens een oordeel vellen wat uitsluitend leidt tot onrust, daar zit niemand op te wachten. En nu we het toch hebben over de status van de adviseur. Daar is het in de regel slecht mee gesteld. Terecht dat aannemers zich achter hun oren krabben wanneer een stropdas zich op het bouwterrein begeeft die even de lakens komt schikken. Voor de verzekerde garantie? In verband met onenigheid? Ter ondersteuning? Voor bouwbegeleiding? Wat is zijn rol? Voor alles kun je adviseurs inhuren maar aansprakelijkheid voor adviezen of voor gezaaide onrust (minstens zo kostbaar) is er niet bij.
Adviseurs zijn momenteel op hun beurt wel weer erg hard nodig en dat is iets waar de aannemer zelf, in samenspraak met de opdrachtgever, zich weer schuldig aan maakt. Een prijs die het bouwwerk niet rechtvaardigt en een tijdsbestek waarin het niet is te realiseren, is komt steeds vaker voor. En de uitvoerende partijen maar opjagen. Als het regent, moet het werk doorgaan. Alle mogelijke fouten moeten na de oplevering maar hersteld worden op kosten van de uitvoerende partij die zich niet aan de regels heeft gehouden. Ondergrond niet in orde?
Plaats van de standleidingen voor hemelwater nog niet bekend? Eerst de planning aanhouden en dan maar verder zien. En dan komt de adviseur en wat is dan zijn rol? De rol van de adviseur moet voor partijen duidelijk zijn maar bovenal voor de adviseur zelf. Zelfingenomen betweters zijn er in dit land van dominees en schoolmeesters te over. Iemand die zijn plaats weet in het proces en de kwaliteit ondersteunt, daar moet naar gezocht worden. De opdrachtgever uit het stukje is niet uit op een nieuw dak op kosten van de (onder)aannemer althans dat is niet mijn indruk. De adviseur heeft denk ik eerder willen laten zien hoe veel hij van daken af weet en dat hij het wel even zal regelen. Terecht is dan de opdrachtgever teruggefloten. Hoe het met de adviseur is afgelopen staat in het stukje niet vermeld. Met een beetje mazzel heeft hij er wat van geleerd. Wellicht zit er brood in een adviesbureaus voor adviseurs bedenk ik me, er zijn er immers meer dan genoeg. Hoewel.. als er één partij is die zich niet laat adviseren dan zijn het wel diezelfde stronteigenwijze adviseurs.

door: Ton Berlee