Zoeken

Roofs 1999-06-09 Een nieuwe onderneming voor een nieuw beroep

Nederland heeft er sinds 3 mei een nieuwe onderneming bij waar dak & gevel ingenieurs werken. Zoals de naam van het bedrijf, DGI Dak & Gevel Ingenieurs, het uitdrukt adviseert zij opdrachtgevers op dak- en geveltechnisch gebied. De nieuwe ondernemer Nic-Jan Bruins geeft inzicht in het ontstaan van een nieuwe beroepsgroep.

"Nieuwe technieken en andere inzichten, waarbij gebruiksfuncties worden toegekend aan daken en gevels, maken het noodzakelijk dat ervaring en kennis wordt gebundeld", meent Nic-Jan Bruins. "Een van de meest ingrijpende veranderingen is dat de buitenschil van gebouwen niet meer de regen, wind, en zonnestraling moeten buiten houden maar deze juist wil opvangen om te gebruiken als energiebron."
Toepassingen als klimaatgevels, zonnedaken en -gevels, wateropvangsystemen, warmtepompen en daglichtsystemen spelen op deze marktbehoefte in. Er is geen duidelijk onderscheid meer tussen traditionele beroepen in de bouw, doordat men steeds vaker op elkaars vakgebied actief is.
"De gevelbouwer werkt op het dak, zoals zij het noemen, aan de achterover hellende gevels. Zij bouwt naast gevels glasdaken. De dakdekker werkt gevels als verticale daken af. Verticale toepassingen met kunststof dakbanen of leien zijn al op meerdere plaatsen in Nederland toegepast.
Bij een actieve buitenschil als energiebron speelt, naast deze partijen, de installateur, mede gezien de kostprijs van zijn PV of warmte opvangsystemen, al vaak de hoofdrol ten opzicht van de dak- en gevelbouwer."

Deskundigen

Ook het overheidsbeleid maakt de inzet van diverse deskundigen in het bouwproces helaas steeds meer noodzakelijk. De veranderende bouwregelgeving beperkt zich ook niet meer tot de individuele gebouwonderdelen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet alleen meer gekeken naar de warmteweerstand van een gevel, dak of vloer. De combinatie van gebouwonderdelen inclusief aspecten als oriëntatie, installaties en overige zaken bepalen de nu gehanteerde energieprestatiecoëfficiënt.
"In Nederland wordt, bij de verschillende bouwkundige opleidingen, het dak en de gevel als samengesteld bouwdeel onderbelicht. De nieuwe functies die we deze bouwdelen willen geven vragen om een heel specifieke expertise die nu alleen in de praktijk kan worden opgedaan. De betrokken adviseur moet goed ingevoerd zijn in de bouwkundige techniek. Ondanks alle nieuwe toepassingen moet het dak en de gevel in ieder geval ook zijn traditionele functies blijven vervullen, waarvan waterdichtheid wel als de belangrijkste beschouwd mag worden."
Omdat deze kennisopbouw alleen intern bij bedrijven verzorgd wordt, veroorzaakt dit een schromelijk te kort aan goed personeel in de dak- en gevelbranche.
DGI Dak & Gevel Ingenieurs pleit voor meer aandacht in het onderwijs, waarbij een speciale afstudeerrichting of nascholing op post-HBO of universitair niveau wenselijk zou zijn. Op dit moment wordt de haalbaarheid van een post-HBO opleiding onderzocht.
"In dit veranderende bouwproces zal de adviseur zijn toegevoegde waarde alleen kunnen aantonen als hij of zij breed kan ondersteunen en adviseren in dit vakgebied", zegt Bruin. "Vanuit dit vertrekpunt verwacht de onderneming met haar 'dak en gevel ingenieurs' de ontwerper, de bouwer en de gebruiker van gebouwen een dienst te kunnen bewijzen. De advies- en/of intermediairdiensten richten zich op alle opdrachtgevers die het belang van de gevel en het dak als innovatief bouwdeel herkennen." (Voor informatie: 0162-580073)

door: Stefan Tetelepta