Zoeken

Roofs 1999-06-10 Dakopbouw van Nike's hoofdkantoor pas gedurende uitvoering bepaald

Sportschoenenfabrikant Nike heeft besloten zijn verkoopactiviteiten in Europa ingrijpend te reorganiseren. Nederland moet de uitvalsbasis worden en in Hilversum bouwt Nike daartoe een nieuw hoofdkantoor. Klijn Dakbedekkingen uit Hardinxveld-Giessendam voert de dakwerken uit op dit omvangrijke complex.

Het gebeurt niet alle maanden dat een middelgroot dakdekkersbedrijf erin slaagt de opdracht voor het uitvoeren van de dakwerken van een enorm kantorencomplex binnen te halen. Bij Klijn Dakbedekkingen uit Hardinxveld-Giessendam lukte dat wel. En omvangrijk is het project zeker. De totale oppervlakte van het dak (inclusief het groendak boven het parkeerdek) bedraagt 38.000 vierkante meter.
De bouwmassa van het Nike kantoor bestaat uit vier kantoortorens en een -hoe kan het ook anders?- een grote fitnessruimte voor de circa 700 medewerkers die er straks werkzaam zullen zijn. Feitelijk is er nog een zesde bouwdeel, te weten het parkeerdek dat door de andere bouwdelen wordt omsloten. Na oplevering van het project zal de parkeergarage overigens geheel verdwijnen onder een kantoortuin.
Bij alle bouwdelen is gekozen voor een APP gemodificeerde bitumen dakbedekking. Twee leveranciers hebben hiervoor de rollen geleverd. De waterkerende laag van het vijvergedeelte op het parkeerdek zal waarschijnlijk bestaan uit EPDM. Waarschijnlijk, want kenmerkend aan het Nike project is dat het bestek nogal vrijelijk geïnterpreteerd wordt. "Het is een situatie waartoe de praktijk ons min of meer dwingt," legt Govert Bras, directeur van Klijn Dakbedekkingen uit. "Het ontwerp van het kantorencomplex is van het Amerikaanse architectenbureau William McDonnough & Partners. De Amerikanen hebben zich te voegen naar het FM -approvement. Maar hier in Nederland kunnen we met die systematiek nauwelijks uit de voeten. We hebben hier te maken met andere eisen en lopende het project zagen we ons dan ook genoodzaakt de opbouw van het dak aan te passen. In zekere zin kan je zelfs stellen dat de dakopbouw eigenlijk pas gaandeweg de bouwwerkzaamheden zijn gemaakt. Ik schat al met al dat zo'n tachtig procent van het oorspronkelijke bestek op de helling is gegaan."
Met name voor de bevestiging in de betonnen onderconstructie moest er nogal het een en ander worden gewijzigd ten opzichte van het plan van de Amerikaanse architect en bestekschrijvers.

Vele uren overleg

Met de hoofdaannemer, bouwkundig opzichter Martin Rusman van CBB, een bureau dat door toezichthouder Multivastgoed werd ingehuurd en Bureau Dak Advies (dat op zijn beurt weer door CBB werd ingeschakeld), zijn er heel wat uren van overleg geweest over de wenselijkheid en haalbaarheid van de toe te passen systemen.
Uiteindelijk is er bij zowel de hellende als de platte daken op de stalen als betonnen ondergrond voor een vrij traditionele dakopbouw gekozen. In het kader van dit artikel beperken we ons tot de belangrijkste daken. Voor de hellende staaldaken bestond de opbouw van onder naar boven uit een dampremmende PE-folie (2 mm), thermische ongecacheerde steenwolisolatie (70 mm) en een tweelaagse APP gemodificeerde dakbedekking (VB 260A10 en VB470 A24). De opbouw van de hellende betondaken verschilde in die zin dat de dampremmende PE-folie werd vervangen door een bitumineuze onderlaag (VB240B14).
De betonnen ondergrond van het parkeerdek is voorzien van een bitumineuze hechtlaag waarop een tweelaagse APP dakbedekking is gebrand. Niettemin hebben de FM-eisen een groot stempel gedrukt wat betreft de keuze van materialen, met name waar het de bevestigers betrof.
Een van de redenen waarom Klijn Dakbedekkingen werd uitgenodigd om in te schrijven voor het project was dat het dakdekkersbedrijf veel ervaring heeft met de mechanische bevestiging in beton. Op het bedrijf in Hardinxveld-Giessendam is zelfs een machine ontwikkeld waarmee betrekkelijk eenvoudig en vooral ook snel dakbanen in de betonnen onderconstructie kunnen worden bevestigd. Deze machine is overigens op het project in Hilversum niet ingezet. De talrijke detailleringen op het dak, zoals doorvoeren en goten, maken het gebruik van het bevestigingsapparaat vrijwel onmogelijk. De bevestigingsgaten in de 31.000 vierkante meters zijn uiteindelijk dus allemaal met de hand geboord.

Allesregelaar

Klijn Dakbedekkingen heeft op het project gemiddeld zo'n negen dakdekkers aan het werk. Wanneer het complex tegen de bouwvakvakantieperiode wordt opgeleverd, heeft de ploeg er vrijwel een heel jaar aan gewerkt. Bras: "Vanwege de omvang en het vele overleg dat noodzakelijk is, hebben we het werk ditmaal anders georganiseerd. De functie van onze voorman Paul Kruithof werd uitgebreid met een aantal coördinerende taken. Voor de uitvoering van de dakwerken was hij de spil tussen de hoofdaannemer, Multivastgoed en de dakdekkersploeg. Zo'n allesregelaar heb je gewoon nodig bij projecten van dergelijke omvang."
Evenals de keuze voor een bepaalde dakopbouw, is ook de uitvoering van vele detailleringen pas bepaald lopende het project. Zo had het bouwteam mede dankzij het ontbreken van een gedetailleerde bestekomschrijving nog de mogelijkheid om de afvoer van het regenwater te verbeteren door het aanbrengen van goten op de platte daken. Overigens zullen de voorzieningen met betrekking tot de afvoer van regenwater nergens op het parkeerdek nergens worden aangetroffen. Het hemelwater dat niet in de organische laag verdampt, wordt op dit bouwdeel via een drainagesysteem afgevoerd naar een opvangsysteem waar trouwens ook het regenwater van de overige daken wordt verzameld. Het complex beschikt namelijk over een volledig en strikt gescheiden regenwater- en drinkwatersysteem. Want de esthetische eisen blijken zeker niet ondergeschikt te zijn aan de eisen ten aanzien van het milieu. Daarmee is tegelijkertijd ook de verklaring gegeven voor de keuze van de dakbedekking en het dakbedekkingssysteem.

Projectgegevens hoofdkantoor Nike te Hilversum

 
Oppervlakte dak:38.000 m2
Opdrachtgever:Nike EHQ
Hoofdaannemer:Heijmerink - Voormolen Bouwcombinatie
Architect:William Mc Donnough & Partners
Uitvoerend architectenbureau:B & D Architecten, Oosterbeek
Toezichthouder:Multivastgoed, Gouda
Dakwerken:Klijn Dakbedekkingen, Hardinxveld-Giessendam
Groendak:Van der Tol, Amsterdam

Primadak overgenomen door Klijn Dakbedekkingen

Primadak Roosendaal BV is eind vorig jaar in handen gekomen van Klijn Dakbedekkingen BV. Primadak is een dakdekkersbedrijf dat zich volledig heeft toegelegd op de applicatie van de kunststof dakbedekking Alkorplan.
De verwerking van kunststofdakbedekking was bij Klijn Dakbedekkingen oorspronkelijk een belangrijk, maar verhoudingsgewijs klein specialisme. De in kunststof gespecialiseerde dakdekkers die bij Klijn in dienst waren, zijn nu werkzaam bij Primadak. Daarmee is het aantal personeelsleden bij Primadak uitgekomen op 21.
De twee bedrijven hebben samen 56 medewerkers. De bedrijven zijn weliswaar samengebracht in een holdingstructuur maar werken geheel zelfstandig.

door: Mari van Lieshout